Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування


Монографії

1. Використання продуктів переробки харчової кістки у технології продуктів спеціального призначення / О.І. Черевко, М.П. Головко, В.В. Полевич, Л.О. Чуйко, М.Л. Серік, Т.М. Головко: монографія – Х. : ХДУХТ, 2010. – 201 с.

2. Пестіна Г.О. Сучасні напрямки в технології переробки дині: моногрфія / Г.О. Пестіна, Є.П. Пивоваров. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 163 с.

2. Черевко О.І., Михайлов В.М., Головко М.П., Полевич В.В., Чуйко Л.О., Серік М.Л., Головко Т.М. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 1. Використання продуктів переробки харчової кістки в технології продуктів спеціального призначення. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 207 с.

3. Черевко О.І., Михайлов В.М., Головко М.П., Серік М.Л., Роговий І.С., Головко Т.М. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 2. Технологія борошняних кулінарних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 138 с.

4. Черевко О.І., Михайлов В.М., Головко М.П., Головко Т.М., Серік М.Л., Полупан В.В., Бакіров М.П. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 3. Технологія збагачувальних білково-мінеральних добавок та продуктів харчування оздоровчого призначення з їх використанням. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 165 с.

5. Мурликіна Н.В. Використання емульгаторів ацилгліцеринної природи у технологіях м’ясних виробів : монографія / Н. В. Мурликіна, М. О. Янчева. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 208 с.

6. Крапивницька І.О., Перцевой Ф.В., Омельчук Є.О., Кушнір О.В., Оболкіна В.І., Ладика В.І., Белінська О.М., Хомічак Л.М., Голік О.В., Кузнецова Т.О., Юрченко С.Л., Гарнцарек Б., Бірка А. Наукові та практичні аспекти пектину і пектинопродуктів. –  Суми: СНАУ, 2015. – 314 с.

7. Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Коваленко В.О., Головко М.П., Євлаш В.В., Горбань В.Г., Серік М.Л., Чернова Л.О., Антоненко С.П., Буряк І.А. Наукові основи технології та системного використання харчових продуктів оздоровчої дії для різних верств населення. – Електронне видання комбінованого використування на CD-ROM. – Х.: ХДУХТ, 2015. – 262 с.

8. Євлаш В.В., Акмен В.О. Наукові аспекти формування якості дієтичних добавок, що містять гемове залізо, та кондитерських виробів із їх використанням. – Електронне видання комбінованого використування на CD-ROM. – Х.: ХДУХТ, 2015. – 183 с.

9. Евлаш В. В. Научные аспекты технологий пищевых продуктов антианемической направленности со стабилизированным гемовым железом [Електронный ресурс] : монография / В. В. Евлаш, Н. И. Погожих, В. А. Акмен. – Электрон. данные. – Х. : ХГУПТ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Название с тит. экрана.

10. Старостенко Б.О., Науково-практичні аспекти використання білкових добавок із рибної колагеновмісної сировини в технології рибних січених виробів [Електронний ресурс] : монографія / Б. О. Старостенко, Н. В. Дуденко, В. О. Коваленко. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. − Назва з тит. екрана. – 174 с.


11. Александров О.В., Цихановська І.В., Лазарєва Т.А., Гонтар Т.Б., Павлоцька Л.Ф. Використання жиро-магнетитової суспензії для підвищення харчової цінності цукерок «Сухофрукти в шоколаді», збагачених залізовмісною харчовою добавкою: монографія – Х.: ХДУХТ, 2016. – 315 с.


12. Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу : колективна монографія / за ред. проф. В. В. Євлаш, проф. В. О. Потапова, проф. М. І. Радченко, проф. Н. Л. Савицької]. – Х. : Світ книг, 2016. – 546 с.


13. Євлаш В. В. Формування якості дієтичної добавки «Гемовітал» та борошняних вирбів з її використанням [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Євлаш, В. О. Віннікова. – Електрон. дані – Х. : ХДУХТ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. − Назва з тит. екрана.


14. Evlach V. New Technologies of Food Production: Raw Materials, Additives, Quality and Safety : Monograph / V. Evlach, K. Svidlo // LAPLAMBERT Academic Publishing, 2018. p. 500 с.


15. Удосконалення технології та якості м’ясних емульсійних виробів, збагачених кальцієм [Електронний ресурс] : монографія / М. Л. Серік, І. В. Шурдук. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана


16. Повноцінне харчування: тренди енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу: колективна монографія / за ред. проф. В.В. Євлаш, проф. В.О. Потапова, проф. Н.Л. Савицької, доц. Л.Ф. Товма. – Х. : НАНГУ, 2020. – 663 с.


17. Артамонова М. В. Технологія маршмелоу підвищеної харчової цінності : монографія / М. В. Артамонова, І. С. Пілюгіна, Н. В. Шматченко. - Х : ХДУХТ, 2020. -160 с.


18. Артамонова М. В. Технологія мармеладу желейно-фруктового підвищеної харчової цінності : монографія  М. В. Артамонова, Н. В. Шматченко, І. С. Пілюгіна. – Х. : ХДУХТ, 2020. - 176 с.


19. Жегус О.В., Пілюгіна І.С., Пилипенко В.І. Маркетингове забезпечення комерціалізації інноваційних харчових продуктів/ Комерціалізація інновацій : монографія / за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка, д.е.н., доц. О. А. Біловодської. – Суми : Триторія, 2020. С. 214-232 (Україна).