НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ та ФІНАНСІВ

     

ПЕРШИЙ (баклаврський) рівень вищої освіти    ДРУГИЙ (магістерський) рівень вищої освіти 
Спеціальність 051 Економіка
Освітня програма
 • Економіка підприємства
 • Цифрова економіка
  Спеціальність 051 Економіка
Магістерська освітня програма
 • Економіка підприємства
Спеціальність292 Міжнародні економічні відносини
Освітньо-професійні програми
 • Міжнародна економіка
  Спеціальність292 Міжнародні економічні відносини
Магістерська освітня  програма
 • Міжнародна економіка
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітньо-професійні програми
 • Маркетинг
 • Маркетинг в торгівлі та готельно-ресторанній індустрії
  Спеціальність 075 Маркетинг
Магістерська освітня програма
 • Маркетинг
    Спеціальність 073 Менеджмент
Магістерська освітня програма
 • Бізнес-адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітня програма
 • Облік і оподаткування
  Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Магістерська програма
 • Облік і оподаткування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма
 • Фінанси, банківська справа та страхування
  Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Магістерська програма
 • Фінанси, банківська справа та страхування

    Навчальний процес

Навчальний процес в інституті забезпечується високопрофесійним науково-педагогічним колективом університету, де працює 81 викладач, у т.ч. докторів наук та професорів - 31, кандидатів наук, доцентів - 45.

Сучасна матеріально-технічна база інституту створює оптимальні умови для проведення навчального процесу та роботи викладачів.

 

Робочі навчальні плани

Денна форма навчання
Спеціальність Курс     
Економіка I
 
I скор. II II скор. III IV   Магістр
Міжнародні економічні відносини I
 
I скор. II   III IV   Магістр
Маркетинг I
 
І скор. II ІІ скор. III IV   Магістр
Менеджмент
ОПП Бізнес-адміністрування
                Магістр
Облік і оподаткування І   І скор. ІІ ІІ скор. ІІІ IV   Магістр
Фінанси, банківська справа та страхування І   І скор. ІІ ІІ скор. ІІІ IV   Магістр
Заочна форма навчання
Спеціальність Курс    
Економіка І І скор.   II   II скор. ІІІ IV Магістр
Міжнародні економічні відносини І І скор.   II   IIскор. ІІІ IV Магістр
Маркетинг І
 
I скор.   II
 
  II скор. ІІІ IV Магістр
Менеджмент
ОПП Бізнес-адміністрування
                 Магістр

 

Графіки НП

np econ 2018 19

np off 19 20

 • Графік виклику на сесії студентів заочної та заочної прискореної форм навчання на 2019/2020 н.р.   Переглянути...
 • Графік повторних сесій студентів заочної та заочної прискореної форм навчання на 2019/2020 н.р.   Переглянути...

Розклад іспитів

 

Рейтинги

 • Рейтинг студентів за результатами конкурсного балу та вступних випробувань  Переглянути...