Кафедра товарознавства в митній справі


АБІТУРІЄНТАМ

 

Основні напрями діяльності

майбутніх фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

спеціалізація «Товарознавство та експертиза

в митній справі»:

За ступенем освіти бакалавр

Формування і оцінка асортиментної політики підприємств, експертиза та контроль якості продовольчих та непродовольчих товарів, сировини, виявлення та запобігання фальсифікації, аналіз товарних ринків, організація раціонального постачання та розподілу товару на підприємстві, виведення на ринок нових видів продукції, декларування товарів, забезпечення ефективної конкурентоспроможної діяльності на ринку.

За ступенем освіти магістр

Організація товарознавчої експертизи в митній справі та митне регулювання, а саме: ефективне управління експертною діяльністю щодо якості сировини і товарів; організація, здійснення та оформлення зовнішньоекономічних операцій згідно міжнародних правил; митне оформлення експортно-імпортних вантажів, організація та контроль їх переміщення через митний кордон України; митне декларування, запобігання контрабанди; проведення наукових досліджень та педагогічно-виховної діяльності.

 

 

Отримуючи у рамках спеціальності спеціалізацію «Товарознавство та експертиза в митній справі» студенти мають можливість:
 • разом із дипломом про здобутий ступінь освіти бакалавра (магістра) отримати сертифікати за 2-ма додатково обраними спеціалізаціями факультету;
 • пройти стажування за кордоном в Англії, Німеччині, Туреччині, Греції, Єгипті та США, а також у митних структурах та на провідних підприємствах України;
 • після проходження практики, як в Україні, так і за кордоном, продовжити працювати в цих установах:  торговельних та державних підприємствах, митних установах, у готелях, ресторанах, не перериваючи навчання в нашому університеті (для денного відділення у разі оформлення індивідуально плану навчання);
 • за особистим бажанням пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з отриманням звання молодшого лейтенанта;
 • брати участь у науково-дослідних, спортивних та культурно-розважальних гуртках;
 • після здобуття ступеня освіти “магістр” продовжити навчання в докторській школі ХДУХТ (аспірантура, докторантура) та отримати науковий ступінь доктора філософії (кандидата технічних наук) та доктора наук.

Умови вступу для випускників шкіл:

Необхідні документи:
 • заява встановленого зразка (електронна заява);
 • документ про освіту і додаток до нього          (оригінал і копія);
 • 4 фотокартки 3х4;
 • паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток/приписне свідоцтво                                  (копії, з пред’явленням оригіналів);
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку до нього:
  • з укр. мови та літератури;
  • з математики (при вступі на контрактзамість математики можна подавати з Історії України, або з іноземної мови);
  • з іноземної мови або географії (при вступі на контракт замість іноземної мови або географії можна подавати з Історії України, якщо не подано як другий предмет).
 
Умови вступу для випускників технікумів, коледжів:
 
Необхідні документи:
 • документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом молодшого спеціаліста) і додаток до нього (оригінал і копія);
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики (при вступі на контракт замість математики можна подавати з історії України), інформаційну картку до нього (мінімальна кількість балів має складати 100 і вище);
 • 4 фотокартки 3х4;
 • паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток/приписне свідоцтво (копії, з пред’явленням оригіналів).

Терміни підготовки фахівців

Освітньо-кваліфікаційний рівень Форма навчання
Денна Заочна
Бакалавр 3 роки 10 місяців 3 роки 10 місяців
Бакалавр (скорочена форма навчання) 1 рік 10 міс. (для осіб, що закінчили ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації) 1 рік 10 міс. (для осіб, що закінчили ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації)
Магістр 1 рік 4 місяці 1 рік 4 місяці