Система забезпечення якості освіти


Якість – це наріжний камінь і головна умова для довіри, сумісності та взаємовизнання вищих навчальних закладів на європейському просторі.

Саламанське звернення до вищих навчальних закладів країн – учасниць Болонського процесу, 2001 рік


  • Положення про відділ моніторингу якості освіти Харківського державного університету харчування та торгівлі   Ознайомитись
  • Положення про моніторинг та контроль якості навчання у Харківському державному університеті харчування та торгівлі   Ознайомитись
  • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ХДУХТ Ознайомитись
  • Програма розвитку та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності   Ознайомитись