Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування


dom kupol uglerod

Науково-дослідна лабораторія "Фізико-хімічних методів дослідження харчових систем"

Ціль та завдання

Лабораторія створена на базі кафедри загальної та харчової хімії для вирішення наукових питань, пов'язаних з вивченням міжмолекулярних взаїмодій в харчових системах спектроскопічними, електрохімічними та реологічними фізико-хімічними методами. На базі лабораторії виконуються наукові дослідження аспірантами та студентами під керівництвом викладаців кафедри.

IMG 20150407 132716IMG 20150407 132654    IMG 20150407 132445

Фізико-хімічні методи

ІЧ спектроскопія

 - спектрофотометр Specord IR-75 для досліджень в інфрачервоній області

datenblatt IR75 htm 30a72ae3

УФ та видима спектроскопія

Спектрофотометричні дослідження харчових систем в ультрафіолетовій та видимій частинах спектру

- однолучовий спектрофотометр СФ-46 для визначення коефіцієнтів пропускання рідин та твердих прозрачних речовин  в УФ та видимому спектральному диапазоні 190-1100 нм 

sf 46

В спектрофотометрі реалізовані наступні режими роботи:

 • визначення спектральних коефіцієнтів пропускання (Т)
 • визначення оптичної густини (D)
 • визначення концентрації речовин в розчині (С)
 • визначення швидкости зміни оптичної густини з часом (DD/Dt)

 

- спектрофотометр Specord UV-VIS для досліджень в УФ та видимій області

Specord UV

- фотоколориметри КФК-2 для вимірювання коефіцієнту пропускання та оптичної густини рідких та твердих речовин в визначенних світофільтрами фіксованній довжині хвиль в диапазоні 315-980 нм 

 

Кулонометрія

- пристрій для проведення кулонометричного титрування в гальваностатичному режимі с потенциометричною та амперометричною індикацією точки кінця титрування:

Вольамперометрія

- полярографічний пристрій ПУ-1

Іонометрія

- pH-метри та іономіри:

 • 692 pH/Ionmeter (Metrohm)
 • І-130
 • І-135
 • pH-150

для визначення pH розчинів та концентрації іонів Na+, K+, Ca2+, Mg2+, F-, Br-, I-, NO3- за допомоги іонселективних електродів. 

692

Кондуктометрія

- цифровий кондуктометр КЭЛ-1М2 дозволяє визначити електричної проводимісті розчинів в диапазоні 10-7- 10 См/м в широкому диапазоні температур 20-100о С

 • -для визначення електропроводності розчинів електролитів
 • визначення якості очищенних розчинників, зокрема, дистильованною та бідистильованної води
 • проведення кондуктометричного титрування для визначення концентрацій неідомих розчинів
 • дослідження критичних концентрацій міцелоутворення коллоїдних розчинів
 • визначення окисної стабільності жирів методом "Раціомат" 

IMG 20150407 132123

Реологія

- ротаційний віскозиметр ВСН-3 для визначення величин динамічної в'язкості ньютонівських рідин; пластичної в'язкості та величин статичної та динамічної предільної напруги неньютонівських (модель Бінгама) рідин в диапазоні 0,004-4 Па с

- віскозиметр Гепплера з падаючою кулькою для визначення динамічної та кінетичної в'язкості ньютонівських рідин в диапазоні 0.01- 800 Па с та температур

Публікації

Виступ на vII Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Хімічні Капазінські Читання-2015" 20-22 квітня 2015, ХНУ, Харків

Інформація

Структура

Контакти

 

 

 

Медико-біологічні проблеми технології продуктів харчування

Мета та завдання

lab 1

 

Лабораторія була створена на базі кафедри гігієни харчування та мікробіології для вирішення наукових питань, пов'язаних з вивченням міжмолекулярних взаїмодій в харчових системах спектроскопічними, електрохімічними та реологічними фізико-хімічними методами. 

На базі лабораторії виконуються дослідження мікробіологічних показників всіх груп харчової продукції та розробляє санітарно-гігієнічні вимоги щодо утримання ЗРГ.

Лабораторія займається дослідженнями спрямованими на:

 •  Визначення масової частки білка методом Лоурі.
 • Визначення масової частки білка біуретовим методом.
 • Визначення амінного азоту нінгірдіновим методом.
 • Визначення амінного азоту способом формольного титрування.
 • Визначення масової частки вологи у харчовій сировині та продуктах.
 • Визначення показників біологічної цінності розрахунковим методом.
 • Визначення перетравлюваності білкового компоненту продуктів травними ферментами invitro.
 • Визначення загального вмісту мікроорганізмів (показник КМАФАМ).
 • Визначення бактерій групи кишкової палички.
 • Визначення коагулазопозитивних стафілококів.
 • Визначення бакиерій роду Сальмонела.
 • Визначення желатинрозріджуючих бактерій.
 • Визначення сульфітредукуючих клострідій.
 • Визначення дріжджів і цвілів.

Крім того лабораторія "Медико-біологічні проблеми технології продуктів харчування" пропонує посліги розробки наукової документації та раціонів харчування для різних верств населення, у тому числі, для шкільного, спортивного, геронтологічного харчування, а також лікувального та профілактичного при порушеннях вуглеводного, мінерального та білкового обмінів. 

Перелік досліджень, які виконуються на базі науково-дослідних лабораторій

Перелік методів дослідження продовольчої сировини та харчових продуктів і послуг, впроваджених на кафедрі хімії, мікробіології та гігієни харчування в умовах лабораторії «Медико-біологічні проблеми технології харчових продуктів»

 

1. Визначення масової частки розчинного білка методом Лоурі.

2. Визначення вологозв’язуючої здатності м’яса та м’ясних фаршів.

3. Визначення перетравлюваності білкового компоненту продуктів травними ферментами invitro.

4. Визначення перетравлюваності вуглеводного компоненту продуктів травними ферментами invitro.

5. Визначення КМАФАМ.

6. Визначення бактерій групи кишкової палички.

7. Визначення коагулазопозитивних стафілококів.

8. Визначення бактерій роду Сальмонела.

9. Визначення сульфітредукуючих клострідій.

10. Визначення мікроорганізмів псування (плісняви та дріжджі).

11. Аналіз сольового складу води:

 • рН;
 • жорсткість;
 • лужність;
 • загальний вміст заліза;
 • вміст хлоридів;
 • вміст фтору;
 • сухий залишок:
 • окислюваність.

12. Методи аналітичної хімії:

 • Об’ємний аналіз (титриметрія);
 • Гравіметрія;
 • Кулонометрія;
 • Тонкошарова хроматографія;
 • Фотоколориметрія;
 • Спектрофотометрія;
 • Рефрактометрія;

13. Кулонометричні виміри:

 • антиоксидантна активність за Br2, І2;
 • визначення вітаміну С (за ГОСТ 24556-89).

14. Потенціометричне визначення йоду, калію, натрію, кальцію, нітратів.

15. Визначення пероксидного та кислотного чисел у жирах та жировмісних продуктах.

16. Кількісне визначення йоду в харчових системах.

17. Визначення загальної кількості жиру в харчовій сировині та продукції.

18. Кількісне визначення гемового заліза.

19. Визначення емульгуючої здатності водно-жирових емульсій.

 1.  Визначення Са2+ в молоці та продуктах сублімаційного сушіння.

21. Визначення в’язкості в харчових системах.

22. Визначення поверхневого натягу сталагмометричним методом Дю Нуі та методом «лежачої краплі».

23. Тренінги за основними техніками та методами проведення лабораторних досліджень (приготування розчинів, взвішування, вимірювання щільності, очищення речовин).

24. Основні розрахунки при виконанні лабораторних робіт.