Збірники наукових конференцій, семінарів

 

2018 рік

Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [секція №18 „Бібліотека університету і науковець у контексті інтеграції до світового наукового інформаційного простору”]: Міжнародна науково-практична конференція, 19 листопада 2018 р.: [присвячена 80-річчю з дня народження ректора університету (1988–1991 рр.), доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича: тези у 2 ч. Ч. 2] / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 289-290.

2017 рік

Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії 

2016 рік

Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука

2015 рік

Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі

2014 рік

Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство

2013 рік

Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку

2012 рік

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках

2010 рік

Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства