Кафедра товарознавства в митній справі


 Науково-дослідна робота

          НДР 128

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на удосконалення асортименту та споживних властивостей, дослідження якості та впливу різних факторів на товарознавчі властивості товарів, підвищення їх конкурентоспроможності в ринкових умовах. До роботи залучені усі викладачі кафедри, лаборантський склад та значний гурт студентів.

Головко за приладом

Результати науково-дослідної роботи обговорюються на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікуються в збірниках наукових праць, оформлюються у вигляді нормативної документації. Викладачі кафедри працюють у напрямку удосконалення тематичної та пошукової бази за обраним студентом напрямком досліджень, а саме над забезпеченням студентів необхідною документацією, методичними вказівками; підготовкою лабораторної бази для проведення експериментальної частини (придбання реактивів, підготовки необхідних приладів, розробка нових методик та ін.). Основні тематичні напрями, що визначають індивідуальні теми дослідних робіт, складено відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальності.

Фото НДР Пенкіна

Дослідження присвячується питанням експертизи якості продуктів із поліпшувачами, нових і традиційних виробів з використанням місцевої сировини, поглибленій оцінці якості, дослідженню змін споживних властивостей товарів в процесі їх товаропросування, методам запобігання ввезенню в Україну неякісної, екологічно небезпечної продукції, прогнозуванню попиту новорозроблених вітчизняних товарів серед іноземних споживачів, порядку проведення визначення конкурентоспроможності та забезпеченню ефективної роботи митних органів на сучасному економічному етапі розвитку держави, визначенню митної вартості та нарахуванню мита та митних платежів, визначенню положення традиційного чи нового товару згідно УКТ ЗЕД та ін. Результати своєї науково-дослідної роботи, проведеної під керівництвом викладачів, студенти доповідають на конференціях та публікують у наукових виданнях нашого та інших ВНЗ.

НДР Акмен

Серед чисельного контингенту факультету є багато тих, хто має відмінні успіхи у навчанні, приймає активну участь у науковій студентській роботі, громадсько-суспільному житті університету та факультету.

Виставка 121
 
Виставка 224
Кафедра товарознавства в митній справі щорічно приймає участь в пілотному проекті «Ніч науки», де викладачі кафедри пропонують гостям відвідати виставку-демонстрацію дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння (представлення різних видів дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, розповідь про властивості, умови використання, зберігання та фальсифікації); демонстрацію відеороликів про сучасний стан якості непродовольчих товарів; характеристику експрес-методів визначення якості непродовольчих товарів, порівняльне тестування продукції різної цінової категорії; демонстрацію лабораторної роботи зі створення квіткових композицій.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Наукові основи створення і дослідження комбінованих харчових білкових продуктів для масового, лікувального і профілактичного харчування на основі нового виду білка тваринного і рослинного походження і однозначність їх кодування за кодом УКТ ЗЕД;
 • Якість та безпека товарів народного споживання;
 • Обґрунтування і розробка нових харчових продуктів спеціального призначення, дослідження їх якості і умов їх переміщення через митний кордон;
 • Контроль якості продукції у процесі виробництва та зберігання;
 • Товарознавча характеристика та підвищення якості борошняних та кондитерських виробів;
 • Розробка рекомендацій по удосконаленню упаковки та маркування промислових (непродовольчих) товарів при їх переміщенні через митний кордон;
 • Розробка нових методів та приладів для дослідження пористої структури рослинної сировини та харчових продуктів, а також натуральної і штучної шкіри;
 • Товарознавча оцінка якості рослинної сировини і формування споживчих властивостей продукції на її основі;
 • Дослідження процесу формування декоративних властивостей та подовження строків зберігання квітково-декоративної продукції; 
 • Формування якості продовольчих товарів з використанням йодовмісних добавок;
 • Удосконалення якості аксесуарів для інтерʼєрів приміщень;
 • Збагачення кондитерських виробів на гемове залізо, оцінка споживчих властивостей непродовольчих товарів;
 • Теоретичні і практичні аспекти підвищення якісних характеристик промислових (непродовольчих) товарів;
 • Теоретичні і практичні аспекти покращення споживчих властивостей квіткової продукції та квіткових аксесуарів

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

      З 2005 року на кафедрі  товарознавства в митній справі виконувалась 51 науково-дослідна тема, у тому числі 2 на замовлення Міністерства освіти і науки України, отримано 110 авторських свідоцтва і патентів на винаходи, видано 38 монографій, підручників і навчальних посібників, розроблено 6 нормативних документів, опубліковано більше 360 статей та 530 тез доповідей.

obr 1

 

*    Наукові основи створення і дослідження комбінованих харчових білкових продуктів для масового, лікувального і профілактичного харчування на основі нового виду білка тваринного і рослинного походження і однозначність їх кодування за кодом УКТ ЗЕД;

*    Якість та безпека товарів народного споживання;

*    Обґрунтування і розробка нових харчових продуктів спеціального призначення, дослідження їх якості і умов їх переміщення через митний кордон;

*    Контроль якості продукції у процесі виробництва та зберігання;

*    Товарознавча характеристика та підвищення якості борошняних та кондитерських виробів;

*    Розробка рекомендацій по удосконаленню упаковки та маркування промислових (непродовольчих) товарів при їх переміщенні через митний кордон;

*    Наукові основи підвищення якості продуктів харчування і промислових (непродовольчих) товарів з пористою структурою;

*    Розробка нових методів та приладів для дослідження пористої структури рослинної сировини та харчових продуктів, а також натуральної і штучної шкіри;

*    Товарознавча оцінка якості рослинної сировини і формування споживчих властивостей продукції на її основі;

*    Дослідження процесу формування декоративних властивостей та подовження строків зберігання квітково-декоративної продукції;

*    Формування якості продовольчих товарів з використанням йодовмісної добавки - еламін;

*    Удосконалення якості аксесуарів для інтерʼєрів приміщень;

*    Збагачення кондитерських виробів на гемове залізо, оцінка споживчих властивостей непродовольчих товарів;

*    Теоретичні і практичні аспекти підвищення якісних характеристик промислових (непродовольчих) товарів;

*    Теоретичні і практичні аспекти покращення споживчих властивостей квіткової продукції та квіткових аксесуарів