Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування

Історія кафедри

 

Хімія, мікробіологія, фізіологія та гігієна харчування є базовими у підготовці інженерів-технологів і товарознавців, підґрунтям для багатьох спеціальних дисциплін. Вивчення хімії займає важливе місце у формуванні компетенцій майбутніх фахівців – вдосконаленні існуючих та упровадженні нових конкурентоспроможних технологій харчових продуктів; забезпеченні якості та безпеки продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства; запровадженні сучасних систем менеджменту якості (ISO 9002) та безпеки (НАССР) харчових продуктів; метрологічному контролі харчових виробництв; розробці та запровадженні заходів з охорони праці, оточуючого середовища, техніки безпеки та інших.

Кафедру хіміії, мікробіології та гігієни харчування було створено у вересні 2015 року на базі двох кафедр: кафедри загальної та харчової хімії і кафедри гігієни харчування та мікробіології. Обидві кафедри мають тривалу історію, яка охоплює період тривалістю понад 45 років, сформовані традиції та дружні колективи.

На кафедрі загальної та харчової хімії працювали такі науковці як: доцент, к.т.н. Інжечик Вікторія Григорівна; професор, д.т.н. Максимець Віталій Павлович; доцент, к.х.н. Кравченко Енеїда Федосіівна; доцент, к.х.н. Грачов Микола Михайлович; професор, к.х.н. Савгіра Юрій Олексійович; професор, д.т.н. Гринченко Ольга Олексіївна.

Кафедра гігієни харчування та мікробіології створювалась та розвивалась під керівництвом таких науковців як: д.б.н., професор Ейдельман Мальвіна Михайлівна, д.м.н., професор Педенко Анастасія Іванівна, д.т.н., професор Леріна Ірма Валентинівна, д.т.н., професор Коваленко Валентина Олексіївна, д.м.н., професор Дуденко Ніна Василівна.

З вересня 2015р. кафедру хіміії, мікробіології та гігієни харчування очолює д.т.н., професор Євлаш Вікторія Владленівна.

 

1380835 624329400952641 1919084103 n

Завідуюча кафедрою

доктор технічних наук, професор

ЄВЛАШ Вікторія Владленівна

 

 

 

GR 2

 

Колектив кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування