Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування


 

гр 2   гр1

Наукова діяльність кафедри проводиться за кількома напрямками:

  • Держбюджетна тематика
  • Госпдоговірна тематика
  • Науково-дослідна робота студентів
  • Наукові школи
  • Наукові гуртки

 

Держбюджетна тематика

Тема 01-18-19Б (0117U005358)Розробка та валідація методик хімічного аналізу антиоксидантів в сировині та харчових системах (прикладна)

Науковий керівник: к.х.н., доц. Губський С.М.

Мета роботи – розробка та валідація методик кількісного визначення антиоксидантів різної хімічної природи в сировині та харчових системах.

 

Госпдоговірна тематика

НДР 24-15-17-Д «Технології дієтичних добавок із дефіцитними мікронутрієнтами та аналіз їх показників якості»

Науковий керівник: к.т.н., доц. Мурликіна Н.В.

Мета роботи полягає у розробці технології та аналізі показників якості дієтичних добавок із дефіцитними мікронутрієнтами.