Ліцензування. Акредитація

 

 • Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Ознайомитись...
 • Сертифікати про акредитацію за рівнем бакалавр  Ознайомитись...
 • Сертифікати про акредитацію за рівнем магістр  Ознайомитись...
 • Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм за рівнем вищої освіти магістр  Ознайомитись...

 

Експертні висновки

 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Технології харчових продуктів тваринного походження" спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 Виробництво та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Організація оптової, родрібної торгівлі та логістика зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Управління безпечністю та якістю товарів зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу" зі спеціальності 181 "Харчові технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" зі спеціальності 181 Харчові технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ознайомитись
 • ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Товарознавство в митній справі" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем освіти за освітньо-професійною програмою "Обладнання переробних і харчових виробництв спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Товарознавство і комерційна діяльність"  спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Експертиза товарів та послуг"  спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна справа" зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи  підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою "Бізнес-адміністрування" спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування  Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 0506 "Енергетика та енергетичне машинобудування" напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка"  Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05050313 та 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" галузь знань 0505 "Машинобудування та матеріалообробка"  Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" у Харківському державному університеті харчування та торгівлі   Ознайомитись
 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05170112 та 8.05170112 "Технології харчування"   Ознайомитись

 

 • ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ з первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня магістр за освітньо-професійною програмою "Бізнес-адміністрування"  спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування   Ознайомитись