Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів


Абітурієнтам

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»

 

В Харківському державному університеті харчування та торгівлі успішно працює кафедра «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», що здійснює підготовку студентів за спеціальністю 181 «Харчові технології» за ступенем вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» за спеціалізацією «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

Навчання здійснюється як на основі державного замовлення, так і на основі договорів, що укладені з фізичними або юридичними особами (контрактна основа).

 

На базі повної загальної середньої освіти (повна форма навчання):

Термін підготовки за спеціальністю складає:

 Бакалавр:

 • денна форма навчання – 4 роки
 • заочна форма навчання – 5 років

Магістр:

 • денна і заочна форми навчання – 1,5 роки

 

На базі ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки (скорочена форма підготовки) для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади ІІ рівня акредитації та отримали диплом молодшого спеціаліста за профілем спеціальності:

 

Бакалавр:

 • денна форма навчання – 2 роки
 • заочна форма навчання – 3 роки

  

Магістр:

 • денна і заочна форма навчання – 1,5 роки

 

 

УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ!

 

Прийом на повну форму навчання здійснюється лише за наявності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання видані у 2017, 2018 та 2019 роках з наступних дисциплін:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • хімія або біологія.

Прийом на скорочену форму навчання здійснюється за наявності диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю.

 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В 2019-2020 н.р.

 

ОКР Денне відділення Заочне відділення
за рік за семестр за рік за семестр
Бакалавр 14700 7350 8190 4095
Магістр 16900 8450 10000 5000  

 

НАВЧАЮЧИСЬ НА НАШІЙ КАФЕДРИ, ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ:

 • отримати знання і практичні навички за спеціальністю у висококваліфікованих викладачів (докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів) і провідних фахівців галузі;
 • проходити практичну підготовку за спеціальністю на провідних підприємствах галузі нашого регіону і за кордоном (Болгарії, Греції, Туреччини, Єгипту, Англії, США);
 • отримувати за успішне навчання, науково-дослідну і організаторську роботу підвищену стипендію Президента України, Верховної Ради України, міського голови;
 • відмінники навчання можуть продовжувати освіту в аспірантурі денної та заочної форм;
 • пройти військову підготовку на кафедрах військових університетів м. Харкова та отримати офіцерське звання;
 • працювати в комп’ютерних класах з виходом в Інтернет;
 • брати участь у роботі науково-дослідних гуртків протягом навчання;
 • брати участь у конкурсах кондитерської майстерності різних рівнів, що проходять у нашому регіоні і за кордоном;
 • займатись фізичною культурою та спортом у різних секціях;
 • займатись в гуртках художньої самодіяльності та клубу веселих та кмітливих.
 • проживати у гуртожитках університету з умовами, відповідними для навчання та побуту.

 

НАШІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ, ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ТАКИХ ПОСАДАХ:

 • інженер-лаборант;
 • інженер-проектувальник;
 • інженер зі стандартизації, метрології;
 • начальник цеху;
 • майстер;
 • начальник (завідувач) виробничо-технологічної лабораторії;
 • головний інженер;
 • директор підприємства;
 • завідувачі відділів або на інших керівних засадах;
 • інспектор державного контролю;
 • науковий співробітник;
 • викладач у вищих і середніх навчальних закладах країни.

 

Більше інформації шукайте на наших сторінках в соціальних мережах: 

 Instagram: kafedra_hleba_hduht 

Facebook: https://www.facebook.com/kafedrahleba/