Навчально-наукові видання, підготовлені фахівцями кафедри

Монографії

 1. Захаренко В.О., Сорокіна С.В., Акмен В.О. Вивчення мікроструктури натуральної шкіри і її вплив на фізичні властивості : Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 132 с.

2. Ryzhkova T., Dyukareva G. Influence of «Betawiton» product on growing quality of grain cream from kozin milk The actual problems of the world today: Сol. monograph. – London, 2019.- vol.1. – 168p. 

3. Sorokina S., Akmen V. Elaboration of the method of obtaining the products for the cultivation of flower production with antimicrobial covering // Relevant issues of development and modernizatіon оf the modern scіence: the experіence of countrіes оf Eastern Europe and prospects of Ukraіne : моnоgrapt // edіted by authors. ‒ Riga, Latvia : SIA «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. ‒ 434 р.

4. Дюкарева Г.І., Соколовська О.О., Радченко А. Е., Білецька Я.О. Формування якості пастильних виробів із використанням нетрадиційної сировини : Монографія. ‒ Харків, ХДУХТ 2018 – 131с.

5. Сорокіна С.В., Акмен В.О., Захаренко В.О. Науково-практичні аспекти удосконалення споживних властивостей товарів для вирощування, декорування та захисту від хвороб рослин закритого ґрунту: Монографія. ‒ Харків, ХДУХТ 2018. – 142с.

6. Головко М.П., Пенкіна Н.М., Колесник В.В. Формування якості та розширення асортименту міцних алкогольних напоїв зниженої токсичної дії: Монографія. ‒ Харків, ХДУХТ 2017. – 147с.

7. Евлаш В.В., Погожих Н.И., Акмен В.А. Научные аспекты технологий пищевых продуктов антианемической направленности со стабилизированным гемовым железом: Монографія. ‒ Х.: ХДУХТ, 2016. ‒ 213 с.

8. Євлаш В.В., Акмен В.О. Наукові аспекти формування якості дієтичних добавок, що містять гемове залізо, та кондитерських виробів із їх використанням: Монографія. – Х.: ХДУХТ, 2015. − 182 с.

9. Дейниченко Г.В., Дюкарева Г.И., Золотухина И.В. Энциклопедия питания. Глава 2. Молоко и молочные продукты: монография. − Х.: Мир книг, 2014. – 143с.

10. Черевко О.І., Михайлов В.В., Головко М. П., Полевич В.В., Чуйко Л.О., Серік М. Л., Головко Т. М. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування: Використання продуктів переробки харчової кістки в технології продуктів спеціального призначення: монографія в 3 ч. − Ч. 1. − Х.: ХДУХТ, 2014. – 207с.

11. Черевко О.І., Михайлов В.В., Головко М. П., Серік М. Л., Роговий І.С., Головко Т. М. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування: Технологія борош-няних кулінарних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію: монографія в 3 ч. − Ч. 2. − Х.: ХДУХТ, 2014. – 138с.

12. Черевко О.І., Михайлов В.В., Головко М. П., Головко Т. М., Серік М. Л., Полупан В.В., Бакіров М. П. Наукові основи технології мінералізованих продуктів харчування: Технологія збагачувальних білково-мінеральних добавок та продуктів харчування оздоровчого призначення з їх використанням: монографія в 3 ч. − Ч. 3. − Х.: ХДУХТ, 2014. – 165с.

13. Дубініна А.А., Селютіна Г.А., Пенкіна Н.М., Круглова О.С. Порівняльна характеристика звичайних та біофортифікованих сортів столового буряку та їх використання: Монографія. – Х.: ХДУХТ, 2014. − 171 с.

14. Захаренко В. О., Непочатих Т. А., Ленерт С.О. Формування якості цукатів з каротин-вміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання // Харків: Оберіг, 2013. 7,05

15. Черевко О.І.,Михайлов В.М., Кіптела Л.В., Захаренко В.О., Загорулько О.Є. Процеси виробництва багато-компонентних паст із органічної сировини // Харків: ХДУХТ, 2014. 11,2

16. Пивоваров П.П., Захаренко В.О., Трощій Т.В. Удосконалення методології експертизи пористих харчових продуктів // Харків, ХДУХТ, 2012. 22,0

17. Лисюк Г.М., Верешко Н.В., Чуйко А.М. Нові напрями використання вторинних продуктів переробки винограду у виробництві борошняних виробів // Харків. ХДУХТ, 2011. 13,8

18. Черевко О.І., Головко М.П., Полевич В.В., Чуйко Л.О., Серік М.Л., Головко Т.М. Використання продуктів переробки харчової кістки у технології продуктів спеціального призначення // Харків. ХДУХТ. 2011. 14,3

19. Дюкарева Г.І., Чуйко А.М., Шевченко О.Є. Товарознавчі аспекти підвищення якості морозива з використанням нетрадиційних добавок рослинного та тваринного походження // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2009. 8,9

20. Одарченко Д.М. Напівфабрикати з овочів та оцінки їх якості у процесі тривалого зберігання // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2009. 12,0

21. Одарченко А.М. Формирование качества замороженных полуфабрикатов из плодоовощного сырья // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2009. 16,5

22. Льовшина Л.Д., М’ячиков О.В. Деревина у побуті України // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2008. 10.1

23. В.М. Михайлов, Л.Д. Льовшина, Г.І. Дюкарева, О.В. М´ячиков Плодоовочеві та смакові товари (словник-довідник) // Харків: Харківський Державний університет харчування та торгівлі, 2007. 16,4

Технічні Умови України

     1. Добавки збагачувальні білково-мінеральні // О.І. Черевко, В.М. Михайлов, М.П. Головко, М.Л. Серік, Т.М. Головко, Л.О. Чуйко, В.В. Полупан,                      М.П. Бакіров // ТУ У 10.8 –01566330 – 281: 2013

2. Напівфабрикати кулінарні (суповий набір)// Головко М.П., Колесник Т.Л. // ТУ У 15.1-306 51721-159-291

3. Барда кормова після спиртова суха // Якуба О.Р., Головко М.П., Сабадаш С.М. // ТУУ 15.9-04718013-001:2010

4. Оболонки ковбасні натуральні. Череви свиней із захисним покриттям. Технічні умови. //Шубіна Л.Ю., Оніщенко В.М. // ТУ У 15.1 01566330163-2004

5. Сардельки з яловичини в натуральних оболонках із захисним покриттям. Технічні умови // Шубіна Л.Ю. , Оніщенко В.М // ТУ У 15.1 01566330164-2004

 

НДР Патенти