Правила прийому в університет у 2021 р.

Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2021 р.

  • Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2021 р.

  • Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
  • Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра.
  • Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) на відкриті (на місця державного замовлення) та небюджетні конкурсні пропозиції (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб).
  • Додаток 1 до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури та докторантури ХДУХТ в 2021 році.
  • Додаток 2 до Правил прийому. Перелік спеціальностей Харківського державного університету харчування та торгівлі, яким надається особлива підтримка.
  • Додаток 3 до Правил прийому. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.
  • Додаток 4 до Правил прийому. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році.
  • Додаток 5 до Правил прийому  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2021 році.
  • Додаток 6 до Правил прийому  Положення про студентські гуртожитки ХДУХТ.
  • Додаток 7 до Правил прийому  Правила прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до ХДУХТ.
  • Додаток 8 до Правил прийому  Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб до Харківського державного університету харчування та торгівлі, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

вул. Клочківська, 333,
м. Харків, 61051, Україна
кімн. № 22
+38 (057) 349-45-16
    +38 (095) 442-93-59

e-mail: inform_hduht@kharkov.com

Прийом документів:
пн - пт: 1000 - 1800,
             перерва: 1300 - 1400
сб: 1000 - 1500 без перерви
неділя - вихідний