Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування

 

Колектив кафедри

  Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 19 викладачів, з яких 1 доктор технічних наук, професор, 1 доктор медичних наук, професор, 1 кандидат медичних наук, професор, 6 кандидатів технічних наук, доцентів, 3 кандидата хімічних наук, доцента, 1 кандидат технічних наук, старший викладач та 6 старших викладачів.

Євлаш Вікторія Владленівна, завідувач кафедри професор, доктор технічних наук

1380835 624329400952641 1919084103 n

  Науковий ступінь: Доктор технічних наук за спеціальністю 05.18.16 технологія харчової продукції

Тема дисертаційної роботи:

«НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ И  ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ АНТИАНЕМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ГЕМОВЫМ ЖЕЛЕЗОМ»

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі підручників з грифом МОН: «Нутріциологія», «Харчова хімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «  Ідентифікація пластмас», «Санітарно-гігієгічна експертиза товарів народного споживання», «Біохімія», «Мікробіологія молока та молочних продуктів» та інші.

Керівник наукової школи

Керівник кандидатських та магістерських робіт. Під керівництвом захищено 6 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук за спеціальностями 05.18.16 та 05.18.15.

Член спеціалізованих вчених рад: спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій, м. Київ.; спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі

Сфера наукових інтересів:

 • технології продуктів оздоровчого та функціонального призначення;
 • технології переробки вторинної тваринної сировини.

 

Дуденко Ніна Василівна, професор, доктор медичних наук, "Заслужений працівник Освіти України"

Dudenko

Працює у ХДУХТ З 1975 р. З 1988 року до вересня 2012 року та з січня 2013 року до вересня 2015 року завідувала кафедрою гігієни харчування та мікробіології.

Доктор медичних наук (1979 р.), професор, "Відмінник освіти" (1997р.), "Заслужений працівник Освіти України" (2007 р.). Неодноразово нагороджена почесними грамотами міської та обласної адміністрації, текторату університету.

Загальний стаж роботи - 62 роки, науково-педагогічний - 50 років.


 Автор понад 250 наукових праць, у тому числі: 2 монографії, 8 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, 18 навчальних посібників, з яких 4 - з грифом  МОН України.

Викладає дисципліни: "Біохімія", "Основи фізіології та гігієни харчування".

Сфера наукових інтересів:

 • вдосконалення раціонів харчування різних груп населення за рахунок підвищення їх харчової та біологічної цінності;
 • технології продуктів оздоровчого та функціонального призначення.

 

Павлоцька Лариса Федорівна, професор, кандидат медичних наук

PavlozkaЗ вересня 1969 року працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, де пройшла трудовий шлях від викладача до професора кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування.

Кандидат медичних наук (1970 р.), доцент, професор (1991 р.).

«Відмінник освіти України» (2002 р.). Неодноразово нагороджена Почесними грамотами міської ради та ректорату університету.

Вона є співавтором 3 типових програм, 2 монографій, 10 навчальних посібників та 7 підручників, зокрема, «Біохімія», «Фізіологія харчування», «Фізіологічні аспекти оцінки якості продуктів», «Нутриціологія», «Дієтичне харчування».

Викладає дисципліни: «Біохімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Фізіологічні аспекти оцінки якості продуктів».

Сфера наукових інтересів:

 • проблеми підвищення харчової та біологічної цінності продуктів та страв лікувально-профілактичного та дієтичного харчування.

Аксьонова Олена Федорівна, доцент, кандидат технічних наук

Aksenova1

Працює у ХДУХТ з 2000 року.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему  "Удосконалення процесів виробництвабезалкогольних напоїв"за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

Загальний стаж роботи 21 рік, з них науково-педагогічний – 15 років. 

Викладає дисципліни: «Неорганічна хімія», "Хімія харчовіх речовин", "Харчова хімія", "Хімія" та «Generalchemistry» для іноземних студентів підготовчого відділення ХДУХТ.

Сфера наукових інтересів:

 • проблеми водопідготовки в харчовій галузі;
 • визначення антиоксидантного комплексу та його складових у сировині та продуктах;
 • методика викладання хімії для іноземних студентів.

 

Губський Сергій Михайлович, доцент, кандидат хімічний наук, магістр економіки

Працює у ХДУХТ з 2013 року.

В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Температурна залежність транспортних та рівноважних властивостей 1-1 електролітів в 1-пропанолі" по спеціальності  "Фізична хімія".

Працював у Харківському національному университеті (1985-1990рр.), в Українській фармацевтичній академії (1990-1994рр.),  у Національному фармацевтичному університеті (2007-2010рр.). 

Автор 1 монографії, 4 электроних посібників: "Фармацевтичне забезпечення населення" (2012 р.), "Систему обліку в фармації" (2012 р.), "Економіка" (2013 р.), "Аудит" (2014 р.); 10 методичних рекомендацій по курсу "Організація та економіка фармації" (2007-2010 р.р.); 5 методичних рекомендацій  по курсах "Загальна та неорганічна хімія", "Фізична та коллоїдна хімія" (2014  р.) та 60 наукових публікацій.

     Сторінки  в науковометричних системах та наукових мережах:

     Web of Science Logo Scopus  GS              GR  orcid tagline

Викладає дисціпліни: "Хімічні основи харчових технологій. Загальна та неорганічна хімія", ""Хімічні основи харчових технологій. Фізична та колоїдна хімія", "Харчова хімія","Хімія"

 

Кузнецова Тетяна Олегівна, доцент, кандидат хімічних наук

kuznetsova1

Працює в ХДУХТ з 2007 року.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія на тему «Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин».

Загальний стаж роботи 20 років, з них науково-педагогічний – 8 років. З травня 2004 року працює науковим співробітником Науково-дослідної частини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

Викладає дисципліни: «Хімія», «Харчова хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Хімія ароматичних речовин», «Хімія вітамінів».

Сфера наукових інтересів:

 • фізико-хімічні дослідження структури івластивостей харчових систем.

Автор і співавтор 80 наукових праць, з яких статей – 38, тез доповідей – 25, патентів - 14, навчальних посібників - 3, з них 1 – з грифом МОНМС України; опорних конспектів лекцій - 2, методичних розробок - 3, збірників тестів – 3, звітів НДР - 2.

 

Мурликіна Наталя Віталіївна, доцент, кандидат технічних наук, заступник директора ННІХТБ

Murlykina1

Працює у ХДУХТ з 2000р.

Кандидат технічних наук із спеціальності "Технологія харчової продукції", тема дисертації - "Удосконалення технології м'ясних січених виробів шляхом використання емульгаторів ацилгліцеринної природи"


Вчене звання - доцент кафедри загальної та харчової хімії. 


Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, 1995 р., спеціальність "Практична психологія". Інститут післядипломної бізнес-освіти Харківського державного університету харчування та торгівлі, 2009 р., спеціальність "Технологія харчування".

Загальний стаж роботи 35 років, із них науковий — 4 роки, педагогічний — 8 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 15 років, науково-педагогічний стаж – 15 років. 

Автор та співавтор 79 наукових праць, у тому числі 1 монографії, 7 навчальних посібників, 1 електронного підручника, 34 статтей, 2 патентів, 34 тез доповідей конференцій. 

Загальна кількість навчально-методичних публікацій - 27, з них - 3 опорних конспекти лекцій, 8 робочих програм дисциплін та ін.

Сфера наукових інтересів:

 • наукові основи забезпечення технологічної стабільності харчових гетерогенних систем;
 • одержання і властивості неіоногенних поверхнево-активних речовин;
 • сучасні технології м'ясних продуктів.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає: "Хімічні основи харчових технологій. Органічна хімія", "Ідентифікація пластмас", "Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин", "Харчова хімія", "Хімія харчових речовин".

Самойленко Сергій Олексійович, доцент, кандидат технічних наук

12 1

 Працює в ХДУХТ з 1991 року.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – Електрохімічні виробництва на тему ««Совершенствование подготовительных операций в процессах анодного оксидирования алюминия и его сплавов»». 

Загальний стаж роботи: 37 років, з них науково-педагогічний – 24 років. Працював інженером у НДІ Проблем машинобудування АН УССР та науковим співробітником кафедри технічної електрохімії «НТУ/ХПІ». З 1991 року працює на кафедрі загальної та харчової хімії Харківського державного університету харчування та торгівлі.
 
 
Викладає дисципліни: «Харчова хімія. Фізико-хімічні та колоїдні основи харчових технологій», «Фізична та колоїдна хімія», «Технології полісахаридів у харчовій промисловості», «Адаптаційний курс з хімії», «Експрес-методи дослідження безпеки та якості харчових продуктів».
 
 
Автор і співавтор 60 наукових праць і 30 навчально-методичних розробок.
 
 
Сфера наукових інтересів:
 • фізико-хімічні дослідження структури і властивостей харчових систем;
 • дослідження корозії металів у харчових середовищах. 
 

Серік Максим Леонідович, доцент, кандидат технічних наук, директор ННІХТБ


Serik
Працює в ХДУХТ з грудня 2007 року, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника лабораторії «Медико-біологічних проблем технології харчових продуктів» до доцента кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування.
 
Кандидат технічних наук (2008 р.), доцент (2013 р.), директор Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу (2014 р.).
 
Загальний стаж роботи 11 років, з них науково-педагогічний – 7 років.
 
Автор та співавтор понад 100 наукових праць, з яких: 1 підручник з грифом МОН, 8 навчальних посібників, 25 інших навчально-методичних робіт, 4 монографії, 43 статті (в т.ч. 5 в зарубіжному виданні), 58 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 10 патентів на корисні моделі та 5 нормативних документів.
 
Викладає дисципліни: «Мікробіологія галузі», «Біохімія», «Мікробіологія», «Технічна мікробіологія», «Основи фізіології та гігієни харчування».
 
 

 

Упатова Олена Іванівна, доцент, кандидат технічних наук, заступник декана ФУТПМД

 
04

Працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі з 1981 року..

Освіта: Харківський політехнічний інститут, (1980 р.), кваліфікація – інженер хімік-технолог.

Кандидат технічних наук (1999 р.), доцент.

Загальний стаж роботи складає 40 років, науково-педагогічний – 23 роки. 

Автор і співавтор 65 наукових праць, у тому числі 6 навчальних посібників, 1 електронного підручника, 31 статті, 28 тез доповідей на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях.

Загальна кількість навчально-методичних публікацій – 23.

Сфера наукових інтересів:

 • фізико-хімічні дослідження поверхнево-активних речовин природного походження.

Викладає дисципліни: «Хімія», «Харчова хімія», «Хімічні основи харчових технологій. Органічна хімія». «Хімічні основи харчових технологій. Фізична та колоїдна хімія».

Пілюгіна Інна Сергіївна, доцент, кандидат технічних наук

Pilyugina

Працює у ХДУХТ з 01.10.1998 року.

У 2011 році пройшла перепідготовку в інституті післядипломної бізнес-освіти ХДУХТ за спеціальністю «Технологія харчування». Має кваліфікацію «Інженер-технолог».

Загальний стаж роботи 21 рік, з них науково-педагогічний – 16 років. 

 Викладає дисципліни: «Хімія» (Модуль 1. Загальні основи аналітичної хімії; Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія харчових систем), «Аналітична хімія», «Харчова хімія», «Хімія харчових речовин». З 2003 р. – куратор дисципліни «Хімія» (Модуль 1. Загальні основи аналітичної хімії). Викладає дисципліну «Хімія» для іноземних студентів підготовчого відділення ХДУХТ.

Сфера наукових інтересів:

 • продовольча сировина і харчова продукція як об’єкти хімічного аналізу;
 • методи дослідження структури і властивостей харчових систем;
 • сучасні технології мармеладно-пастильних виробів;
 • методика викладання хімії.

Автор 24 наукових статей, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 54 тез доповідей на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях.

Гурікова Ірина Миколаївна, старший викладач

Gurikova1

 

 

 

 

 

 

 

Добровольська Олена Владиславівна, старший викладач

Dobrovolska1Працює у ХДУХТ з 02.01.2000 р.

Загальний стаж роботи складає 28 років, з них науково-педагогічний – 14 років.

Викладає дисципліни: «Аналітична хімія», «Методи контролю продукції в галузі», «Харчова хімія», «Хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Харчові добавки», «Технології полісахаридів у харчовій промисловості».

З 2004 р. – куратор дисципліни «Аналітична хімія». З 2009 р. – керівник студентського наукового гуртка «Хімічний аналіз та аналітичний контроль у різних галузях науки, техніки і виробництва».

Є автором понад 30 методичних розробок та співавтором 4 навчальних посібників, 17наукових статей, 2 деклараційних патентів на винахід і 1 деклараційного патенту на корисну модель, понад 30 тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. Є розробником нормативно-технічної документації на мармелад желейний.

 

Сфера наукових інтересів:

 • аналітична хімія. Продовольча сировина і харчова продукція як об’єкти хімічного аналізу;
 • фізична та колоїдна хімія. Методи дослідження структури і властивостей харчових систем;
 • сучасні технології мармеладно-пастильних виробів;
 • педагогічні інновації у вищій школі.

 

Старостенко Богдана Олександрівна, старший викладач, кандидат технічних наук

Panikarova Працює в ХДУХТ з грудня 2012 року .

 
Кандидат технічних наук (2014 р.).
 
Загальний стаж роботи 6 років, з них науково-педагогічний – 3 роки.
 
 
 Викладає дисципліни: «Мікробіологія галузі», «Мікробіологія», «Технічна мікробіологія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Гігієна і санітарія».

 Сфера наукових інтересів:

 • можливість переробки та шляхи використанн вторинної колагеновмісної сировини тваринного походження.

Автор 11 наукових статей, 3 деклараційних патентів на корисну модель, 26 тез доповідей на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях.