ВІДБУЛОСЬ УСТАНОВЧЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

11 жовтня 2021 року відбулось установче засідання вченої ради Державного біотехнологічного університету.За порядком денним було проведено вибори голови вченої ради, заступника голови вченої ради та вченого секретаря вченої ради ДБТУ.

Головою вченої ради Державного біотехнологічного університету за результатами таємного голосування обрано Андрія Миколайовича ОДАРЧЕНКА, доктора технічних наук, професора. Заступником голови вченої ради Університету за поданням обраного голови вченої ради прямим відкритим голосуванням обрано Валерія Михайловича МИХАЙЛОВА, доктора технічних наук, професора. На посаду вченого секретаря вченої ради Університету за поданням обраного голови вченої ради прямим відкритим голосуванням обрано Олексія Олександровича КРАСНОРУЦЬКОГО, доктора економічних наук, професора.

Також під час засідання вченої ради розглянуті  положення про вчену раду Університету, про організаційний комітет, виборчу комісію та дільничні виборчі комісії з проведення виборів ректора Державного біотехнологічного університету Міністерства освіти і науки України, затверджено структуру та зміни до штатного розпису у зв’язку з коригуванням чисельності науково-педагогічних працівників за підсумками вступної кампанії, прийнято рішення щодо створення навчально-науково-дослідного комбінату Університету, затверджено план підготовки положень, які регламентують здійснення навчального та науково-дослідних процесів, затверджено символіки Університету, затверджено порядок надання платних освітніх послуг, розглянуто клопотання щодо процедур створення разових спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та ін.

 

vr1   vr2   vr3
vr4   vr5   vr6