Кафедра технології м'яса


Про кафедру

 

     Кафедра технології м’яса є випусковою кафедрою Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу Університету, яка готує фахівців ступенів вищої освіти бакалавр, магістр за спеціальністю «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою "Технології харчовиї продуктів тваринного походження".
    Кафедру технології м’яса було засновано на інженерно-технологічному факультеті 1 липня 2005 року у зв'язку з ліцензуванням підготовки фахівців за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».
      За роки існування кафедри відбулося її становлення як колективу творчого, ініціативного, висококваліфікованого, досвідченого. Членам колективу притаманні спільність мети та завдань, прийняття цінностей і норм команди, вміння працювати заради спільної мети, взаємна підтримка, довіра та відкритість, обмін знаннями та досвідом, згуртованість.
      На кафедрі працюють 7 викладачів та 1 лаборант.  Вчені звання та наукові ступені мають усі викладачі, серед них 2 професори, 5 доцентів, 2 доктори технічних наук, 5 кандидатів технічних наук. Кафедра має висококваліфікований лаборантський склад.
     Викладачі кафедри здійснюють навчально-виховну, методичну та науково-дослідну роботу, підготовку науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.
       На кафедрі велика увага приділяється підвищенню якості навчального процесу, вдосконаленню методики викладання, підготовці фахівців м’ясопереробної галузі на рівні сучасних вимог.
      Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над тим, щоб проводити глибоку цільову підготовку кадрів для мۥясної промисловості, яка ґрунтується на поєднанні навчального процесу, наукових досліджень та рішенні актуальних завдань підприємств галузі. Для реалізації цього завдання викладачі активно приймають участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та виставках, присвячених актуальним проблемам технологій харчових виробництв.