Кафедра товарознавства в митній справі


 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

     Науково-дослідна робота кафедри спрямована на удосконалення асортименту та споживчих властивостей, дослідження якості та впливу різних факторів на товарознавчі властивості товарів, підвищення їх конкурентоспроможності в ринкових умовах. До роботи залучені усі викладачі кафедри, лаборантський склад та значний гурт студентів. Результати науково-дослідної роботи обговорюються на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікуються в збірниках наукових праць, оформлюються у вигляді нормативної документації. Активну участь в науковій роботі приймають студенти факультету. Серед чисельного контингенту факультету є багато тих, хто має відмінні успіхи у навчанні, приймає активну участь у науковій студентській роботі, громадсько-суспільному житті університету та факультету.

   На кафедрі товарознавства в митній справі під керівництвом професора  Головка Миколи Павловича діє наукова школа «Наукове обґрунтування та розробка технології продуктів харчування, збагачених на кальцій з використанням продуктів переробки харчової кістки». Разом із цим, в рамках зазначеної наукової школи діє науковий напрям під керівництвом Головко Тетяни Миколаївни  "Технологія харчових продуктів спеціального призначення з лікувально-профілактичними та оздоровчими властивостями".