Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування

 викладає дисципліни на:

  • факультеті управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю;
  • навчально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу ХДУХТ;
  • факультеті менеджменту.

 

ДИСЦИПЛІНИ

 

Аналітична хімія. Основи біохімії та фізіології харчування
Біохімія Основи фізіології та гігієни харчування
Гігієна і санітарія Технічна мікробіологія
Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин Технології полісахаридів та їх використання у харчовій промисловості
Загальна та неорганічна хімія Фізична та колоїдна хімія харчових систем
Ідентифікація пластмас. Фізіологічні аспекти оцінки якості продуктів
Методи контролю продукції в галузі. Фундаментальні основи хімічної експертизи
Мікробіологія Харчова хімія
Мікробіологія галузі Харчові добавки
Мікробіологія харчової продукції Хімія ароматичних речовин.
Органічна хімія Хімія харчових речовин
Спецкурс «Адаптаційний курс з хімії».

Спецкурс «Експрес методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів».

Спецкурс «Експрес методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів».
Спецкурс «Дисперсні системи»
Спецкурс «Органічні речовини сировини та харчової продукції»
Спецкурс «Роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності»
Спецкурс «Харчування та якість життя»
Спецкурс «Хімічний аналіз у харчовій індустрії та ресторанному господарстві».