КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Студент! Пишайся університетом, шануй його, відмінно навчайся і мужній у ньому!

 • Будучи студентом університету, беру на себе виконання основних моральних та етичних норм і правил цього навчального закладу:
 • Додержуватись законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку університету
 • Бути гідним громадянином України, міста, університету
 • Бути патріотом народу України та свого університету
 • Докладати максимум зусиль щодо оволодіння теоретичними та спеціальними знаннями, практичними, професійними навичками, необхідними спеціалісту вищої кваліфікації
 • Використовувати знання, що придбав, на благо своєї Вітчизни
 • Виконувати графік навчального процесу, своєчасно складати заліки та іспити
 • Брати активну участь у науковому, культурному, спортивному та громадському житті університету Поважати викладача як людину та особистість
 • Додержуватись правил співіснування, взаємоповаги та взаємодопомоги серед студентів університету
 • Свято берегти та примножувати славні традиції свого народу та університету
 • Зберігати та примножувати матеріально-технічну базу університету

У свою чергу університет забезпечує права студента на:

 • Вибір форми навчання
 • Безпечні умови навчання, праці та побуту
 • Трудову діяльність у позанавчальний час
 • Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базами ХДУХТ
 • Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах
 • Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення
 • Пільговий проїзд у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 • Забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 • Отримання стипендії відповідно до законодавства

Моє студентське життя повинно пройти під гаслом “Честь і гідність!”