Кафедра готельного, ресторанного бізнесу та туризму


мы на Facebook

 

 ПРО КАФЕДРУ

  Кафедра готельного, ресторанного бізнесу та туризму є випусковою з підготовки фахівців спеціальностей:

241 Готельно-ресторанна справа ступенів вищої освіти бакалавр і магістр;

242 Туризм ступеня вищої освіти бакалавр.

Діяльність кафедри з підготовки фахівців поєднує традиційні переваги власної науково-педагогічної школи, матеріально-технічну базу, кадровий потенціал, напрями наукових досліджень, методичне забезпечення та сучасні педагогічні та інформаційні освітні інновації, створює умови для розвитку творчих здібностей та самовдосконалення особистості через організацію навчальної та науково-дослідної діяльності студентства при вивченні професійних дисциплін та практичної підготовки з урахуванням вимог галузевих стандартів вищої освіти.
Кафедра забезпечує викладання 40 дисциплін на спеціальностях університету.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ: 

- спрямування організації навчально-виховного процесу на розвиток особистості майбутнього фахівця поряд з його компетентністю як професіонала; 

- забезпечення відповідності випускників принципу професійної мобільності в умовах формування єдиного освітнього простору в Європі; 

- підтримання та підвищення рівня якості освіти з метою формування конкурентоспроможних фахівців на динамічному ринку праці.

 КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ КОЛЕКТИВУ КАФЕДРИ:

Корпоративні цінності кафедри  - це характер і суть нашого колективу. Це принципи, яких повинні дотримуватися у взаєминах один з одним всі співробітники, незалежно від займаної посади. Корпоративні цінності є невід'ємною частиною культури спілкування.

Ми прагнемо бути такою командою, якій по праву пишаються співробітники  Університету і довіряють студенти.

Довіра: побудова відносин на основі довіри і поваги до колег, студентів, партнерів і бізнес - спільноти.
Відкритість: відкритість у спілкуванні та надання інформації, дотримання всіх законодавчих і юридичних норм і правил.
Командний дух: орієнтація більшою мірою на спільну мету, ніж на власні інтереси, готовність до виручки, взаємодопомоги і компромісів.
Відповідальність: своєчасне, повне і точне виконання взятих зобов'язань і поставлених завдань.
Ініціативність: активність в конструктивних пропозиціях щодо співпричетності загальній справі, формуванню позитивного іміджу та підвищенню ефективності роботи кафедри та Університету в цілому.