Кафедра товарознавства в митній справі

З метою успішної організації навчального процесу студенти забезпечуються друкованими та електронними науково-методичними виданнями, які регламентують зміст навчання і спрямовані на формування компетентностей і якостей, що необхідні у професійній діяльності майбутніх фахівців. У викладанні  застосовується візуальне супроводження лекційного матеріалу з використанням новітніх мультимедійних технологій, електронна бібліотека та науково-пізнавальні фільми.

Методички

Робота кафедри побудована так, щоб повністю забезпечити як аудиторну, так і самостійну роботу студентів, зробити процес отримання знань творчим, активним. Для цього провідними викладачами розроблено концептуально нові підходи до онлайн спілкування зі студентами при проведенні дистанційних консультацій; активно впроваджуються  лекції-презентації та такі форми занять як ділова гра, круглий стіл, тематичні конференції.

kniqi1

На кафедрі приділяється значна увага підвищенню якості та інноваційної складової наукових досліджень студентів, що сприяє збільшенню кількості наукових розробок та активізації мозкового потенціалу студентів як молодих вчених. При цьому перспективним є створення нових наукових лабораторій, експериментальних творчих груп студентів та підготовка спільних зі студентами наукових праць. Тісна творча співдружність студента і викладача сприяє активному залученню та стимулює приплив творчої молоді в науку та освіту.

Для теоретичної допомоги студентам при опануванні курсів дисциплін встановлено програмні електронні комплекси, за допомогою яких відбувається заповнення митних документів.

Для викладання дисциплін розроблено низку практичних тестових завдань, які активно використовуються в різних комп’ютерних програмах з підготовки та проведення лабораторних, практичних занять та тестового контролю знань. 

Основні навчально-методичні розробки кафедри


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Акмен В.О., Захаренко В.О., Колесник В.В., Пенкіна Н.М., Полупан В.В. Непродовольчі товари: культурно-побутові, галантерейні та декоративно-прикладні товари : навч. посібник з лабораторними завданнями. – Х.: ХДУХТ, 2019. – 225 с.

Євлаш В.В., Головко М.П., Прісс О.П., Серік М.Л., Старостенко Б.О., Газзаві-Рогозіна Л.В. Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства: навч. посібн. для здобувачів вищої освіти. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 246 с.

Власенко В.В., Головко М.П., Семко Т.В., Головко Т.М. Технологія молока та молочних продуктів: Навч. пос. – Харків, ХДУХТ 2018. – 202с.

Пенкіна Н.М., Колесник В.В., Полупан В.В., Сорокіна С.В. Товари особистого призначення: Навч. пос. – Харків, ХДУХТ, 2018. – 264с.

Дубініна А.А., Дудла І.О., Мардар М.Р., Сорокіна С.В., Летута Т.М. Експертиза товарів : навчальний посібник. ‒ Харків: ХДУХТ, 2017. ‒ 685 с.

Головко М.П, Головко Т.М, Акмен В.О., Сорокіна С.В. Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ ІІ: Товари господарчого, будівельного призначення та косметичні товари) : навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2015. ‒ 322 с

Захаренко В.О., Головко М.П., Акмен В.О. Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ ІІІ: Культурно-побутові та галантерейні товари): Навч. пос. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 298 с.

Головко М.П., Сорокіна С.В., Акмен В.О. Товарознавство книги: Навч. пос. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 298 с.

Головко М.П., Пенкіна Н.М., Колесник В.В., Головко Т.М. Товарознавство одяго-взуттєвих товарів: Навч. пос. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 455 с.

Головко М.П., Пенкіна Н.М., Аксьонова О.Ф., М'ячиков О.В., Колесник В.В. Рекомендації до виконання науково-дослідних робіт студентами вищих навчальних закладів (у запитаннях та відповідях): Навч. пос. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 112 с.

Головко М.П., Черевична Н.І., Акмен В.О., Головко Т.М. Університетська освіта // Харків. ХДУХТ, 2013. 9,1 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН 1/11-19486 від 18.12.12р.)

Радченко Л.О., Льовшина Л.Д., Головко М.П., М'ячиков О.В., Мартишко І.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів // Харків:Світ Книг, 2013. 58,9 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН 1/11-6610 від 08.04.13р.)

Бізікін С.В., Одарченко А.М., М'ячиков О.В., Ожеред С.В. Технічне регулювання // Харків: вид-во Іванченка І.С., 2013. 36,9

Головко М.П., Сорокіна С.В.Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України // Харків, ХДУХТ, 2012. 8,3 (лист МОНМС України№1/11-12491 від 27.12.2011 р.)

Аксьонова І.Ф., Гарбуз О.В., Маслій О.Г., М¢ячиков О.В. Основи техніки лабораторних робіт з хімії // Ліра – К. 2011. 9,6 (Гриф від №14/18.2-1683 від 15.04.2008 р)

Головко М.П., Юрченко С.Л., Селютіна Г.А., М¢ячиков О.В. Технічне регулювання, основи стандартизації, метрології та управління якістю, в запитаннях та відповідях // Харків, ХДУХТ.2011 13,3

Колесник Т.Л.,М’ячиков О.В.,Колесник А.О.Продавець продовольчих і непродоволь-чих товарів // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2010. 20,8

Сорокіна С.В.Товарознавство квітів // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2009. 20,8 (рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1.4/18-Г-702 від 28.03.2008р.)

Карпенко З.П., Дубиніна А.А., Дубиніна С.О., Селютина Г.А. Товарознавст-во вторинної сировини // Київ: ВД «Професіонал», 2009. 20,46 (рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1.4/18-Г-1835 від 29.10.2007р.)

А.М. Чуйко, О.В. М’ячиков, І.І. Семенова Основи стандартизації та управління якістю // Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008. 13,12

Одарченко Д.М.Товарознавство молочних товарів // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2007. 19,76

Афанасьєва В.АЕкспертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння // Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі,2007. 15,1

Одарченко А.М.,Одарченко Д.М.Експертиза продовольчих товарів // Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі. 2006. 27,1

Захаренко В.О.Матеріалознавство непродовольчих товарів // Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2005р (є гриф міносвіти)

ПІДРУЧНИКИ

Сорокіна С.В. Товарознавство квітів. ‒ Х.: ХДУХТ, 2016. ‒ 370 с.

Сорокіна С.В., Дубініна А.А., Зельніченко О.І. Митна справа // Київ: «Центр учбової літератури», 2009. 20,8 (рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1.4/18-Г-1632 від 7.07.08р.)