bodhi230 008


     ПРО КАФЕДРУ

 

    Кафедру іноземних мов очолює кандидат технічних наук, доцент Аліна Олексіївна Колесник
     Сьогодні кафедру представляють: 
        – 6 доцентів; 
        – 3 старших викладачів;
        – 7 викладачів.
     Викладачі кафедри працюють у чотирьох секціях:

collage33

        англійської мова                  німецької мова                 французька мова                    мовна підготовка іноземних громадян 

   (зав. В.О. Архипова)             (зав. А.В. Король)           (зав. І.В. Удовенко)                                 (зав. М.В. Арделян) 


     Усі викладачі мають базову педагогічну підготовку, практичні заняття та інші види навчальної діяльності проводяться на високому методичному рівні. Використовуються новітні технології навчання із застосуванням автентичних навчально-методичних комплексів та наявних на кафедрі комп’ютерного класу та інтерактивної дошки. Головне завдання – допомогти майбутнім фахівцям сфери торгівлі та харчування вільно володіти іноземними мовами. Саме тому пильна увага приділяється вдосконаленню навчально-методичної роботи, інтенсифікації навчального процесу, розширенню наукових досліджень, підвищенню рівня виховної роботи зі студентами, в тому числі з іноземними.
     Основа основ – формування у студентів професійної компетенції та вмінь самостійно працювати, що передбачає комплексне застосування технічних засобів і власних навчально-методичних і наукових розробок викладачів. Серйозна підмога у цій важливій справі – фахово спрямовані підручники та навчальні посібники, авторами яких є провідні спеціалісти кафедри А.О. Борисова, І.В. Удовенко, І.І., А.О. Колесник, О.О. Мануєнкова. Ця навчальна література (підручники та посібники) має гриф Міністерства освіти і науки України й орієнтує студентів переважно на самостійну роботу, що відповідає сучасній парадигмі вищої освіти. Готуються нові підручники англійською та німецькою мовами згідно з сучасними вимогами.
     Викладачі дбають про підвищення власної кваліфікації, вступаючи до аспірантури, співпрацюючи з Корпусом миру США в Україні; беруть активну участь у роботі Ресурс-центру Британської ради при Національному університеті ім. В.Н. Каразіна, у методичних семінарах і конференціях Будинку Нюрнберга.
     Кафедра активно працює над впровадженням і апробацією наступних технологій викладання іноземних мов:

  • когнітивні (проектна діяльність, конференції, круглі столи, дискусії, розгляд і інтерпретація окремих ділових ситуацій та ін.);
  • ті, що допомагають групі співпрацювати (драматизація, рольові ігри, інтерактивні бесіди, спільне складання міні-оповідань тощо);
  • контролюючі (тестування, мовні портфелі, мовні конкурси);
  • мультимедійні (аудіо-, відео-, комп'ютерні програми тощо).  
         
    Колектив кафедри наполегливо удосконалює зміст та організацію процесу навчання.

 

kon