Навчально-наукові видання, підготовлені фахівцями кафедри

Монографії

  • Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 1. Використання продуктів переробки харчової кістки у технології продуктів спеціального призначення : монографія / О. І. Черевко, В. М. Михайлов, М. П. Головко, В. В. Полевич, Л. О. Чуйко, М. Л. Серік, Т. М. Головко ;за заг. ред. О. І. Черевко, В. М. Михайлова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 203 с.
  • Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 2. Технологія борошняних кулінарних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію : монографія / М. П. Головко, М. Л. Серік, В. М. Михайлов, І. С. Роговий, Т. М. Головко ;за заг. ред. О. І.Черевко, В. М. Михайлова. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 165 с.
  • Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування : монографія в 3 ч. Ч. 3. Технологія збагачувальних білково-мінеральних добавок та продуктів харчування оздоровчого призначення з їх використанням : монографія / М. П. Головко, Т. М. Головко, М. Л. Серік, В. В. Полупан, М. П. Бакіров ;за заг. ред. О. І.Черевко, В. М. Михайлова. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 205 с.
  • Формування якості цукатів з каротин-вміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання / Захаренко В. О., Непочатих Т. А., Ленерт С.О. // Харків: Оберіг, 2013.
  • Процеси виробництва багато-компонентних паст із органічної сировини / Черевко О.І.,Михайлов В.М., Кіптела Л.В., Захаренко В.О., Загорулько О.Є. // Харків: ХДУХТ, 2014.
  • Удосконалення методології експертизи пористих харчових продуктів / Пивоваров П.П., Захаренко В.О., Трощій Т.В. // Харків, ХДУХТ, 2012.
  • Використання продуктів переробки харчової кістки у технології продуктів спеціального призначення / Черевко О.І., Головко М.П., Полевич В.В., Чуйко Л.О., Серік М.Л., Головко Т.М. // Харків. ХДУХТ. 2011.
  • Товарознавчі аспекти підвищення якості морозива з використанням нетрадиційних добавок рослинного та тваринного походження / Дюкарева Г.І., Чуйко А.М., Шевченко О.Є. // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2009.
  • Деревина у побуті України / Льовшина Л.Д., М’ячиков О.В. // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2008.
  • Плодоовочеві та смакові товари (словник-довідник) / В.М. Михайлов, Л.Д. Льовшина, Г.І. Дюкарева, О.В. М´ячиков // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2007.

 

Технічні Умови України

     1. Добавки збагачувальні білково-мінеральні // О.І. Черевко, В.М. Михайлов, М.П. Головко, М.Л. Серік, Т.М. Головко, Л.О. Чуйко, В.В. Полупан,                      М.П. Бакіров // ТУ У 10.8 –01566330 – 281: 2013

2. Напівфабрикати кулінарні (суповий набір)// Головко М.П., Колесник Т.Л. // ТУ У 15.1-306 51721-159-291

3. Барда кормова після спиртова суха // Якуба О.Р., Головко М.П., Сабадаш С.М. // ТУУ 15.9-04718013-001:2010

4. Оболонки ковбасні натуральні. Череви свиней із захисним покриттям. Технічні умови. //Шубіна Л.Ю.Оніщенко В.М. // ТУ У 15.1 01566330163-2004

5. Сардельки з яловичини в натуральних оболонках із захисним покриттям. Технічні умови // Шубіна Л.Ю. Оніщенко В.М // ТУ У 15.1 01566330164-2004

 

НДР Патенти