КАФЕДРА
Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв


cherevko

ЧЕРЕВКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Ректор університету, доктор технічних наук, професор

Олександр Іванович – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії холоду, академік Інженерної академії України.

У 1974 р. з відзнакою закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія та організація громадського харчування". Відтоді вся його трудова та наукова діяльність пов'язана з рідним інститутом, нині Харківським державним університетом харчування та торгівлі, де він пройшов шлях від асистента кафедри обладнання до ректора університету – з 1991 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р., докторську дисертацію – у 1997 р.
З 1983 р. доцент, з 1995 р. – професор.

Наукові інтереси Черевка О.І. полягають у вдосконаленні процесів, апаратів та обладнання харчових виробництв, розробці нових технологій переробки сільськогосподарської сировини (рослинної та тваринницької) та виробництва продуктів харчування.

За результатами досліджень ним опубліковано 24 підручники та навчальні посібники, 17 монографій, 565 статей та 227 тез доповідей, отримано 139 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі, розроблено та затверджено 35 нормативно-технічних документів на нові види харчових виробів, які використовуються на багатьох вітчизняних та зарубіжних підприємствах.

Черевком О.І. створена наукова школа, під його керівництвом підготовлено та захищено 5 докторських та 16 кандидатських дисертацій, на сьогодні він є керівником 3 докторських та 4 кандидатських дисертацій.

Багато років Черевко О.І. був вченим секретарем, а потім головою спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій за 3 науковими спеціальностями. Він  широко  відомий  в  наукових  кругах України та країн СНД.

В червні 2002 р. Указом Президента України за вагомі досягнення в науково-педагогічній діяльності Черевку О.І. присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У 2006 році за роботу "Створення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для  отримання  нових  функціональних  оздоровчих  харчових  продуктів"  отримав  Державну  премію України в галузі науки і техніки.

За  значні  досягнення  в  підготовці  фахівців  високої  кваліфікації,  що  є  вагомим  внеском  у  створення гідного  міжнародного  іміджу  України,  університет  під  керівництвом  О.І.  Черевка  було  нагороджено пам'ятною медаллю та дипломом номінанта альманаху "Золота книга Української еліти".

Вищим  своїм  званням  Черевко  О.І.  вбачає  звання  педагога.  За  роки  педагогічної  діяльності  у  вищій школі він створив кафедру процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, що є провідною серед  торговельних  вузів.  Учнями  та  однодумцями  Черевка О.І.  створені  навчальні  лабораторії, підготовлені  програми  і  навчальні  плани  за  фахом  "Обладнання  харчових  виробництв",  розроблені методичні  і  навчальні  матеріали  з  лабораторних  і  практичних  занять  з  цієї  спеціальності.  Таке відношення знаходить вираження не лише у обсязі навчальної та навчально-методичної роботи, але й насамперед у її вдосконаленні, у прагненні виховувати студента, як фахівця і громадянина.

Черевко О.І.  нагороджений  Орденом  "За  заслуги"  III  ступеня,  Почесною  грамотою  Верховної  ради України,  нагрудним  знаком  МОН  України  "Відмінник  освіти  України",  нагрудним  знаком  МОН України "Петро Могила", нагрудним знаком Міністерства економіки України II ступеня "За сумлінну працю",  а  також  медаллю  "Ділова  людина  України"  (2004,  2006  р.р.),  знаком  Асоціації  кулінарів України "Професійна пошана" III та II ступеня (2006, 2008 р.р.), грамотами МОН України (2002, 2006,
2007 р.р.), грамотою Президії федерації профспілок України, грамотами Харківської обласної державної адміністрації  та  Харківської  обласної  ради  (2002,  2005,  2007  р.р.),  грамотами  виконкому  Харківської міської ради (2002, 2007 р.).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРО КАФЕДРУ
Сьогодення
Історія
Колектив кафедри
Лабораторії
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Дисципліни
Навчальні ресурси
Графіки консультування ...
Практика
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідна робота
Наукові школи
Наукові гуртки
Видання
АБІТУРІЄНТАМ