Кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів


Про кафедру

 

Кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів є випусковою  за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітніми програмами:

  • "Управління безпечністю та якістю товарів"
  • "Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика".

Навчання проводиться за ступенями освіти бакалавр, і магістр.
Жорсткі умови інтеграції України в Європейський Союз вимагають підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, тому на перший план виходить роль управлінських кадрів, які в межах своїх компетенцій будуть здійснювати моніторинг і контроль процесів формування і забезпечення якості та безпечності товарів на всіх рівнях: від планування, виробництва і збуту до загального управління діяльністю підприємств, державних установ і департаментів.

Кафедра – це висококваліфікований колектив викладачів, співробітників та аспірантів, які активно займаються освітньою, науковою, навчально-методичною та виховною роботою.
Кафедру очолює д.т.н., професор Одарченко Дмитро Миколайович.
На кафедрі працюють 3 професори, 4 доцента, 2 старших викладача, 1 асистент. Представники кафедри входять є членами Українського товариства товарознавців та технологів. Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних розробок, наукових статей за дисциплінами, що викладаються на кафедрі. На кафедрі працює 2 науково-дослідні лабораторії: "Проблем безпечності та екологічної експертизи води та харчових продуктів", "Кріоскопії, управління якістю та екологічної безпеки".