Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування


Навчальний процес

 

Діяльність кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування спрямована на формування  компетенцій майбутніх фахівців, вдосконалення існуючих та упровадження нових конкурентоспроможних технологій харчових продуктів; забезпечення якості та безпеки продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства; запровадження сучасних систем менеджменту якості (ISO 9002) та безпеки (НАССР) харчових продуктів; метрологічний контроль харчових виробництв; розробка та запровадження заходів з охорони праці, оточуючого середовища, техніки безпеки та інших.

Кафедра працює на всіх факультетах вузу, викладаючи комплекси хімічних та мікробіологічних дисциплін із застосуванням новітніх програмних засобів за допомогою сучасної комп’ютерної техніки та телекомунікаційних засобів і мереж, що мають тенденцію активного розвитку і швидко змінюються. Тому найважливішим завданням роботи кафедри є постійне оновлення дисциплін, які викладаються, у напрямі їх динамічного розвитку під впливом інтелектуалізації інформаційних та Інтернет-технологій.