КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вченими кафедри розроблено та запроваджено понад 247 інноваційних технологій харчової продукції, за результатами роботи опубліковано понад 3153 публікацій, в т.ч. 91 монографій, 54 навчальних посібників, 275 нормативних та технологічних документів, 296 патентів та авторських свідоцтв, встановлено наукове співробітництво з навчальними та науково-дослідними інститутами Іспанії, Польщі, США, Норвегії.

НАУКОВІ ШКОЛИ

 На кафедрі створено та плідно працюють наукові школи, роботу яких очолюють провідні фахівці галузі – д.т.н., проф. Пивоваров П.П., д.т.н., проф. Гринченко О.О., д.т.н., проф. Перцевий Ф.В. Наукові та практичні результати діючих наукових шкіл впроваджено в Україні, Росії, Казахстані, Польщі, Іспанії, Франції, Ізраїлі, США.

Наукова школа Пивоварова П.П.

 Пивоваров Павло Петрович – д.т.н., професор, академік міжнародної академії холоду, відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. За наукові успіхи нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної адміністрації. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 ХДУХТ, член експертної секції комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Pyvovarov P

Основні напрями діяльності наукової школи д.т.н., професора Пивоварова П.П.:
• Комплексна переробка рибної сировини і морепродуктів та освоєння ресурсів антарктичного крилю
• Наукові основи та практичні аспекти технології напівфабрикатів і готової продукції в процесі комплексної переробки гідробіонтів
• Теорія та практика створення реструктурованих продуктів.

 Під керівництвом професора Пивоварова П.П. розроблено теоретичні основи стабілізації колоїдного стану, структурно-механічних властивостей харчових продуктів з гетерогенною структурою, наукові основи створення структурованої продукції у формі капсульованих, гранульованих продуктів. Пивоваров П.П. є учасником трьох наукових експедицій до Антарктики (одна з яких у 1999 році – міжнародна), присвячених освоєнню запасів антарктичного крилю. У 2004 році на запрошення ректорату університету країни Басків (Іспанія) професором Пивоваровим П.П. прочитано цикл лекцій, а у жовтні 2006 р. проведено наукову конференцію на II Андалузійському конгресі (м. Гранада, Іспанія). 
 Пивоваров П.П. є автором більш ніж 630 публікацій, у тому числі: 9 навчальних посібників, більше 15 монографій (з них 12 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science), 163 навчально-методичних матеріалів. Ним підготовлено більше 115 патентів та авторських свідоцтв, які зареєстровано в Україні, Росії, країнах Європи, Японії й США.

Наукова школа Гринченко О.О.

Гринченко Ольга Олексіївна – д.т.н., професор, відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджена нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної  адміністрації. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 ХДУХТ, член навчально-методичної комісії МОН України.

grinchenko

Основні напрями діяльності наукової школи д.т.н., професора Гринченко О.О.:
• Наукові основи забезпечення технологічної стабільності харчових гетерогенних систем;
• Наукові та методологічні основи використання інноваційних харчових інгредієнтів в технології харчової продукції;
• Теорія та практика створення харчових продуктів індустріального виробництва.

  Під керівництвом професора Гринченко О.О. розроблено наукові принципи створення харчової продукції з гетерогенною структурою (емульсійною, геле- та піноподібною) тривалого зберігання, розроблено та запроваджено інноваційні технології харчових продуктів масового споживання в підприємствах харчової індустрії та ресторанному господарстві.
  Пройшла стажування в провідних підприємствах США (за програмою Marshal Plan for Ukraine), Німеччини (Fa. Sauels Frischmenü GmbH & Co. KG, м. Кемпен, Fa. IDB Deutschland GmbH, м. Нойкирхейн-Флуйн, Florin, м. Виллих); за запрошенням фірми KSI прийняла участь у науково-практичному семінарі «Управління інноваційною та науковою діяльністю (Кrefeld, Німеччина), міжнародному форумі з оптимального забезпечення населення йодом, який проходив за підтримки ЮНІСЕФ та Глобального альянсу з поліпшення харчування GAIN (Сербія).
  Загальна кількість публікацій складає 542, у тому числі: 18 навчальних посібників, 27 монографій (з них 12 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science), 107 навчально-методичних матеріалів, тез доповідей, 40 патентів, понад 105 технічних умов та технологічних інструкцій

Наукова школа Перцевого Ф.В.

 Перцевий Федір Всеволодович – д.т.н., професор, академік міжнародної академії холоду, відмінник освіти України. За наукові успіхи нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної адміністрації. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 ХДУХТ.

Percevoy

Основні напрями діяльності наукової школи д.т.н., професора Перцевого Ф.В.:
• Наукові основи та практичні аспекти технологій желейної продукції на драглеутворювачах з якісно зміненими функціональними властивостями;
• Теорія і практика створення желейної продукції на основі концентрату яблучного пектинового;
• Теорія і практика створення закусочних продуктів на основі кисломолочного знежиреного сиру та рослинних жирів;
• Наукові основи та практичні аспекти технологій напівфабрикатів і готової продукції з використанням продуктів переробки ядра соняшника.

 Під керівництвом професора Перцевого Ф.В. розроблено наукові принципи виробництва структурованої харчової продукції з використанням гелеутворювачів білкової та полісахаридної природи. За його ініціативи з 1995 року ведеться плідна робота з Економічною академією ім. Оскара Ланге (м. Вроцлав, Польща) в рамках наукових досліджень, стажування, підвищення кваліфікації викладачів та студентів.
 Перцевий Ф.В. є автором більше 420 публікацій, серед них 12 монографій, в тому числі 2 англійською мовою, 13 навчальних посібників, більше 143 патентів та авторських свідоцтв, у тому числі 6 зареєстровано у Європі, Японії та США. Перцевий Ф.В. висококваліфікований фахівець з підготовки інженерних і науково-педагогічних кадрів. Розробки наукової школи проф. Перцевого Ф.В. впроваджено в підприємствах України, Росії, Польщі, Прибалтики, Іспанії та інших країн.

НАУКОВІ ГУРТКИ

Студентська молодь з великою зацікавленістю займається науковими дослідженнями, розуміючи, що майбутнє галузі – за інноваціями. На кафедрі працюють 5 наукових гуртків:
1. Наукові основи технології реструктурованої продукції, одержаної шляхом іонотропного гелеутворення. Керівник – проф., д.т.н. Пивоваров П.П.

2. Наукові та прикладні основи виробництва кулінарної продукції індустріальними методами. Керівник – проф., д.т.н. Гринченко О.О.

3. Технологія напівфабрикатів та харчової продукції з гетерогенною структурою. Керівник – проф., д.т.н. Горальчук А.Б.

4. Інженерне та проектно-технічне забезпечення функціонування харчових виробництв та закладів ресторанного господарства. Керівник – доц., к.т.н. Нагорний О.Ю.

 

5. Харчова безпечність у харчовій промисловості та ресторанній індустрії. Керівник – доц., к.т.н. Колесникова М.Б.

 

 

МОНОГРАФІЇ

 

Перелік основних монографій

1.    Монографія у країні ЄС (Польщі): Monograph Andrieieva S., Kolesnikova M., Hrynchenko O. Iurchenko S., Plotnikova R. “Technologies of sweet sauces with the useof physical modification starches/ - Warsaw: RS Global Sp.z O.O.,2020. – 98 p.

2.    Pertsevoy F., Shilman L., Simakova I., Perkel R., Kamsulina N. Fats and oils in industry of nutrition.  Харків : ХДУХТ, 2019. 232 р. (Україна).

3.    Пивоваров П. П., Нечепуренко К. Б. Технологія термостабільних пружних емульсії для виробів із фаршів. Харків : ХДУХТ, 2019. 180 с.

4.    Dikhtiar А.М. Scientific basis of food technology using high oleic sun-flower oil: monograph / А.М. Dikhtiar, N.V. Fedak, O.O. Grynchenko, Ye.P. Py-vovarov., Польша, 2018. – 156 p.

5.    ГринченкоО.О., Пивоваров Є.П., Колеснікова М.Б., Андрєєва С.С. Технологія соусів солодких із використанням крохмалів фізичної модифікації: монографія. – ХДУХТ, 2018. – 137 с.

6.    Гринченко О.О., Пивоваров П.П., Федак Н.В., Діхтярь А.М. Технологія кулінарної продукції з використанням олії соняшниково високоолеїнового типу: монографія, ФОП Рогожников О.В., 2018. – 134 с.

7.    Технологія напівфабрикату сухого збивного жировмісного: монографія / О.В. Котляр, А.Б. Горальчук, О.О. Гринченко, С.Б. Омельченко. – Х. : Видавництво ІванченкаІ.С., 2017. -138 с.

8.    Технологія напівфабрикату збивного з використанням какао-масла: монографія / Горальчук А.Б., Омельченко С.Б., Гринченко О.О., Котляр О.В. : Видавництво ІванченкаІ.С., 2017. – 108 с.

9.    Слободнюк Р.Є.Технологія десертної продукції з використанням механічномодифікованого кукурудзяного крохмалю [Текст]: монографія / Р. Є. Слободнюк, Д. Ю.Прасол, А. Б. Горальчук. – Дніпро.: Середняк Т.К., 2016. – 100 с.

10.  Удосконалення технології напівфабрикату повітряно-горіхового : монографія / Л. Ф. Товма, А. Б. Горальчук, О. О. Гринченко. – Х.: Національна акад. НГУ, 2016. – 103 с.

11.  Технологія сирного продукту замороженого з додаванням концентрату ядра арахісу : монографія / Обозна М. В., Бідюк Д. О., Перцевой М. Ф., Перцевой Ф. В. та ін. ; за ред. П. В. Гурського, Ф. В. Перцевого. - Суми: Університетська книга, 2016. – 158 с.

12.  The technology of cheese structured semi-product with the use of gelatin : Themonograf / Pertsevyi М., Gurskyi P., Ladyka V.,Pertsevyi F.Under the editorship ofP.Gurskyi,F. Pertsevyi.– Sumy: UniversityBook, 2016. – 134 p.

13.  Жири у виробництві харчової продукції : монографія / Л. З. Шильман,І. В. Сімакова,Н. В. Камсуліна, Ф. В. Перцевой, Н. В. Федак та ін. ; за заг. ред. Л. З. Шильмана. – Суми : Університетська книга, 2016. – 278 с.

14.  Желєва Т.С., Янчева М.О., Гринченко О.О,. Погожих М.І. Наукові основи використання сухих сумішей кріопротекторної дії в технологіях напівфабрикатів м’ясних заморожених : монографія – Х. : ХДУХТ, 2016. – 133 с.

15.  Технологія напівфабрикатів десертної продукції на основі молока знежиреного : монографія // Плотнікова Р.В., Гринченко Н.Г., Пивоваров П.П. – Х. ХДУХТ, 2015. – с.

16.  Технологія соусів томатних капсульованих : монографія // Нагорний О.Ю., Пивоваров П.П., Неклеса О.П., Пивоваров Є.П. – Х. ХДУХТ, 2015. – с.

17.  Наукові аспекти технології солодких страв з пробіотичними капсульованими мікроорганізмами : монографія // Пивоваров Є.П., Гринченко О.О., Кондратюк Н.В., Неклеса О.П. – Х. ХДУХТ, 2015. – с.

18.  Технологія олії соняшникової капсульованої та її використання у складі салатів: монографія / Є. О. Коротаєва, О. П. Неклеса, О. Ю. Нагорний, Н. Г. Гринченко. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 164 с.

19.  Технологія напівфабрикатів реструктурованих на основі грибної сировини : монографія / О. П. Неклеса [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 145 с. (Гринченко Н.Г., Горальчук А.Б., Нагорний О.Ю., Гринченко О.О.)

20.  Технологія десертів молочних з використанням карагенанів : монографія / А. Б. Горальчук [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2013. – 122 с.

21.  Бреславець Т.В. Технологія структурованих аналогів філе рибного і кулінарної продукції на їх основі : монографія / Т. В. Бреславець, Л. М. Крайнюк, М. Б. Колеснікова – Х.: Цифрова друкарня № 1, 2012. – 143 c.

22.  The technology of food products on the base of gelatinizers with qualitative modified functional properties : The monograph / F. V. Pertsevoy [et al.] ; edited by F. V. Pertsevoy; Kharkiv State University of Food Technology and Trade. - KH. : KSUFT, 2012. – 285 p.

23.  Пивоваров П. П. Удосконалення методології експертизи поруватих харчових продуктів: монографія / П. П. Пивоваров, В. О. Захаренко, Т. В. Трощий; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2012. – 348 с.

24.  Сафонова О.М., Тіщенко Л.М., Гавриш Т.В., Камбулова Ю.В., Перцевий Ф.В., Лисюк Г.М., Чорна Н.В. Технологічні властивості зерна, борошна і тіста : монографія. – Х.: «Апостроф», 2012. – 252 с.

25.  Теоретичні та прикладні аспекти стабілізації харчових продуктів з гетерогенною структурою : монографія / П. П. Пивоваров [та ін.]; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 254 с.

26.  Технологія десертів з використанням стабілізаційних систем на основі крохмалю : монографія / А. А. Коваленко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 136 с.

27.  Інноваційні технології виробництва харчової продукції масового споживання : монографія / П. П. Пивоваров [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Пивоварова ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2011. – 444 с.

28.  Технологія структурованих аналогів філе рибного і кулінарної продукції на їх основі : монографія / Т. В. Бреславець [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Бреславець ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2011. – 211 c.

29.  Технологія харчових продуктів на основі драглеутворювачів з якісно зміненими функціональними властивостями : монографія / Ф. В. Перцевой [та ін.] ; за заг. ред. Ф. В. Перцевого ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2011. – 312 c.

30.  Інноваційні технології виробництва харчової продукції масового споживання : монографія / П. П. Пивоваров [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Пивоварова ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2011. – 444 с. (Гринченко О.О., Михайлов В.М., Іванов С.В., Коваленко А.А., Пивоваров Є.П., Зайцев В.В., Абсалямов Ю.Г., Зайцев А.В., Янчева М.О.)

31.  Technologies of Food Products on the Base of Milk Protein : The monograph/ Pertsevyi F.V., Hurskyi P.V., Yurchenko S.L., Pyvovarov Ye.P. and oth. Kh. : СhSUFT, 2009. – 206 p.

32.Технологіяхарчовоїтакулінарноїпродукціїзвикористаннямбілківмолока : монографія / Ф.В. Перцевий, П.В. Гурський, С.Л. Юрченко [таін.] – Харків: ХДУХТ, 2010. – 224 с.

33.  Пестіна, Г.О. Сучаснінапрямкивтехнологіїпереробкидині : монографія / Г.О. Пестіна, Є.П. Пивоваров; Харк. держ. ун-тхарч. таторгівлі. – Х., 2010. – 163 с.

34.Горальчук, А.Б. Технологіятермостабільнихсоусівнаосновіовочевоїсировини : монографія / А.Б. Горальчук, П.П. Пивоваров; Харк. держ. ун-тхарч. таторгі-влі. – Х., 2010. – 123 с.

35.  Трощий, Т.В. Технологія термоформованих гарнірів на основі зернової сировини : монографія / Т.В. Трощий, П.П. Пивоваров; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 173 с.

36.  Використання колагеномісткої сировини м’ясної промисловості : монографія / М.О. Янчева, Л.М. Крайнюк, Л.А. Скуріхіна, О.Б. Дроменко; – Харків : ХДУХТ, 2010. – 147 с.

37.  Актуальні проблеми контролю якості кулінарної продукції : монографія / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова [та ін.]; – Харків : ХДУХТ, 2010. – 203 с.

38.  Наукові принципи технології аналогів ікри : монографія / О.Ю. Рябець, Є.П. Пивоваров, О.О. Гринченко [та ін.]; – Х.: ХДУХТ, 2010. – 163 с.

39.  Теоретичні та прикладні аспекти стабілізації харчових продуктів з гетерогенною структурою : монографія / П. П. Пивоваров [та ін.]; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 254 с.

40.  Технологія десертів з використанням стабілізаційних систем на основі крохмалю : монографія / А. А. Коваленко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 136 с.

41.  Технологія харчової та кулінарної продукції з використанням білків молока : монографія / Ф.В. Перцевий, П.В. Гурський, С.Л. Юрченко [та ін.] – Харків: ХДУХТ, 2010. – 224 с.

42.  Пестіна, Г.О. Сучасні напрямки в технології переробки дині : монографія / Г.О. Пестіна, Є.П. Пивоваров; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 163 с.

43.  Горальчук, А.Б. Технологія термостабільних соусів на основі овочевої сировини : монографія / А.Б. Горальчук, П.П. Пивоваров; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 123 с.

44.  Трощий, Т.В. Технологія термоформованих гарнірів на основі зернової сировини : монографія / Т.В. Трощий, П.П. Пивоваров; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Х., 2010. – 173 с. Бібліогр. 220 назв.

45.  Використання колагеномісткої сировини м’ясної промисловості : монографія / М.О. Янчева, Л.М. Крайнюк, Л.А. Скуріхіна, О.Б. Дроменко; – Харків : ХДУХТ, 2010. – 147 с.

46.  Актуальні проблеми контролю якості кулінарної продукції : монографія / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова [та ін.]; – Харків : ХДУХТ, 2010. – 203 с.

47.  Наукові принципи технології аналогів ікри : монографія / О.Ю. Рябець, Є.П. Пивоваров, О.О. Гринченко [та ін.]; – Х.: ХДУХТ, 2010. – 163 с.

 

 

 

 

1.    Монографія у країні ЄС (Польщі): Monograph Andrieieva S., Kolesnikova M., Hrynchenko O. Iurchenko S., Plotnikova R. “Technologies of sweet sauces with the useof physical modification starches/ - Warsaw: RS Global Sp.z O.O.,2020. – 98 p.

2.    Pertsevoy F., Shilman L., Simakova I., Perkel R., Kamsulina N. Fats and oils in industry of nutrition.  Харків : ХДУХТ, 2019. 232 р. (Україна).

3.    Пивоваров П. П., Нечепуренко К. Б. Технологія термостабільних пружних емульсії для виробів із фаршів. Харків : ХДУХТ, 2019. 180 с.