Нормативні документи

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, що визначають організацію навчального процесу в університеті

 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування та торгівлі

Наказ № 101 від 03.06.2020 р. "Про внесення змін до Положення "Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у ХДУХТ" та Положення "Про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування та торгівлі"

Положення про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету

Наказ № 146 від 31.08.2020 р. "Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету"

Наказ № 147 від 31.08.2020 р. "Про спеціальні курси у 2020-2021 н.р."

Тимчасове положення про планування, розрахунок та облік навчальної роботи науково-педагогічних працівників в Харківському державному університеті харчування та торгівлі

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Харківському державному університеті харчування та торгівлі, а також надання їм академічної відпустки

Положення про Вчену раду інституту, факультету Харківського державного університету харчування та торгівлі

Положення Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Харківському державному університеті харчування та торгівлі

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування та торгівлі

Норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників (нова редакція)