Послуги наукової бібліотеки

 

Головною метою Наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі є максимальне задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших загальнолюдських потреб користувачів через інноваційний підхід до їх обслуговування. Наукова бібліотека постійно розширює перелік та надає такі послуги:

 • користування традиційним та електронним документним фондом наукової бібліотеки;
 • можливість користування електронною бібліотекою;
 • доступ до ресурсів бібліотек ЗВО через участь у корпоративному проєкті Харківського регіонального методичного обєднання бібліотек ЗВО «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова»;
 • доступ до електронних ресурсів бібліотеки (WEB-сторінки, власних баз даних: електронного каталогу, інституціонального репозитарію, електронної картотеки статей із періодичних видань, отриманих бібліотекою тощо);
 • користування довідково-пошуковим апаратом (електронним каталогом, читацькими алфавітним та систематичним каталогами);
 • доступ до ресурсів корпоративних бібліотечних проєктів (зведеного електронного каталогу періодичних видань Харківського регіонального методичного обєднання бібліотек ЗВО);
 • доступ до ресурсів мережі Інтернет (через Wi-Fi);
 • доступ до наукометричних баз даних ScopusтаWebScience;
 • послуги з оцифровування документів (сканування документів та їх розміщення в повнотекстовій базі даних університету);
 • послуги щодо перевірки наукових праць на плагіат;
 • бібліографічне інформування користувачів (інформація щодо нових надходжень документів до бібліотеки через створення бюлетеня нових надходжень, вибіркове розповсюдження інформації, проведення заходів «День інформації», «День кафедри» тощо);
 • довідково-бібліографічне обслуговування :

       виконання довідок у традиційному та електронному вигляді (адресних, фактографічних, уточнюючих, тематичних та ін.);

       визначення індексів УДК, ББК та авторського знака для наукових робіт;

       інформаційний супровід наукових заходів (конференцій, семінарів тощо);

       виконання віртуальних довідок (консультативна допомога бібліографа та складання бібліографічних списків літератури за тематикою запитів користувачів, зокрема в режимі онлайн через електронну пошту);

 • проведення наукових заходів (конференцій, семінарів тощо);
 • видавничі послуги:

       допомога у підготовці до видання друкованих та електронних видань університету;

       створення бібліографічних, біобібліографічних та тематичних покажчиків;

       підготовка та видання матеріалів наукових бібліотечних заходів (конференцій, семінарів тощо);

       підготовка інформаційних матеріалів для друку в газеті «Вісник ХДУХТ»;

       ведення електронного бюлетеню «Думка наша»;

 • консультаційні послуги (консультування з питань бібліографічного опису документів, роботи з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, розміщення видань науковців університету в інституціональному репозитарії та наукометричній базі даних IndexCopernicus та ін.);
 • втілення ідей культурно-виховного спрямування (участь у літературних вечорах, тематичних годинах, лекціях-бесідах, зустрічах з відомими людьми, презентаціях книг та ін.);
 • навчальні послуги (проведення занять за темою «Основи інформаційної культури»);
 • надання зони комфорту (приміщень для проведення різноманітних заходів свят, лекцій, зустрічей, обговорень та диспутів, інтелектуальних ігор та самостійної роботи);
 • рекламні послуги:

       проведення ознайомлювальних екскурсій по бібліотеці;

       презентація досягнень університету в соціальних мережах.