Правила прийому в університет у 2021 р.

Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2021 р.

  • Правила прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2021 р.

  • Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошуються прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
  • Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра.
  • Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) на відкриті (на місця державного замовлення) та небюджетні конкурсні пропозиції (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб).
  • Додаток 1 до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури та докторантури ХДУХТ в 2021 році.
  • Додаток 2 до Правил прийому. Перелік спеціальностей Харківського державного університету харчування та торгівлі, яким надається особлива підтримка.
  • Додаток 3 до Правил прийому. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.
  • Додаток 4 до Правил прийому. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році.
  • Додаток 5 до Правил прийому  Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2021 році.
  • Додаток 6 до Правил прийому  Положення про студентські гуртожитки ХДУХТ.
  • Додаток 7 до Правил прийому  Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до ХДУХТ.
  • Додаток 8 до Правил прийому  Порядок прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.
  • Додаток 9 до Правил прийому  Порядок прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях України.
 • Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

вул. Клочківська, 333,
м. Харків, 61051, Україна
кімн. № 22
+38 (057) 349-45-16
    +38 (095) 442-93-59

e-mail: inform_hduht@kharkov.com

Прийом документів:
пн - пт: 1000 - 1800,
             перерва: 1300 - 1400
сб: 1000 - 1500 без перерви
неділя - вихідний