ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ  ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ
та МИТНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Товарознавство та експертиза в митній справі Товарознавство і комерційна діяльність
Експертиза товарів та  послуг Управління безпечністю та якістю товарів
Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

   Склад Науково-методичної комісії факультету

 

КОЛЕСНИК
Вікторія Валентинівна
к.т.н, доцент, 
Голова НМК факультету
КАРБІВНИЧА
Тетяна Василівна
к.т.н., доцент,
секретар
ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства та експертизи товарів
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства в митній справі
ОДАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
СЕЛЮТІНА
Галина Анатоліївна
к.т.н., доц., проф. кафедри товарознавства та експертизи товарів
АКМЕН
Вікторія Олександрівна
к.т.н., доц. кафедри товарознавства в митній справі
Вітаємо Вас!

Сподар КатеринаВас вітає Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю!

З усіма питанями Ви можете звернутися до заступника декана з інноваційної та профорієнтаційної роботи Катерини Вікторівни за телефоном 096-631- 09-26.

Ми маємо декілька варіантів встановлення знижки на навчання!