НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ та БІЗНЕСУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     181 Харчові технології      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
бакалавр, магістр   магістр
Харчові технології в ресторанній індустрії
  Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів   Технології харчових продуктів тваринного походження   Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу   Дієтичне харчування та харчова безпека
131 Прикладна механіка   142 Енергетичне машинобудування   133 Галузеве машинобудуваня
бакалавр   бакалавр   магістр
Обладнання переробних і харчових виробництв   Холодильні машини і установки   Обладнання переробних і харчових виробництв
    Обладнання систем охолодження та кондиціювання

   Склад Науково-методичної комісії інституту

 

САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів,
голова НМК
ШИДАКОВА-КАМЕНЮКА
Олена Гайдарівна
к.т.н, доц., секретар НМК
СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор ННІХТБ
МУРЛИКІНА
Наталія Віталіївна
к.т.н., доц.,
заступник декана з навчально-виховної роботи
ФЕДАК
Наталія Василівна
к.т.н., проф., заст. декана  з науково-методичної роботи та інноваційних технологій навчання
КРАВЧЕНКО
Олена Іванівна
к.т.н., доц., заст. декана з навчально-наукової роботи та практичної підготовки
ГРІНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технології харчування
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
к.т.н., проф., зав. каф. технології м'яса
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.м.н., проф. зав. каф. технологій переробки плодів, овочів і молока
ЧОРНА
Ніна Вікторівна
к.т.н., доц. кафедри технології харчування
ОНИЩЕНКО
В'ячеслав Миколайович
к.т.н., доц. технології м'яса
ЮР'ЄВА
Ольга Олексіївна
к.т.н., доц. кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока