Шановні викладачі та науковці університету!

 loog bibl Згідно з "Програмою інноваційного розвитку освітньої діяльності на період до 2016 року", ухваленою Вченою радою ХДУХТ 28 лютого 2013 р., протокол № 9, з метою визначення повноти та достовірності даних про авторські  праці, видані викладачами та науковцями університету за останні 5 років, звертаємося з проханням до кожного науково-педагогічного працівника університету....
 

Буккросинг

 bookkros У науковій бібліотеці університету популярність здобула нова форма обслуговування – "Буккросинг" – новий захоплюючий рух різного віку шанувальників друкованих видань, своєрідний обмін літературою між незнайомими людьми без будь-яких зобов’язань її повернення....
 
КОНТАКТИ

Директор: (057)349-45-35, кімн. № 81

Заступник:(057)349-45-37, кімн. № 92
Відділ комплектування:
(057)349-45-26, кімн. № 84
Довідково-бібліографічний відділ:
(057)349-45-37, кімн. № 91