ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇЇ
071 Облік і оподаткування   Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування   Фінанси, банківська справа та страхування

    Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями

"Облік і оподаткування"

 Спеціалізації:

 • "Облік і аудит"
 • "Облік і оподаткування в підприємствах торгівлі і ресторанного бізнесу"

"Фінанси, банківська справа та страхування"

 

"Бакалавр"

Термін навчання:
          денна форма - 3 роки 10 місяців;
          заочна форма - 3 роки 10 місяців.

Здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі повної загальної середньої освіти.

На денну форму навчання заяви подаються тільки в електронній формі
(крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів згідно Правил прийому в ХДУХТ у 2016 році).

На заочну форму навчання - як в електронній формі, так і у паперовій - через приймальну комісію.

Абітурієнтам пропонуються вступні випробування:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Географія, або Історія України або Іноземна мова* -  за вибором абітурієнта
 *Іноземна мова: Англійська мова, Німецька мова, Французька мова

Вступники подають сертифікат УЦОЯО, виданий у 2016 р., крім випадків, передбачених Правилами прийому в ХДУХТ у 2016 році .

Університет приймає сертифікати УЦОЯО з результатами зовнішнього оцінювання за базовим рівнем складності.

Сертифікати УЦОЯО з кількістю балів нижче 100 університетом не приймаються.

Документи, необхідні для вступу

До заяви, поданої у паперовій формі, вступники додають:

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку до нього;
 • документ, який посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці;
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4.

Документ про здобутий ОКР і додаток до нього, сертифікат УЦОЯО, паспорт та військовий квиток вступник пред'являє особисто.

Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Терміни подачі документів

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет 20 липня  (о 18 годині)
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань 27 липня (о 18 годині)
Строки проведення університетом вступних випробувань 21 – 27 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня (до 12 години) 
Виконання вимог до зарахування: 
 • вступниками, які отримали рекомендації на місця державного замовлення - не пізніше 18 години 5 серпня 2016 р.
 • вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 10 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників на навчання:

 • на місця державного замовлення - не пізніше 12 години 6 серпня 2016 р.
 • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2016 р.

Правила розрахунку конкурсного балу

Для конкурсного відбору осіб конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи помножених на вагові коефіцієнти за формулою:  

КБ = К1хП1 + К2хП2 + К3хП3 + К4хА + К5хО, де:

КБ – конкурсний бал;
К1, К2, К3, К4, К5 – вагові коефіцієнти,

П1  бал з Української мови та літератури К= 0,30
П2  бал з Математики К= 0,35
П3

бал з Іноземної мови або  Географії або  Історії України

К= 0,24
А Середній бал атестату (диплому) К= 0,10

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

"Бакалавр" зі скороченним терміном

Термін навчання:
             денна форма – 1 рік 10 місяців;
             заочна форма – 2 роки 10 місяців.

Прийом документів на денну та заочну форми навчання проводиться: з 11 по 20 липня.

Вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

 • заяву про вступ;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4;
 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додатка до нього;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці.

Документ про здобутий ОКР і додаток до нього, паспорт та військовий квиток вступник пред'являє особисто.

Вступні випробування на денну та заочну форми навчання проводяться: з 21 по 26 липня.

Для осіб, які вступають на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста відповідного напряму зараховується результат тестування з фахової дисципліни та середній бал диплома молодшого спеціаліста.

Для осіб, які вступають на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю , обов'язковим є додаткове фахове випробування з перевіркою рівня знань, умінь, навичок та здібностей до певного виду діяльності за тестовими технологіями.

Вступники, які отримали оцінку "не склав", до складання вступних випробувань не допускаються.

Конкурсний відбір на денну та заочну форми навчання за державним замовленням розпочинається 1 серпня.

Зарахування вступників на навчання:

за державним замовленням6 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб12 серпня.

Випускникам вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації (технікумів, коледжів), з якими оформлені договори про співробітництво з Харківським державним університетом харчування та торгівлі про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки та напрямами підготовки університету надаються пільгові умови оплати навчання (знижка загальної суми за навчання у розмірі 10%).