Кафедра товарознавства в митній справі

З метою успішної організації навчального процесу студенти забезпечуються друкованими та електронними науково-методичними виданнями, які регламентують зміст навчання і спрямовані на формування компетентностей і якостей, що необхідні у професійній діяльності майбутніх фахівців. У викладанні  застосовується візуальне супроводження лекційного матеріалу з використанням новітніх мультимедійних технологій, електронна бібліотека та науково-пізнавальні фільми.

Методички

Робота кафедри побудована так, щоб повністю забезпечити як аудиторну, так і самостійну роботу студентів, зробити процес отримання знань творчим, активним. Для цього провідними викладачами розроблено концептуально нові підходи до онлайн спілкування зі студентами при проведенні дистанційних консультацій; активно впроваджуються  лекції-презентації та такі форми занять як ділова гра, круглий стіл, тематичні конференції.

kniqi1

На кафедрі приділяється значна увага підвищенню якості та інноваційної складової наукових досліджень студентів, що сприяє збільшенню кількості наукових розробок та активізації мозкового потенціалу студентів як молодих вчених. При цьому перспективним є створення нових наукових лабораторій, експериментальних творчих груп студентів та підготовка спільних зі студентами наукових праць. Тісна творча співдружність студента і викладача сприяє активному залученню та стимулює приплив творчої молоді в науку та освіту.

Для теоретичної допомоги студентам при опануванні курсів дисциплін встановлено програмні електронні комплекси, за допомогою яких відбувається заповнення митних документів.

Для викладання дисциплін розроблено низку практичних тестових завдань, які активно використовуються в різних комп’ютерних програмах з підготовки та проведення лабораторних, практичних занять та тестового контролю знань. 

Основні навчально-методичні розробки кафедри


Університетська освіта. Головко М.П., Черевична Н.І., Акмен В.О., Головко Т.М. // Харків. ХДУХТ, 2013.

Товарознавство непродовольчих товарів. Радченко Л.О., Льовшина Л.Д., Головко М.П., М'ячиков О.В., Мартишко І.Ф. // Харків: Світ Книг, 2013.

Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України. Головко М.П., Сорокіна С.В. // Харків, ХДУХТ, 2012.

Технічне регулювання, основи стандартизації, метрології та управління якістю, в запитаннях та відповідях. Головко М.П., Юрченко С.Л., Селютіна Г.А., М¢ячиков О.В. // Харків, ХДУХТ. 2011

Товарознавство квітів. Сорокіна С.В. // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2009.

Сорокіна С.В., Дубініна А.А., Зельніченко О.І. Митна справа // Київ: «Центр учбової літератури», 2009.

Навчальний посібник «Товари особистого призначення» /Н.М. Пенкіна, В.В. Колесник, В.В. Полупан, С.В. Сорокіна, В.О. Акмен / 2019 р.

Навчальний посібник «Непродовольчі товари. Розділ: культурно-побутові, галантерейні та декоративно-прикладні товари» / С.В. Сорокіна, В.О. Акмен, В.О. Захаренко, В.В. Колесник, Н.М. Пенкіна, В.В. Полупан / 2019 р.

Практикум «Основи стандартизації, метрології та управління якістю» / Головко М.П., Полупан В.В., Колесник В.В. / 2020 р.