ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ  ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ
та МИТНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Товарознавство та експертиза в митній справі Товарознавство і комерційна діяльність
Експертиза товарів та  послуг Управління безпечністю та якістю товарів
Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

     Склад Вченої ради факультету

 

ОДАРЧЕНКО
Микола Семенович
к.т.н., проф., декан факультету,
Голова Вченої ради факультету
ПОЛУПАН
Валентин Вадимович
к.т.н, 
Вчений секретар Вченої ради факультету
КАРБІВНИЧА
Тетяна Василівна
к.т.н., доц., доцент кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів 
Заступник декана факультету
ДУБІНІНА
Антоніна Анатоліївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства та експертизи товарів
ГОЛОВКО
Микола Павлович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства в митній справі
ОДАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович
д.т.н., проф., зав. кафедрою товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
ЛЕТУТА
Тетяна Миколаївна
к.т.н., доц., професор кафедри товарознавства та експертизи товарів
ПЕНКІНА
Наталія Михайлівна
к.т.н., доц., доцент кафедри товарознавства в митній справі
СОРОКІНА
Світлана Вікторівна
к.т.н., доц.,  доцент кафедри товарознавства в митній справі
СПОДАР
Катерина Вікторівна
к.т.н., доц. кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
СОКОЛОВА
Євгенія Борисівна
к.т.н., доц. кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
ТАТАР
Лариса ВАсилівна
к.т.н., методист факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
ЧАПЛИГІНА 
Анна Олегівна
студ. 3 курсу факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, групи ПТ-18, голова студентського самоврядування факультету
ЛИСАК
Єлізавета Юріївна
студ. 3 курсу факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, групи ПТ-18.
Вітаємо Вас!

Сподар КатеринаВас вітає Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю!

З усіма питанями Ви можете звернутися до заступника декана з інноваційної та профорієнтаційної роботи Катерини Вікторівни за телефоном 096-631- 09-26.

Ми маємо декілька варіантів встановлення знижки на навчання!