Перевірка на плагіат

 З метою підтримання проекту «Академічна доброчесність» університетом було затверджено

Положення "Про системузапобігання та виявлення академічного плагіату у наукових і навчально-методичних працях наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інщих працівників і здобувачів вищої освіти Харківського державного університету харчування та торгівлі"

"Порядок проведення перевірки наукових праць, навчальних видань та дипломних робіт (проектів) працівників та здобувачів вищої освіти Харківського державного університету харчування та торгівлі на наявність запозичень з інших документів"

Академічна доброчесність та запобігання академічному плагіату у закладах вищої освіти

Первірка на плагіат здійснюється в науковій бібліотеці (8 поверх (к. 81), 9 поверх (к.92)).

"Політика університетів із запобігіння студентського плагіату" Євген Ніколаєв /Онлайн-вебінар 22 квітня 2020 року/

Оформлення списків літератури та посилань у наукових публікаціях

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДСТУ 7.1:2006 «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС»