Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів


Як випускова, кафедра готує фахівців для хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології». Підготовка ведеться за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» та освітньо-науковим рівнем «доктор філософії».

 

Кафедра проводить навчальну підготовку студентів денної та заочної форм навчання 1-4 курсів (бакалаври) і 5, 6 (магістри) курсів у Навчально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу ХДУХТ. 

  Навчальний процес на кафедрі організовано як единий комплекс, що включає навчальну, наукову та виховну роботи шляхом закріплення за кожним викладачем студентів з молодших курсів на весь період навчання для індивідуального керування. 

 

Під час лекцій та практичних занять широко використовуються мультимедійні навчальні матеріали та інтерактивні форми навчання (кейс-стаді, круглі столи, групові форми роботи зі студентами). 

   

Створено власний комп'ютерний клас із достатньо великою базою даних, де студенти проходять тестування, а також застосовуються елементи дистанційного навчання. Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу у виробництво відкрито філію кафедри на ТОВ Українсько-словенське підприємство  «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський», яка використовується для проведення лабораторних і науково-дослідних робіт, проходження практики та курсового і дипломного проектування. 

 Методичні розробки викладачів кафедри максимально враховують нові напрями у науці, техніці та методології навчання, організаційні аспекти навчального і рейтингового оцінювання. Викладачі постійно працюють над удосконаленням методичного забезпечення, науковим забезпеченням навчального процесу, впровадженням інноваційних технологій.

 

На кафедрі функціонує та постійно поповнюється бібліотека навчальної, наукової та методичної літератури. Важливе значення для ефективної навчально-виховної роботи є розроблені на кафедрі методичні рекомендації з урахуванням майбутньої спеціалізації студентів. Окрім цього, до освітнього процесу обов’язково залучаються монографії.