Обмінний фонд

Книгообмін

Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі здійснює книгообмін з бібліотеками, науковими установами і навчальними закладами України, СНД та зарубіжних країн.

Книгообмін здійснюється на взаємовигідних договірних умовах. Для обміну необхідно відібрати з переліку потрібні видання, визначити кількість та надіслати на нашу адресу. Заявки можуть бути відправленими по електронній пошті.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА З КНИГООБМІНУ БІБЛІОТЕКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ!

Контакти: Гапон Ірина Євгеніївна, провідний бібліотекар сектору обмінного фонду тел:  (057) 349-45-37, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ХДУХТ, відділ зберігання фондів, 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333

Пропонуємо список за розділами:

 

  • Навчальні та наукові документи

1. Антонович Є. А. Креслення : навчальний посібник /Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпильчак ; за ред. проф. Є.А. Антоновича.– Львів : Світ, 2006.– 511 с.

33-66 гр.     (10 прим.)      

Викладено геометричне, проекційне та машинобудівне креслення з урахуванням місця курсу в навчальному плані навчального закладу та методики вивчення матеріалу.

 2. Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок : підручник / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 1996. – 368 с.

70-00 гр.     (10 прим.)

Викладено основи технології виробництва, добору матеріалів і способів виготовлення заготованок у машинобудуванні; описано технологічні процеси виготовлення робочих креслень і технологічних документів. Подано розв’язки інженерних задач, вправи, за               вдання для самостійної роботи.

 3. Внукова Н. М. Ощадна справа : навчальний посібник / Н. М. Внукова,    П. М. Куліков, В. А. Череватенко. – Харків : СМІТ, 2005. – 480 с.

42-00 гр.       (4 прим.)

Посібник містить теоретичні основи організації ощадної справи в Україні, фінансовий аналіз структури ринку ощадних послуг, функції, засоби та методи державного регулювання діяльності ощадних банків.

 4. Кодра Ю. В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навчальний посібник / Ю. В. Кодра, З. А. Стоцько. – 2 вид., допов. – Львів : Бескит Біт, 2004. – 466 с.

30-00 гр.     (10 прим.)

Викладено основи розрахунку та конструювання технологічних машин-автоматів. Розглянуто питання теорії продуктивності машин, принципів побудови багато позиційних машин-автоматів, циклічності їх роботи, проектування електромеханічних та пневматичних приводів, а також систем автоматичного керування машинами.

5. Кнорре Д. Г. Физическая химия : учеб. для биол. фак-тов универ-ов и пед. вузов / Д. Г. Кнорре, Л. Ф. Крылова, В. С. Музыкантов.– 2 изд., испр. и доп.– М : Вища школа, 1990. – 416 с.

1-00 гр.   (10 прим.)

Излагаются вопросы строения вещества, термодинамика и кинетика химических процессов, состояние вещества. Рассматриваются поверхностные явления, процессы переноса с акцентом на диффузию, электрическую проводимость и хроматографию.

 6. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров: Определения, теоремы. Формулы : И. Г. Арамановича, А. М. Березмана, И. А. Вайнштейна / Г. Корн, Т. Корн ; под ред. И. Г. Арамановича. – 2-е изд. – М. : Наука, 1970.– 720 с.

1-00 гр.     (2прим.)

Содержит сведения по большинству областей математики, которые могут понадобиться научному работнику и инженеру-исследователю.

 7. Крисаченко В. С. Українознавство : У 2-х кн. Кн.1. Хрестоматія-посібник / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1996. – 352 с.

5-00 гр.   (10 прим.)

До хрестоматії залучені тексти зарубіжних і вітчизняних авторів різних епох, поглядів, які були одностайні в оцінці великої ролі українського феномена в історії. У своїй сукупності матеріал покликаний створити цілісну картину генези України як геополітичної реальності.

 8. Крисаченко В. С. Українознавство : У 2-х кн. Кн. 2. Хрестоматія-посібник / В. С.  Крисаченко. – К. : Либідь, 1997. – 464 с.

8-00 гр.   (10прим.)

До другої книги хрестоматії ввійшли джерела, які окреслюють сутнісні ознаки об’єкта українознавства, а саме: самодостатність і самовизначення України та належне їй місце у світі.

 9. Левшина Л. Д. Блюда для вечеринок, праздников и романтических ужинов / Л. Д. Левшина, Л. А. Тетерядченко, А. В. Мячиков. – Харьков : Мир книг, 2012. – 166 с.

40-00 гр.   (10 прим.)

Здесь Вы найдете уникальное собрание рецептов: множество оригинальных закусок к пиву, изысканные мясные блюда, секреты японской кухни.

 10. Левшина Л. Д.   Вегетарианство – ключ к здоровью. Рецепты здоровой пищи / Л. Д. Левшина, Л. А. Тетерядченко, А. В. Мячиков. – Харьков : Мир книг, 2012. – 347 с.

60-00 гр.   (10 прим.)

Данное издание призвано предложить людям разнообразить рацион, сделать вегетарианскую пищу не только полезной, но аппетитной и интересной.

 11. Левшина Л. Д. Лучшие рецепты современной кухни народов мира /           Л. Д. Левшина, Л. А. Тетерядченко, А. В. Мячиков. – Харьков : Мир книг, 2012. – 200 с.

48-00 гр.   (10 прим.)

В книге приведены наиболее известные рецепты, приготовить которые можно в домашних условиях.

 12. Математика для вступників до вузів : навчальний посібник / упоряд. Бондаренко М. Ф., Дікарєв В. А., Мельников О. Ф., Семенець В. В., Шкляров Л. Й. – Харків : СМІТ, 2002. – 1120 с.

30-00 гр.   (22 прим.)

Містить повну інформацію з усіх розділів математики, що включені до програми вступних вузів, включаючи задачі з параметрами.

 13. Математика для вступників до вузів : учебное пособие / упоряд. Бондаренко М. Ф., Дікарєв В. А., Мельников А. Ф. та ін. / под ред. проф. В. В. Семенца. – Харьков : ХТУРЕ, 1999. – 1120 с.

32-00 гр.   (36 прим.)

Содержит полную информацию по всем разделам математики, которые включены в программу вступительного экзамена по математике в вузах.

 14. Міжнародні фінанси : підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко,   Т. С. Шемет та ін. ; ред. О. І. Рогач. – К. : Либідь, 2003. – 784 с.

40-00 гр.   (2 прим.)

Розглядаються теоретико-практичні питання розвитку світової фінансової системи, функціонування фінансових ринків та світових фінансових центрів. Характеризуються особливості сучасної міжнародної банківської справи, роль ТНК у світовому фінансовому середовищі, структура портфельного фінансування та інше.

 15. Основи банківської справи : навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Соляр, С. І. Маслов. – К. : ЦНЛ, 2005. – 410 с.

28-00 гр.   (4 прим.)

Висвітлено сутність, види банків і банківських операцій. Розглянуто порядок застосування комерційних банків, методику проведення розрахунково-касових, кредитно-інвестиційних операцій, нетрадиційних банківських послуг.

16. Полянський С. К. Експлуатаційні матеріали : підручник / С. К. Полянський, В. М. Коваленко. – К. : Либідь, 2003. – 448 с.

23-00 гр.   (10 прим.)

Систематизовано основні відомості про паливомастильні матеріали, гумотехнічні вироби, лакофарбові матеріали та ін.

 17. Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підручник / В. В. Попович, В. В. Попович. – Львів: Світ, 2006. – 623 с.

24-00 гр.   (4 прим.)

Подано основні відомості про виробництво чорних і кольорових металів, про будову, властивості металів, сплавів і неметалевих матеріалів та ін. Для студентів.

 18. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції : Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій / О. І. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720 с.

37-00 гр.   (2 прим.)

Розглядаються сутність та форми ТНК, їх роль у світовому господарстві. Розкривається механізм впливу ТНК на капіталоутворення, розвиток людських ресурсів, експортний потенціал країн, що приймають.

 19. Світова економіка : підручник ЗМОіНУ / А. С. Філіпенко,  В. С. Будкін, О. І. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.

33-00 гр.   (4 прим.)

                Матеріал підручника охоплює найважливіші проблеми сучасної світової економіки як цілісної системи, що розвивається під знаком інтернаціоналізації та глобалізації.

 20. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок : навчальний посібник / О. Ю. Смолянська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 384 с. 

26-00 гр.   (4 прим.)

                Навчальний посібник складається із вступу, модульної конструкції та типової програми курсу, основного змісту тем вивчення дисципліни, планів практичних (семінарських) занять, контрольних питань, тестів для перевірки знань, тематики рефератів.

 21. Теплотехніка : учебник для вузов / А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт и др.; под ред. А. П. Баскакова. – 2-е изд., перераб. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 224 с.

1-00 гр.   (10 прим.)

                Изложены основы технической термодинамики и теории тепло- и массообмена. Приведены основные сведения по теории горения и конструкциям котельных агрегатов. Рассмотрены принципы работы тепловых двигателей.

 22. Технологія приготування їжі : Українська кухня : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Михайлов, Л. О. Радченко,    О. В. Новікова та ін. – Харків : Світ книг, 2012. – 537 с.

110-00 гр.   (10 прим.)

                У посібнику подані різноманітні способи і прийоми кулінарної обробки продуктів, приготування напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів відповідно до традиційного приготування страв української кухні.

 23. Токар А. М. Теоретична механіка. Кінематика : Методи і задачі : навчальний посібник / А. М. Токар. – К. : Либідь, 2001. – 416 с.

20-00 гр.   (4 прим.)

                Викладено основи кінематики. Докладно висвітлено теорію рухів на підставі різних методів дослідження. Розглянуто застосування теорії до розв’язування задач кінематики механізмів.

 24. Фінансово-банківська статистика : навчальний посібник РМОіНУ / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К. : Либідь, 2007. – 512 с.     

28-00 гр.   (4 прим.)

Висвітлено комплекс статистичних методів вивчення діяльності фінансової та кредитної систем, грошового обігу, ощадної справи, страхування, ринку цінних паперів з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

 25. Електричні машини та електропривод побутової техніки: Навчальне видання / М.Г.Попович, Л.Ф.Артеменко, О.П.Бурмістенков; За ред. проф. Д.Б.Головка, проф. М.Г.Поповича. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 352с.   

15-00 гр.   (4 прим.)

                Розглянуто загальні питання, пов'язані з електричними машинами, електроприводом, а також засобами й способами керування електромеханічними системами з різними електроприводами

 26. Энциклопедия питания. В 10 т. Т.1-2. Организм человека и питание. Нутриенты пищевых продуктов / под общ. ред. А. И. Черевко, В. М. Михайлова. – Харьков : Мир книг, 2013. – 353 с. : ил., табл.          110-00 гр.   (10 прим.)

                Данная энциклопедия будет интересна специалистам в области питания, а также студентам, аспирантам обучающихся по специальностям "Пищевые технологии" и смежным дисциплинам.

 

  • Художня література

1. Горький М. Дело Артамоновых / М. Горький.–М, 1975

                1-00 гр.     (1 прим.)

2. Горький М. По Руси / М. Горький. – М. : Художественная литература, 1979.– 368 с.– (Классики и современники. Советская литература).

                1-00 гр.     (1 прим.)

3. Горький М. По Руси. Дело Артамоновых / М. Горький. – М. : Художественная литература, 1982. – 590 с. – (Библиотека классики. Сов. литература).

                2-00 гр.       (2 прим.)

4. Грин А. Бегущая по волнам. Рассказы : роман / А. Грин. – М.: Художественная литература, 1989. – 288 с.

                1-00 гр.       (1 прим.)

5. Грин А. Бегущая по волнам : Избранные произведения. В 2 т. Т.2 / А. Грин. – Симферополь : Таврия, 1976. – 432 с.

                1-00 гр.         (1 прим.)

6. Леонов Л. Русский лес: роман / Л. Леонов.–М. : Советский писатель, 1991.– 544 с.        

                1-00 гр.         (1 прим.)

7. Леонов Л. Русский лес: роман / Л. Леонов.–М. : Художественная литература, 1988.– 702 с.   – (Библиотека советского романа).    

                1-00 гр.         (1 прим.)

8. Островский Н. Как закалялась сталь : роман / Н. Островский. – Ленинград: Художественная литература, 1973. – 382 с.  

                1-00 гр.        (1 прим.)

9. Островский Н. Как закалялась сталь : роман / Н. Островский. – Харьков : Прапор, 1976. – 368 с. – (Школьная библиотека).    

                1-00 гр.         (1 прим.)

10. Островский Н. Как закалялась сталь : роман / Н. Островский. – М. : Детская литература, 1977. – 383 с. – (Школьная библиотека).  

                1-00 гр.         (1 прим.)

11. Островский Н. Как закалялась сталь. Рожденные бурей: романы / Н. Островский. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 575 с. – (Библиотека юношества).  

                1-00 гр.         (1 прим.)

12. Островский Н.   Как закалялась сталь: роман / Н. Островский. – М. : Художественная литература, 1982. – 382 с. – (Классики и современники. Советская литература).

                1-00 гр.         (1 прим.)

13. Паустовский К. Время больших ожиданий : повесть, рассказы / К. Паустовский. – Одеса : Маяк, 1977. – 476 с. – (Морская библиотека).

                1-00 гр.         (2 прим.)

14. Пикуль В. Честь имею: роман / В. Пикуль. – М. : Просвещение, 1991. – 448 с. 

                1-00 гр.         (2 прим.)

15. Платонов А. Впрок: проза / А. Платонов ; сост. М. Платонова. – М. : Художественная литература, 1990. – 655 с.   

                2-00 гр.         (1 прим.)

16. Платонов А. Чевенгур: роман / А. Платонов. – М. : Советская Россия, 1989. – 384 с.   

                1-00 гр.         (1 прим.)

17. Платонов А. Чевенгур: роман / А. Платонов; подготовка текста М. Платоновой. – М. : Художественная литература, 1988. – 413 с.   

                1-00 гр.         (1 прим.)

18. Платонов А. Ювенильное море: повести, роман / А. Платонов. – М. : Современник, 1988. – 560 с.

                1-00 гр.         (1 прим.)

19. Толстой А. Петр первый: роман / А. Толстой. – М. : Правда, 1987. – 744 с.  

                1-00 гр.         (1 прим.)

20. Толстой А. Хождение по мукам. В 10-ти т. В 2-х кн. Т.5. Трилогия. Кн.1. Сестры. Восемнадцатый год: романы / А. Толстой. – Ленінград : Художественная литература, 1985. – 576 с. – (Классики и современники. Советская литература).  

                1-00 гр.         (1 прим.)

21. Толстой А. Хождение по мукам: Трилогия. В 2-х кн. Кн.2. Хмурое утро: роман / А. Толстой. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 384 с.

                1-00 гр.         (1 прим.)

22. Фадеев А. Молодая гвардия : роман / А. Фадеев. – Донецк : Донбас, 1973. – 750 с.

                1-00 гр.         (1 прим.)

23. Фадеев А. Молодая гвардия : роман / А. Фадеев. – М. : Детская литература, 1976. – 639 с.

                1-00 гр.         (1 прим.)

24.Фадєєв О. Молода гвардія : роман / О. Фадєєв ; пер. з рос. Ільченко О. – К.: Молодь, 1980. – 544 с.         

                1-00 гр.         (1 прим.)

25. Фадеев А. Разгром / А. Фадеев. – М. : Художественная литература, 1973. – 176 с. – (Школьная библиотека).

                1-00 гр.         (1 прим.)

26. Фадеев А. Разгром / А. Фадеев. – М. : Художественная литература, 1974. – 176 с. – (Школьная библиотека).

                1-00 гр.         (1 прим.)

27. Фадеев А. Разгром / А.Фадеев.– М. : Художественная литература, 1975. – 176 с. – (Школьная библиотека).

                1-00 гр.         (1 прим.)

28. Фурманов Д. Чапаев / Д. Фурманов. – М. : Художественная литература, 1967. – 380 с.

                1-00 гр.         (1 прим.)

29. Фурманов Д. Чапаев / Д. Фурманов. – Минск : Народная освита, 1975. – 240 с. – (Школьная библиотека).

                1-00 гр.         (1 прим.)

30. Фурманов Д. Чапаев : повість / Д. Фурманов. – К. : Веселка, 1981. – 236 с. – (Шкільна бібліотека).

                1-00 гр.         (1 прим.)

31. Фурманов Д. Чапаев : роман / Д. Фурманов. – М. : Современник, 1986. – 272 с. – (Сыновья века. Серия книг о коммунистах).

                1-00 гр.         (1 прим.)

32. Шолохов М. Поднятая целина: роман. Кн. 1 и 2 / М. Шолохов. – М. : Просвещение, 1980. – 559 с. – (Школьная библиотека).  

                1-00 гр.         (1 прим.)

33. Шолохов М. Поднятая целина / М. Шолохов. – М. : Советский писатель, 1987. – 512 с.

                3-00 гр.         (1 прим.)

34. Шукшин В. Рассказы / В. Шукшин. – М. : Художественная литература, 1984. – 495 с. – (Классики и современники. Советская литераратура).

                1-00 гр.         (2 прим.)