НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ та БІЗНЕСУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     181 Харчові технології      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
бакалавр, магістр   магістр
Харчові технології в ресторанній індустрії
  Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів   Технології харчових продуктів тваринного походження   Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу   Дієтичне харчування та харчова безпека
131 Прикладна механіка   142 Енергетичне машинобудування   133 Галузеве машинобудуваня
бакалавр   бакалавр   магістр
Обладнання переробних і харчових виробництв   Холодильні машини і установки   Обладнання переробних і харчових виробництв
    Обладнання систем охолодження та кондиціювання

     Склад Вченої ради Інституту

 

СЕРІК
Максим Леонідович
к.т.н., доц., директор ННІХТБ,
Голова Вченої ради інституту
ФЕДАК
Наталя Василівна
к.т.н., проф. кафедри технології харчування, заступник декана ННІХТБ,
Заступник голови Вченої ради інституту
ШИДАКОВА-КАМЕНЮКА
Олена Гайдарівна

к.т.н., доц. кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів,
Вчений секретар Вченої ради інституту

БАБКІНА Ірина Володимирівна

к.т.н., проф., зав. кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
ГОЛОВІНА
Людмила Андріївна
ст. викл., керівник Центру підвищення кваліфікації та бізнес-освіти
ГОРАЛЬЧУК
Андрій Богданович
д.т.н., проф. кафедри технології харчування
ГРІНЧЕНКО
Ольга Олексіївна
д.т.н., проф., зав. кафедрою технології харчування
ГУСЕВА Олена Дмитрівна студент ННІХТБ
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій Вікторович
д.т.н., проф., зав. кафедри устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
ЄВЛАШ
Вікторія Владленівна
д.т.н., проф., зав. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ІНЮТІНА
Яна Андріївна
студент ННІХТБ
КАРПЕНКО
Людмила Костянтинівна
к.т.н., доц. кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, заступник декана ННІХТБ
КАСАБОВА
Катерина Рубенівна
к.т.н., доц. кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, заступник декана ННІХТБ
КОЛЕСНІКОВА
Марина Борисівна
к.т.н., доц. кафедри технології харчування
КУЗНЕЦОВ
Владислав Миколайович
студент ННІХТБ
МАКСИМОВА
Надія Пилипівна
ст. викл. кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока
МИХАЙЛОВ
Валерій Михайлович
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ХДУХТ, проф. кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
МУРЛИКІНА
Наталія Віталіївна
к.т.н., доц. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування, заступник декана ННІХТБ
ОМЕЛЬЧЕНКО
Світлана Борисівна
к.т.н., доц. кафедри технології харчування

ОТРОШКО
Наталя Олександрівна

доц. кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування
ПАВЛЮК
Раїса Юріївна
д.т.н., проф. кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока
ПОГАРСЬКА
Вікторія Вадимівна
д.т.н., проф., зав. каф. технологій переробки плодів, овочів і молока
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., проф., зав. каф. холодильної та торгівельної техніки і прикладної механіки
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., проф., зав. кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
СЕМЕНЮК
Дмитро Павлович
к.т.н., проф. каф. холодильної та торгівельної техніки і прикладної механіки
СКУРІХІНА
Людмила Андріївна 
к.т.н., проф. кафедри технології м'яса
ТОРМОСОВ
Юрій Михайлович
д.т.н., проф.  каф. холодильної та торгівельної техніки і прикладної механіки
ЧЕРВОНИЙ
Віталій Миколайович
к.т.н., доц. кафедри устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., проф., зав. каф. технології м'яса