СПІВПРАЦЯ ХДУХТ З КОМПАНІЄЮ «ПЛАГІАТ»

З метою підтримки руху академічної доброчесності Харківський державний університет харчування та торгівлі співпрацює з компанією «Плагіат» стосовно перевірки творів на предмет плагіату через програмно-обчислювальний комплекс Strikeplagiarism, за допомогою якого здійснюється порівняння наданих до перевірки текстів з наявними у базі текстами.
Університет для отримання технічної інформації (розширених електронних звітів щодо результатів перевірки запозичень) використовує Систему через інтерфейс користувача, доступний в мережі Інтернет на сайті Strikeplagiarism.com.
Алгоритм StrikePlagiarism.com шукає запозичення в різних джерелах:
- Глобальній мережі Інтернет (індексує більше 10 млрд. сайтів);
- Базах даних, зібраних в рамках міжуніверситетської програми обміну базами даних, також закриті репозиторії українських університетів;
- База даних в яку входять наукові журнали індексовані в SCOPUS, EBSCO, SPRINGER тощо.
Для інтеграції з OJS (Open Journal System) використовується корпоративний обліковий запис, завантажений плагін (доступний тут) і ключ API. Система працює на основі Saas (System as a Service), підтримує популярні системи LMS (Learning Management Systems), наприклад, Moodle, інтегрована з каталогом LDAP, має API і може одночасно бути використана інтерфейсом і системами LMS. Також навчили систему розпізнавати характер зв'язку речень в тексті, композицію тексту і слів окремо, тим самим навчили систему знаходити не тільки факти заміни місцями слів, а й заміну слів на синоніми, що у значній мірі дозволяє знаходити подібність за змістом! Система підкреслює змінені слова, а за допомогою спливаючого вікна показує як слово або фраза виглядали до редагування.

ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ SCIENCEDIRECT ТА SCOPUS

В Харківському державному університеті харчування та торгівлі розпочався річний доступ до ресурсів повнотекстової електронної БД книг на платформі ScienceDirect та Scopus компанії Elsevier. Передплату за кошти держбюджету забезпечило Міністерство освіти і науки України.
Користувачам доступні майже 39 тис наукових видань: електронних книг Elsevier (eBooks), книжкових серій (Book Series), довідкових видань (Handbook), навчальних посібників (Textbooks) тощо.
Серед переваг використання платформи ScienceDirect – зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, широко розповсюджені формати завантаження повних текстів (PDF і HTML) та наявність гіперпосилань на значну кількість медичних статей на платформах інших видавництв.
Доступ триватиме до кінця 2021 р. в локальній мережі за ІР-адресами університету.

КОНТАКТИ

Директор: (057)349-45-35, кімн. № 81

Заступник:(057)349-45-37, кімн. № 92
Відділ комплектування:
(057)349-45-26, кімн. № 84
Довідково-бібліографічний відділ:
(057)349-45-37, кімн. № 91