КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Крокуй студентським життям під гаслом “Честь і гідність!”

Пишайся університетом, шануй його традиції та сумлінно навчайся! Будучи студентом університету, дотримуйся основних моральних та етичних норм і правил свого навчального закладу:

  • додержуйся законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку університету;
  • будь гідним громадянином, справжнім патріотом України, університету;
  • керуйся принципами академічної доброчесності у науково-освітній діяльності;
  • докладай максимум зусиль для оволодіння знаннями та професійними навичками, необхідними сучасному фахівцю;
  • використовуй набуті знання на користь своєї Вітчизни;
  • бери активну участь у науковому, культурному, спортивному та громадському житті університету;
  • долучайся до корпоративної культури;
  • сприяй підвищенню іміджу університету;
  • дотримуйся здорового способу життя;
  • дбайливо стався до університетського майна.