Кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів


Історія кафедри

Кафедру було організовано у вересні 1992 року за ініціативою ректора Харківського інституту громадського харчування професора, доктора технічних наук Біляєва Михайла Івановича.
До 2010 року вона мала назву кафедра охорони праці та екології харчових виробництв. В 2011 році кафедра набула статусу випускової в зв’язку з ліцензуванням та акредитацією нових спеціальностей «Управління безпечністю та якістю товарів» і «Організація оптової та роздрібної торгівлі.
З 1992 по 2019 рік завідувачем кафедри був професор, Микола Семенович Одарченко, який багато зробив для формування належної матеріально-технічної бази. Професор М.С. Одарченко – Заслужений працівник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Він є дипломантом першого обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (1999). Підручник М.С. Одарченка «Охорона праці на підприємствах харчування» був висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки 2002 р. й увійшов до десятки найкращих українських підручників.
Значну роль у становленні та розвитку кафедри відігравали професор Захаренко В.О., доцент, к.м.н. Луговська К.О., доцент, к.т.н. Кузнецов С.М., старший викладач Шапошнікова Т.Б. У різні часи на кафедрі працювали доцент, к.т.н. Бакуменко Л.Л., доцент, к.т.н. Любавіна О.О., доцент к.б.н. Кукленко Т.В., доцент к.т.н. Михайленко В.Г., доцент, к.т.н. Мольська В.А., старший викл. Панченко В.О.
Сьогодні кафедру очолює д.т.н., професор Одарченко Дмитро Миколайович.
З 01.10.2019 року кафедру було перейменовано в кафедру «Товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів».
Сьогодні у колективі кафедри 3 професори,  4 доценти, 2 старших викладача та 1 асистент.
На кафедрі працює 2 науково-дослідні лабораторії: «Кріоскопії, управління якістю та екологічної безпеки». «Проблем безпечності та екологічної експертизи води та харчових продуктів».
Основні напрями наукових досліджень:
- формування якості харчових продуктів і напівфабрикатів при виробництві та зберіганні;
- наукові основи формування якості харчових продуктів при консервуванні холодом;
- підвищення якості експертизи продукції та напівфабрикатів;
- розробка методів експертизи продукції та напівфабрикатів з сировини рослинного та тваринного походження;
- екологічна безпека харчових виробництв;
- оцінка якості та підготовка води для підприємств харчової промисловості;
- екологічний моніторинг та форсайт;
- розробка установок бактерицидного знезараження води та безалкогольних напоїв;
- розробка технології та установок УФ-знезараження рідких харчових продуктів;
- розробка технології та УФ-знезараження стічних вод на підприємствах харчових виробництв;
- проведення незалежної експертизи якості води та безалкогольних напоїв.
За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри отримано понад  45 деклараційних патентів, опубліковано понад 1000 статей та тез доповідей, захищено 10 дисертаційних робіт, з них: 8 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 2 – на здобуття наукового ступеня доктора наук.
На даний час кафедра є випусковою за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», за освітніми програмами «Управління безпечністю та якістю товарів» та «Організація оптової,  роздрібної торгівлі та логістика».
Кафедра має належну матеріально-технічну базу, що забезпечує сучасний рівень освітнього процесу та організації науково-дослідної роботи студентів.
Висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри постійно працює над вдосконаленням форм та методів навчання, проводить організаційно-методичну роботу щодо впровадження інновацій у навчальний процес.