Кафедра товарознавства в митній справі


Враховуючи значущість розвитку міжнародних економічних зв'язків і необхідність підготовки фахівців-експертів для організації та здійснення зовнішньоторговельних операцій, Наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни №94 від 05.07.2005 року була створена кафедра товарознавства в митній справі, яка наразі входить до складу факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю.

                              Кафедра є випусковою за спеціалізацією                                 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор

Головко Микола Павлович