1380835 624329400952641 1919084103 n

   Завідуюча кафедрою

      доктор технічних наук, професор

 

    ЄВЛАШ Вікторія Владленівна

 

 

 Колектив кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування

 

 

Хімія, мікробіологія, фізіологія та гігієна харчування є базовими у підготовці інженерів-технологів і товарознавців, підґрунтям для багатьох спеціальних дисциплін. Вивчення хімії займає важливе місце у формуванні компетенцій майбутніх фахівців – вдосконаленні існуючих та упровадженні нових конкурентоспроможних технологій харчових продуктів; забезпеченні якості та безпеки продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства; запровадженні сучасних систем менеджменту якості (ISO 9002) та безпеки (НАССР) харчових продуктів; метрологічному контролі харчових виробництв; розробці та запровадженні заходів з охорони праці, оточуючого середовища, техніки безпеки та інших.

 

Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 19 викладачів, з яких 1 доктор технічних наук, професор, 1 доктор медичних наук, професор, 1 кандидат медичних наук, професор та 10 кандидатів наук. Рівень кваліфікації професорсько-викладацького колективу кафедри характеризується наступними показниками: 70% від загального складу кафедри мають науковий ступінь, з них: 5% - докторів технічних наук, 5% - докторів медичних наук, 35% – кандидатів  технічних наук, 14% – кандидатів хімічних наук, 5% – кандидатів медичних наук. Якісний склад викладачів забезпечує ефективне виконання усіх завдань навчальної та наукової роботи кафедри.