Історія та сьогодення

 

Сьогодення наукової бібліотеки

bibl2016 З лютого 2016 року колектив Наукової бібліотеки очолює Бакуменко Лариса Григорівна, яка має фахову освіту, закінчила Харківську державну академію культури та у 2014 році отримала вчене звання кандидата наук із соціальних комунікацій.

Бібліотека є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Працює над формуванням сучасного інформаційного середовища через створення власних бібліографічних і повнотекстових електронних ресурсів, участь в корпоративних проектах, багатоаспектне використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Сьогодні структура бібліотеки, яка забезпечує її повноцінне функціонування, складається з п’яти відділів: відділу комплектування та наукової обробки документів і організації каталогів, відділу обслуговування (3 абонементи, 2 читальні зали), інформаційно-бібліографічного відділу, відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділу зберігання фондів (з сектором обмінного фонду, створеним у червні 2013 року).  

Фонд бібліотеки (близько 300 тис. примірників) – універсальне зібрання наукових, навчальних, художніх, довідкових та періодичних видань, документів на традиційних та електронних носіях. Особливу цінність бібліотечного фонду становлять наукові праці, підручники та посібники, написані вченими університету (представлено праці професорів   І.Г.Бережного, М. І. Бєляєва, О. І. Черевка, Л. М. Янчевої,  В. М. Михайлова, Р. Ю. Павлюк,     Н.В. Дуденко, Г. В. Дейниченка та інших). У бібліотеці за всі роки існування зберігаються кандидатські та докторські дисертації, захист яких відбувся в університеті, автореферати дисертацій.

Бібліотека у своїй роботі поєднує традиційні та інноваційні методи. Щорічно працівниками бібліотеки обслуговується близько 10 тис. користувачів, книговидача становить близько 600 тис. примірників документів.

Для організації фонду НБ ХДУХТ до 2017 р. використовувала систему Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), з 2017 року ведеться робота щодо переведення бібліотечного фонду на міжнародну класифікаційну систему Універсальної десятичної класифікації (УДК). Путівником до фонду бібліотеки є довідково-пошуковий апарат, який складається з комплексу традиційних каталогів і картотек та електронного каталогу (ЕК), що ведеться у бібліотеці з 2005 року і на сьогоднішній день нараховує понад 127 тис. бібліографічних записів. Електронний каталог (ЕК) бібліотеки (http://elcat.hduht.edu.ua/) є основним інформаційним ресурсом університету та центральною ланкою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи "УФД/Бібліотека". До послуг користувачів бібліотеки створені та постійно редагуються власні електронні бібліографічні бази даних (БД): "Праці науковців ХДУХТ", "Персоналії ХДУХТ", "Тезаурус ХДУХТ", "Харчування – словник" та ін.

Починаючи з 2013 р. наукова бібліотека ХДУХТ приєдналася та стала учасником корпоративного проекту "Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова", що має забезпечити систему взаємообслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського регіону.

З кінця 2014 року створено Блог наукової бібліотеки ХДУХТ на платформі WordPress.

Наприкінці 2015 року наукову бібліотеку ХДУХТ було  зареєстровано у популярній соцмережі Facebook.

З 2016 року створено інституціональний репозитарій наукової бібліотеки ХДУХТ (http://elib.hduht.edu.ua/). Відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення ведеться постійна робота з програмним забезпеченням Dspace та інформування стосовно реєстрації науковців університету в наукометричних базах даних.

Починаючи з 2016 року наукова бібліотека бере участь у корпоративному проекті "Бібліотечна енциклопедія Харківщини".

З лютого 2017 року з метою розширення інформаційних меж діяльності, якнайповнішого професійно грамотного та повноцінного представлення Наукової бібліотеки ХДУХТ створено нову WEB-сторінку бібліотеки, яка постійно оновлюється та регулярно поповнюється інформацією.

З грудня 2018 року наукова бібліотека університету бере участь у корпоративному проекті "Періодичні видання бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО)" Харківського методичного об'єднання бібліотек закладів вищої освіти http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/. Список учасників проекту "Зведений каталог періодичних видань І-2019".

Наукова біліотека університету опікується питаннями представлення науковців унверситету в наукометричних базах даних Web of Science та Scopus і наукових збірників університету "Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі" та "Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг" в наукометричній базі даних Index Copernicus, а також сприяє вирішенню питань з підтримки академічної доброчесності в університеті через надання послуг з перевірки наукових творів в антиплагіатній системі Strike Plagiarism.

У мережі Інтернет бібліотека представлена за такими електронними адресами:

 • Офіційний сайт ХДУХТ: http://www.hduht.edu.ua/
 • Інституціональний репозитарій ХДУХТ: http://elib.hduht.edu.ua/
 • Електронна пошта бібліотеки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 •  Електронний каталог: http://elcat.hduht.edu.ua/

Бібліотека активно співпрацює з підрозділами та кафедрами університету, у 2010 році працівниками бібліотеки створено електронний тематико-типологічний план комплектування (ЕТТПК) бібліотечного фонду, метою якого є інформаційний супровід навчального процесу, що дає можливість об’єктивно вивчати співвідношення навчального фонду до профілю університету і прогнозувати напрями і стратегію його наповнення.

Бібліотека є інформаційним центром університету. Оперативно здійснюється довідково-інформаційне обслуговування користувачів у режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ). Для науковців та співробітників кафедр університету складаються інформаційні списки статей за галузевою тематикою, на WEB-сайті бібліотеки систематично розміщується інформація про нові надходження, проводяться дні кафедр та дні інформації. На допомогу науковій роботі щорічно видаються персональні та тематичні бібліографічні покажчики наукових праць.

Впровадження сучасних технологій обслуговування позитивно впливає і на розвиток інноваційних можливостей бібліотеки у напрямі культурно-виховної роботи. Одним із основних завдань бібліотеки залишається допомога кожному студенту не тільки отримувати спеціальну, фахову підготовку, а й формувати в собі якості висококультурної моральної особистості. Бібліотека не лише забезпечує користувачів інформацією, але й сприяє їх гармонійному розвитку, залученню студентів до читання, формуванню естетичних та художніх смаків студентської молоді. Використовуючи різноманітність форм усної та наочної пропаганди книги, НБ ХДУХТ намагається постійно впроваджувати елементи новизни в культурно-виховну діяльність, збагачувати і розвивати її. Важливими формами просвітницької роботи є книжково-ілюстративні виставки до знаменних і пам’ятних дат, бібліографічні огляди літератури. Популярністю користуються і масові заходи, серед яких слід відзначити: "День чаю", "День кави", виховний захід на тему: "Тютюн на лаві підсудних", краєзнавча вітальня "Мій Харків", свято "Масляна, масляна, яка ти красна!", літературно-музичний вечір пам’яті "Герої – різні, втрата – спільна", літературно-музичний вечір "Палахкотить як свічка праведна душа Кобзаря" та ін.; тематичні лекції-бесіди: "Герої Крут"; "Історія свята 8 Березня, або Ще раз про кохання"; "Сила волі Людини, або Тобі, щасливий першокурснику!"; "Дробицький Яр"; "Перший крок до пізнання історії української культури"; "З поля честі не відступила" (до 140-річчя від дня народження Лесі Українки); "Неахілесова п’ята, або чого може досягти Людина" та ін.); віртуальні виставки: "Слово, віддане народу… (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка", "На згадку про великого поета. Шевченко і Харків", "Душа поета" (виставка-презентація збірника віршів Олени Ткачової), "Славетний байкар Г.С. Сковорода" та ін.

Бібліотека плідно працює у напрямі наукової роботи. Від 29 квітня 2010 року бібліотека має назву Наукова бібліотека ХДУХТ. За останні роки значно активізувалась наукова діяльність бібліотеки: проводяться науково-практичні конференції та семінари з подальшим виданням їх матеріалів, серед них:

 • "Каталоги та інформаційний пошук" (2009 рік),
 • "Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства" (2010 рік),
 • "Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках" (2012 рік),
 • "Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку" (2012 рік),
 • "Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство" (2014 рік),
 • "Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі" (2015 рік),
 • "Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука" (2016 рік),
 • "Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії" (2017 рік);
 • "Бібліотека університету і науковець у контексті інтеграції до світового наукового інформаційного простору" (Секція №18, 2018 рік);
 • "Бібліотека у призмі WEB-технологій: традиційні та модерні послуги й очікування користувача" (2020 рік).

Бібліотека є членом Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій м. Харкова.

Головною цінністю бібліотеки є її кадри. Більшість із них – досвідчені та висококваліфіковані фахівці, компетентні, авторитетні практики, ентузіасти бібліотечної справи. Чимало зусиль щодо розвитку бібліотеки докладають: А. В. Ларіна , Л. В. Ковалевська (нині на заслуженому відпочинку), І. Д. Проценко, О. О. Безпала, Л. І. Бєлінська, З. П. Тютенко (нині на заслуженому відпочинку), В. П. Гужва (нині на заслуженому відпочинку), І. П. Кушнір, Л. М. Дєєва, О. Ю. Рязанцева, К. П. Швецова (нині на заслуженому відпочинку),  І. Ю. Губренко, О. А. Заведенко, І. Є. Гапон, Л. Г. Геворкян, Н.М. Буряк (нині на заслуженому відпочинку). Значний внесок у розвиток автоматизації бібліотечних процесів зроблено С. П. Дмитренко (пішла з життя у 2018 році), М. І. Панаріною. Основний акцент бібліотекарі роблять на розвиток професійної майстерності, на підняття престижу своєї бібліотеки, на вивчення та впровадження інноваційних методів за основними напрямами бібліотечної роботи. Співробітники бібліотеки неодноразово є дипломантами щорічного конкурсу "Бібліотекар року", який проводиться Харківським зональним методичним об'єднанням бібліотек закладів вищої освіти III-IVрівнів акредитації з 2007 року.

Перспективи бібліотеки ще не вичерпано. Стратегічними завданнями НБ ХДУХТ сьогодні є вдосконалення інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів, повна автоматизація процесів обслуговування, створення новітніх електронних ресурсів, вдосконалення структури та наповнення інституціонального репозитарію, участь бібліотеки у національних корпоративних проектах тощо.

Історія

Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) – сучасний навчальний науковий і культурний центр, який працює за новітніми технологіями з метою розширення власних інформаційно-інтелектуальних ресурсів та ресурсів мережі Інтернет; один із найважливіших підрозділів ВНЗ, від ресурсів, послуг та інформаційних продуктів якої багато в чому залежить якість і зміст навчального процесу та наукових досліджень.

В історії Наукової бібліотеки  яскраво відображена історія самого університету.

НБ ХДУХТ заснована в жовтні 1967 року, одночасно із заснуванням Харківського інституту громадського харчування. Свій історичний шлях бібліотека долала як невід’ємна частина вищого навчального закладу, її назва змінювалася відповідно до назви закладу, який у різні роки називався так: Харківський інститут громадського харчування (1967 – 1992 рр.), Харківська державна академія технології та організації харчування (1993 – 2001 рр.), Харківський державний університет харчування та торгівлі ( з 2002 р.). З 29 квітня 2010 року – Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Свою діяльність бібліотека розпочала в 1967 році одночасно із заснуванням Харківського інституту громадського харчування. На той час приміщення бібліотеки було катастрофічно тісним (3 невеликі кімнати). Бібліотека мала один абонемент і одну читальну залу, книжковий фонд на час створення становив близько 40 тис. примірників, штат складався із п’яти осіб (О.М. Аненкова, В.І. Мальєва, А.П. Устименко, С.С. Твердохліб на чолі з завідувачкою Л.Д. Льовшиною).

Бібліотека пережила кілька етапів становлення та розвитку.
Перший етап – це заснування бібліотеки у 1967 р. та 70-і роки ХХ ст. Саме в той час було закладено основи функціонування сьогоднішніх процесів, що здійснює бібліотека: комплектування та обробки документів, бібліотечного та довідково-інформаційного обслуговування, систематизації та каталогізації тощо. Створюються відділи, зростає фонд бібліотеки, поліпшується кадрове забезпечення.

Другий етап – фундаментальний розвиток бібліотеки – це 80-і роки ХХ ст. У 1980 році введено в експлуатацію нову будівлю інституту за адресою: вул. Клочківська, 333, де бібліотека також отримала нові приміщення і знаходиться до сьогодні. Бібліотека зайняла три поверхи, де ми маємо дві читальні зали на 120 посадкових місць, три абонементи, функціональні відділи бібліотеки та дві читальні зали у студентських гуртожитках. У нових комфортабельних умовах продовжували розвиватися традиційні напрями роботи бібліотеки. За цей період вдосконалюються технологічні процеси, зростають основні показники роботи бібліотеки, поліпшуються процеси обслуговування та інформаційного забезпечення користувачів. За 1984 – 1986 рр. співробітниками бібліотеки проведена значна робота щодо переведення фондів і каталогів бібліотеки на систему Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Достатнє бюджетне фінансування, планове науково обґрунтоване комплектування дозволило активно формувати фонд бібліотеки, який на початок 1990 р. зріс до 282 тис. примірників. Фонд став тим базисом, який допоміг бібліотеці належно виконувати свої функції та гідно увійти до третього етапу розвитку бібліотеки.

Третій етап – важкі 90-і роки перебудови. Як і багато інших, наша бібліотека в 90-і роки знаходилася у складному становищі, бо це були роки катастрофічного скорочення асигнувань на комплектування, руйнування його державної системи, роки пошуку шляхів виживання в нових економічних та політичних умовах. Така ситуація негативно вплинула на формування фонду бібліотеки, масштаби її діяльності, матеріальну базу. Але бібліотека зуміла зберегти свої фонди, а різке скорочення коштів на поповнення фонду не вплинуло на якість його комплектування. Незважаючи на перешкоди, колектив бібліотеки впевнено долав усі труднощі і просувався вперед, мав чітку професійну позицію, спрямовану на подальший розвиток, створення нового іміджу бібліотеки, підвищення її авторитету.

Початок ХХІ ст. – новий етап розвитку бібліотеки – етап створення бібліотеки новітнього типу на основі впровадження сучасних комп’ютерних технологій (перше десятиріччя ХХІ ст. і до сьогодення). Цей етап пов’язаний з інноваційними змінами технологічних процесів бібліотеки, її автоматизацією.

Перші кроки щодо автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів  бібліотекою ХДУХТ були зроблені у 2003 році. Саме в цей час основним завданням бібліотеки стає поєднання традиційних методів роботи з освоєнням комп’ютерних технологій. У 2005 році за сприянням керівництва університету було придбано найновіше сучасне програмне забезпечення "УФД/Бібліотека". Саме цього року комп’ютеризовано майже всі відділи бібліотеки, встановлено та підключено до загальної університетської мережі десять комп’ютерів, створені автоматизовані робочі місця з індивідуальними параметрами. Активно ведеться робота щодо створення електронного каталогу та допоміжних баз даних до нього. У 2005 році в тісному співробітництві з НН ЦНІТ університету створено WEB-сторінку бібліотеки.

Наступні роки стали роками постійної розробки програмного забезпечення, вдосконалення навичок роботи з програмою, велася робота щодо редагування та наповнення баз даних бібліотеки. Восени 2008 року було організовано відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, на який покладено функції, пов’язані з вдосконаленням технологічних процесів автоматизації бібліотеки, підтримкою програмного забезпечення, з впровадженням новітніх технологій, подальшим освоєнням та розповсюдженням інноваційних процесів серед інших підрозділів бібліотеки.

Діяльність бібліотеки завжди була спрямована на допомогу навчальній, науковій і науково-дослідній роботі, на виховання студентів згідно із завданнями вищої школи.

Перший директор НБ ХДУХТ

levsh Льовшина Людмила Дмитрівна
(4.08.1938 р., м. Харків – 20.04.2016 р., м. Харків),
перший директор Наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ), Відмінник освіти України (1997).

Народилася в сім’ї службовців. Льовшина Людмила Дмитрівна мала вищу освіту, у 1964 році закінчила Харківський державний бібліотечний інститут (тепер Харківська державна академія культури), після закінчення навчання працювала в бібліотеці Харківського педагогічного інституту та Книжковій палаті УРСР. Працювала за фахом бібліотечної освіти в Харківському державному університеті харчування та торгівлі з 1970 року, стаж її роботи становить 45 років. Вона була першим директором бібліотеки Харківського інституту громадського харчування (1970 – 1992 рр.), потім директором бібліотеки Харківської державної академії технології та організації харчування (1993 – 2001 рр.), з 2002 р. – директором бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі, з 2010 р. до 2016 р. – директором Наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Л. Д. Льовшина мала високий професійний рівень з питань бібліотечної справи, була спеціалістом високої кваліфікації, вмілим організатором і розумним керівником. Грамотний, творчий фахівець багато зусиль докладала, щоб удосконалити бібліотечну роботу, піднести її до відповідного рівня та сучасних вимог до бібліотеки як інформаційного центру в освітньому середовищі. Активно займалася науково-методичною діяльністю, була членом Методичної ради при ЦНБ Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, з листопада 1999 року членом секції Науково-методичної бібліотечної комісії Міносвіти та науки України. Завдяки грамотному керівництву Л. Д. Льовшиної з 2005 року бібліотека ХДУХТ є членом Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (АСІБТ), а Людмила Дмитрівна була членом правління АСІБТ. Людмила Дмитрівна також була заступником голови Ради зонального методичного об’єднання вузівських бібліотек Північно-Східної України.

За багаторічну і бездоганну працю на освітянській ниві Л. Д. Льовшину неодноразово було відзначено нагородами та подяками, зокрема вона нагороджена знаком "Відмінник освіти України" ( 23 вересня 1997 року, №651-к), почесною грамотою Міністерства освіти України "За багаторічну сумлінну працю у справі виховання та організації культурно-просвітницької діяльності з професорсько-викладацьким складом та молоддю" (2005 рік), отримала диплом переможця Харківського обласного конкурсу "Вища школа Харківщини. Кращі імена" в номінації "Директор бібліотеки" (31 жовтня 2008 року).

Людмила Дмитрівна здійснювала багатогранну наукову діяльність, мала наукові публікації і була співавтором наукових праць з фахових питань університету.

 • Деревина в побуті України: довідник / Укл. Л. Д. Льовшина, О. В. М'ячиков.– Х.:ХДУХТ, 2007.– 125 с.: іл.– Бібліогр.: 16 назв.
 • Левшина, Л. Д. Блюда для вечеринок, праздников и романтических ужинов [Текст] / Л. Д. Левшина, Л. А. Тетерядченко, А. В. Мячиков. – Харьков: Мир книг, 2012. – 166 с.
 • Левшина, Л. Д. Вегетарианство-ключ к здоровью. Рецепты здоровой пищи [Текст] / Л. Д. Левшина, Л. А. Тетерядченко, А.В. Мячиков. – Харьков: Мир книг, 2012. – 347 с.
 • Левшина, Л. Д. Лучшие рецепты современной кухни народов мира [Текст] / Л.Д. Левшина, Л.А. Тетерядченко, А.В. Мячиков. – Харьков: Мир книг, 2012. – 200 с.
 • Льовшина, Л. Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів: навч. посіб.: РМОіНУ [Текст] / Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов, О. В. М'ячиков. – К.: Ліра-К, 2010. – 388 с.
 • Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. / Л. М. Яцун, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина та ін.– Х.: Світ Книг, 2015.– 486 с.
 • Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів: навч. посібник / Л. О. Радченко, П. П. Пивоваров, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина,  А. М. Ніколаєнко-Ломакіна.– Х.: Світ книг, 2012.– 288 с.
 • Плодоовочеві та смакові товари: довідник / укл. В.М. Михайлов, Л.Д. Льовшина, Г.І. Дюкарева, О.В. М'ячиков.– Х.:ХДУХТ, 2006.– 262 : іл.– Бібліогр.: 44 назви.
 • Технологія приготування їжі: українська кухня: навч. посібник /В. М. Михайлов, Л. О. Радченко, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина, О. В. М’ячиков, Л. В. Терещенко.– Х.: Світ книг, 2012.– 537 с.