Кафедра технології харчування


 

КОЛЕКТИВ

 

Завідуюча кафедрою, д.т.н., проф. Гринченко Ольга Олексіївна

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1984 р., на кафедрі працює з 1984 р. У 1988 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Технологія взбитих виробів  на основі метилцелюлози та овочів» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування; у 2005 р. – на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Наукове обґрунтування та розробка технології кулінарної продукції з використанням напівфабрикатів функціональних композицій на основі полісахаридів» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

Викладає навчальні дисципліни: «Технологія продукції закладів ресторанного господарства»,  «Харчові добавки», «Інноваційні технології харчової продукції», «Маркування харчової продукції».

Є автором 13 навчальних посібників, 10 монографій,  понад 426 наукових публікацій, в тому числі 101 навчально-методичної роботи, понад 32  авторських свідоцтв та патентів на винаходи та корисні моделі, 65 нормативних та технологічних документів.

Підготувала 3 доктора технічних наук та 6 кандидатів технічних наук за спеціальністю  05.18.16 – технологія харчової продукції.

д.т.н., проф. Пивоваров Павло Петрович

Pyvovarov P

Академік міжнародної академії холоду, відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. За наукові успіхи нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної  адміністрації.

Закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» у 1974 році. З 01.08.1974 року зарахований на посаду асистента кафедри технології виробництва продуктів громадського харчування. У 1978-1981 р.р. навчався у цільовій аспірантурі з відривом від виробництва в Київському торгово-економічному інституті, у 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук, у 1991 році – на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. З 28.08.1984р. по 01.09. 1997р. працював завідувачем кафедри технології харчування ХДУХТ. Загальний стаж роботи Пивоварова П.П. 46 років. 

Викладає навчальні дисципліни: «Теоретичні основи харчових технологій», «Інноваційні технології харчової продукції», «Методологія харчової науки», «Індустріальні технології харчової продукції в межах реалізації бізнес-процесу В2В».

Має більше 490 публікацій, в т.ч. 4 навчальні посібники з грифом МОН, 2 енциклопедичних видання, більше 10 монографій, більше 115 патентів на винахід та технічних рішень.

Підготував 3 докторів наук та 12 кандидатів наук за спеціальністю  05.18.16 –  технологія харчової продукції.

д.т.н., проф. Перцевой Федір Всеволодович

Percevoy

Академік міжнародної академії холоду, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Закінчив Харківський університет громадського харчування у 1975 р. На кафедрі працює з 1977 року. У 1995 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Технологія желейної продукції на основі структуроутворювачів з якісно зміненими функціональними властивостями» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

Викладає навчальну дисципліну - "Харчові технології".

Є автором більше  420 публікацій, серед них 12 монографій, в тому числі 2 англійською мовою,  13  навчальних посібників, більше  143  патентів та авторських свідоцтв, у тому числі  6  зареєстровано у Європі, Японії та США, 53 нормативних документів, 16 навчально-методичних робіт.

Підготував 1 доктора наук та 19 кандидатів наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

д.т.н., проф. Пивоваров Євген Павлович

Pyvovarov E 1.jpg

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

У 2000 році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування, спеціальність – інженер-технолог; пройшов шлях від аспіранта (2000 р.) до кандидата технічних наук (2003 р.), доцента кафедри технології харчування (2008 р.) та доктора технічних наук (2014 р). Наукова діяльність Пивоварова Є.П. пов'язана з проблемами дослідження властивостей харчової сировини, створення інноваційних технологій продуктів харчування та удосконалення технологічних процесів для їх реалізації.

Викладає навчальні дисципліни: «Теоретичні основи харчових технологій», «Реалізація систем управління якістю в ресторанному господарстві».

Є автором 1 навчального посібника, 4 монографії, 40 статей в наукових виданнях, 31 тезу доповідей на науково-практичних конференціях,  16 патентів та авторських свідоцтв, 27 нормативних документів – технічних умов та технологічних інструкцій на нову продук-цію.

Під керівництвом Пивоварова Є.П. захищено 4 дисертаційних роботи на здобуття нау-кового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції. 

д.т.н., проф. Горальчук Андрій Богданович

Horalchuk 1.jpg

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2004 р. На кафедрі працює з 2004 року. У 2008 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія термостабільних емульсійних соусів на основі овочевої сировини» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування. У 2016 році захистив докторську дисертацією на тему «Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів збивних для кулінарної та кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Теоретичні основи харчових технологій," "Методи контролю якості харчової продукції", "Інноваційний інжиніринг в закладах ресторанного господарства".

Є автором 2 навчальних посібників, 1 енциклопедії, 6 монографій,  понад 110  наукових публікацій, 6 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 нормативних документів, 30 навчально-методичних робіт.

Під керівництвом Горальчука А.Б. захищено 4  дисертаційні роботи на здобуття наукового ступення кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 — технологія харчової продукції.

 

к.т.н., проф. Федак Наталя Василівна

Fedak 1.jpg

Заступник директора НН ІХТБ з науково-методичної роботи та інноваційних технологій навчання.

Закінчила Харківський інститут громадського харчування у 1984 році  за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування». На кафедрі працює з 1997 року. У 1997 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технология очистки подсолнечного масла после фритюрной жарки в предприятиях питания» за спеціальністю 05.18.16 -  технологія продуктів харчування.

Викладає навчальні дисципліни: «Університетська освіта», «Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції», «Спеціальні технології харчування в ресторанному господарстві».

Є автором 7 навчальних посібників, понад 100 наукових публікацій, 9 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, 8 нормативних документів, 40 навчально-методичних робіт.

Підготувала  1 кандидата наук за спеціальністю  05.18.16 - технологія харчової продукції.

к.т.н., доц. Чорна Ніна Вікторівна

Chernaya

Закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія та організація громадського харчування". У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції. Працює доцентом кафедри технології харчування ХДУХТ з 2001 р.

Викладає навчальні дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Проектування підприємств галузі», «Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів ресторанного господарства».

Є автором 3 навчальних посібників, 1 монографії, понад 60 наукових публікацій та навчально-методичних робіт, у т.ч. авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

к.т.н., доц. Журавльов Сергій Володимирович

Zuravlev 1.jpg

Закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія та організація громадського харчування" у 1985 р. На кафедрі працює з 1985 року. У 1992 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технология взбитых изделий на основе метилцеллюлозы и крахмалсодержащего сырья» за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

Викладає навчальні дисципліни: «Загальна технологія галузі», «Основи технології продукції ресторанного господарства», «Етнічні кухні», «Технології національних кухонь».

Є співавтором 4 навчальних посібників, понад 48 наукових публікацій, 31 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, 3 нормативних документів, 68 навчально-методичних робіт.

к.т.н., доц. Колеснікова Марина Борисівна

Kolesnikova 1.jpg

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю „Технологія громадського харчування”.

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка технології сумішей сухих функціональних для виробництва емульсійних соусів» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції. На теперішньому етапі сфера науково-практичних інтересів Колеснікової М.Б. полягає у розробці систем менеджменту безпечності для підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства. Здійснює постійне підвищення кваліфікації із зазначеного напрямку шляхом участі у міжнародних та вітчизняних семінарах та тренінгах.

Викладає навчальні дисципліни: «Технологія галузі. Технологія продукції закладів ресторанного господарства», «Технологічна експертиза безпечності харчової продукції» .

Є автором понад 200 наукових робіт , в т.ч. навчальних посібників,  монографій, енциклопедія харчування, патентів.

к.т.н., доц. Юрченко Світлана Леонідівна

Urchenko 1.jpg

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 1995 р. На кафедрі працює з 1999 року. У 1999 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка технології багатофункціональних напівфабрикатів для виробництва солодких страв з пінною структурою» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Стандартизація, метрологія, сертифікація",  "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", "Технологія мучних кондитерських виробів".

Є автором 4 навчальних посібників, 3 монографій,  понад 100 наукових публікацій, 1 патенту на винахід, 3 нормативних документів, 55 навчально-методичних робіт.

к.т.н., доц. Черемська Тетяна Володимирівна

Troshiy

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування  у 1998 р. На кафедрі працює з 2005 року.У 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія термоформованих гарнірів на основі знежирених зародків пшениці та їх використання у складі перших страв» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальну дисципліну: "Харчові технології".

Є автором 3 навчальних посібників, 3 монографії, 1 енциклопедія,  понад 100 наукових публікацій,  4 патенти на винаходи та корисні моделі, 12 нормативних документів, 58 навчально-методичних робіт.

доц. Ботштейн Бела Борисівна

Botshteyn

Закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» у 1974 р. На кафедрі працює з 1995 року. На теперішньому етапі сфера науково-практичних інтересів Ботштейн Б.Б. полягає у розробці наукового підходу до культури харчування сучасної людини як невід'ємної складової загальної культури. Займається розробкою та трансформацією в навчальний процес технологічних тренінгів, які націлено на реалізацію творчих та інноваційних підходів до організації освітнього процесу для формування сучасних та креативних фахівців закладів ресторанного господарства

Викладає навчальні дисципліни: «Культура харчування», «Технологічний тренінг»,  «Технологія продукції закладів ресторанного господарства».

Є автором понад 134 наукових робіт, в т.ч. навчальних посібників, наукових публікацій, авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, нормативних документів та навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., доц. Омельченко Світлана Борисівна

Omelchenko 1.JPG

Закінчила Харківську державну академію технології і організації харчування у 2001 р. На кафедрі працює з 2001 року. У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія оздоблювальних напівфабрикатів на основі рослинних олій» за спеціальністю 
05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: «Методи контролю якості харчової продукції», «Харчові технології», «Стандартизація, метрологія, сертифікація», «Основи технології харчування»

Є автором 1 навчального посібника, понад 7 наукових публікацій, 1 патенту на винахід, 2 нормативних документів, 15 навчально-методичних робіт.

к.т.н., доц. Плотнікова Раїса Валеріївна

Plotnikova

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2008 р. На кафедрі працює з 2011 року. У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикатів десертної продукції на основі молока знежиреного з регульованим складом сольової системи» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: «Харчові та дієтичні добавки», «Інноваційні технології харчової продукції».

Є автором понад 20 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи, 1 нормативного документу, 10 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., доц. Нагорний Олександр Юрійович

Nagorniy

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2009 р. На кафедрі працює з 2010 року.У 2014 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія соусів томатних капсульованих» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Теоретичні основи харчових технологій", "Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів ресторанного господарства", "Проектування підприємств галузі".

Є автором 1 монографії, понад 25 наукових публікацій, 3 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, 8 нормативних документів, 15 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., доц. Яранцева Євгенія Олександрівна

Korotaeva 1.jpg

Закінчила Харківський державний університет харчування та торівлі  у 2012 р. У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему:  «Технологія напівфабрикатів капсульованих рослинних олій на основі іонотропних полісахаридів».

Викладає навчальні дисципліни: " Технологічний тренінг", "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", " Технологія мучних кондитерських виробів".

Є автором понад 20 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи та корисні моделі, 1 нормативного документа, 4 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., ст.викладач Рябець Ольга Юріївна

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2004 р. На кафедрі працює з 2009 року.

У 2008 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія аналогу ікри чорної з використанням альгінату натрію» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Теоретичні основи харчових технологій", "Комплексні ситуаційні задачі в ресторанному господарстві", "Харчові та дієтичні добавки".

Є автором понад 26 наукових публікацій, 1 патенту України на корисну модель, 2 нормативних документів, 25 навчально-методичних робіт.

к.т.н., ст.викладач Котляр Олег Володимирович

Kotlar 1.JPG

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2010 р. На кафедрі працює з 2012 року.

У 2015 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикату сухого жировмісного  для солодких страв з піноемульсійною структурою» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни: "Харчові технології", "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", " Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції".

Є автором понад 17 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи та корисні моделі, 1 нормативного документа, 21 навчально-методичних робіт.

к.т.н., ст.викладач Андрєєва Світлана Сергіївна

Andreeva 1.JPG

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2005 р. Працює ст. викладачем кафедри технології харчування з 2010р. 

У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технології напівфабрикатів соусів солодких на основі плодово-ягідної сировини для десертної продукції».

Викладає навчальні дисципліни: «Основи кулінарної майстерності», «Технологія галузі. Технології продукції закладів ресторанного господарства», «Культура харчування», «Технології продукції ресторанного господарства».

Є автором понад 20 наукових публікацій, 1 нормативного документа, 25 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., ст.викладач Хаустова Тетяна Миколаївна

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2005 р. 

У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія кулінарної продукції з крокетної маси на основі борошна пшеничного».

Викладає навчальні дисципліни: "Харчові технології", "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", " Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції".

Є автором понад 13 наукових публікацій, 2 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 нормативних документа, 19 навчально-методичних робіт.

 

к.т.н., ст.викладач Діхтярь Альона Миколаївна

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2005 р. 

У 2017 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія продукції із заварного тіста з використанням олії соняшникової високоолеїнового типу».

Викладає навчальні дисципліни: «Методи контролю якості харчової продукції», «Харчові технології», "Технологія продукції закладів ресторанного господарства", " Інноваційні та спеціальні технології харчової продукції".

Є автором понад 15 наукових публікацій, 3 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 нормативних документа, 19 навчально-методичних робіт.

 

асистент Блищик Світлана Сергіївна

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі  у 2018 р. На кафедрі працює з 2019 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Технологія галузі. Технологія продукції ЗРГ», «Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм», «Технологія мучних кондитерських виробів»

Молодий викладач, є автором 5 наукових публікацій в тому числі наукових статей та тез.

 

 

Зав. навчальної лабораторії технології харчової продукції Мряченко Наталія Вікторівна

 

Mryachenko 1.jpg

Закінчила Харківський державний університет харчування та торівлі  у 2008 р. Працює над дисертаційною роботою на тему «Удосконалення технології мусів з використанням крохмальвміщуючої сировини», за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції».

Є автором понад 10 наукових публікацій, 2 навчально-методичних робіт.

Зав. лабораторії спеціальних технології Федорова Тетяна Леонідівна

Fedorova

Старший лаборант Данець Наталія Вікторівна

 

Старший лаборант Семененко Владислав Сергійович

 

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра технології харчування є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямовано на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості.

Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив  викладачів, науковців, докторантів та аспірантів, серед яких 3 лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 4 відмінника освіти, 2 академіка Міжнародної академії холоду, 3 науковця, діяльність яких відзначено нагрудним знаком «За наукові досягнення», 1 утримувач  гранту Президента України для обдарованої молоді. Досягнення багатьох фахівців відзначено почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки, України, Харківської міської та обласної державної  адміністрації.

Основна мета діяльності кафедри – створення умов для розвитку творчих здібностей та самовдосконалення особистості через організацію навчальної та науково-дослідної діяльності студентства при вивченні професійних дисциплін та практичної підготовки з урахуванням вимог галузевих стандартів вищої освіти.

В основу концепції розвитку кафедри покладено розвиток компетенцій (як системоутворюючу ідею її функціонування), яка розглядається в декількох аспектах:

  • інтеграція знань з дисциплін професійної підготовки;
  • інтеграція знань з дисциплін професійної та фундаментальної підготовки;
  • інтеграція інноваційних освітніх технологій навчання;
  • інтеграція освіти, науки та виробництва.

Корпоративні цінності колективу кафедри – робота в єдиній команді, яка розділяє і є засновником цінностей й традиції кафедри та Університету, що сприяє співпричетності загальній справі, формування позитивного іміджу, задоволеності від роботи та підвищенню її ефективності. 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

 

Кафедру технології харчування засновано водночас з Харківським інститутом громадського харчування у 1967 році. Саме тоді було сформовано традиції творчого та дружнього колективу з постійного самовдосконалення та самоосвіти і великого бажання донести свій досвід та знання до студентів. 

ЗАГОСКІНА Людмила Григоровна

Перший завідувач кафедри

(з 1967 до 1973)

Першим завідувачем кафедри з 1967 до 1973 рр. була ЗАГОСКІНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРОВНА. Її енергія, талант керівника та педагогічна майстерність дозволили створити колектив викладачів-однодумців, які успішно реалізовували досвід як в освітньому процесі, так і в науковій та методичній роботі.

У 1969 р. від базової кафедри технології та обладнання підприємств громадського харчування відокремлено кафедру обладнання, завідуючим якої призначено доц., к.т.н. М.І. Бєляєва.

Великий внесок у формування кафедри технології харчування доклали Манєлова Л.Д., Розенберг С.Д., Терещенко Л.В., Бєляєва Л.М., Бердичівський В.Х., Касілова Л.О., Шильман Л.З. та інші. Важливим періодом розвитку кафедри стали 1974-1980 рр., коли на кафедру прийнято на посади асистентів Пивоварова П.П., Перцевого Ф.В., Крайнюк Л.М. З підприємств галузі на кафедру перейшли Журавльов С.В., Петрович В.Ф.

Естафету завідування кафедрою від Загоскіної Людмили Григоровни спочатку прийняла Юріна Ельвіра Василівна (1973…1984 рр.), Пивоваров Павло Петрович (1984…1997 рр.), Крайнюк Людмила Миколаївна (1997…2010 рр.). На даний час завідувачем кафедри технології харчування є д.т.н., проф., лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Гринченко Ольга Олексіївна.

Кафедра технології харчування є однією з провідних кафедр університету, діяльність якої спрямовано на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості. Змінивши за 50 років свого існування декілька назв та місць розташування, кафедра залишається провідною в галузі підготовки фахівців для ресторанного бізнесу та харчової індустрії, має високий кадровий потенціал, потужну наукову та матеріально-технічну базу.

Колектив кафедри технології харчування зосереджує свою увагу на підготовці фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через інновації у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі. Необхідність цих процесів диктується Європейською орієнтацією України та інтеграцією вищої освіти України у європейський освітянський простір.

Колектив кафедра технології харчування

(2016-2017 н.р.)

Протягом часу кафедра постійно поповнювалася талано-витими науковцями, спеціалістами різних напрямів. У 1996 року розпочала роботу Набокова А.М. – спеціаліст проектного інституту «Харків-проект». Наставником для молодих спеціалістів, душею колективу завжди була проф. Л.Д. Манєлова, яка підготувала цілу плеяду викладачів – майстрів кулінарного мистецтва: доцентів М.Б. Колеснікову, С.Л. Юрченко, Т.В. Бреславець. Під її керівництвом на кафедрі сформовано та діє школа кулінарної майстерності. Доцент Терещенко Л.B. протягом богатьох років була активним пропагандистом мистецтва «карвінг». Під її креівництвом створено «Школа карвінгу», учнями якої є студенти і викладачі кафедри. Розробником і автором численних наукових праць, підручників і методично-навчальних посібників зі стандартизації харчової продукції протягом багатох років була проф. Л.О. Касілова. Великий внесок в організацію освітнього та виховного процесу, проведення міжвузівських олімпіад, конкурсів, культурно-масових заходів вносять професор кафедри Федак Н.В., доценти Чорна Н.В., Ботштейн Б.Б., Журавльов С.В., Трощий Т.В., а також ст. викл. Гончарова С.Б., Нагорний О.Ю, Плотнікова Р.В., Андрєєва С.С. та інші.

Більше 30 років плідно працюють на кафедрі Курмашева В.М. і Федорова Т.Л., з них понад 10 років – зав. лабораторіями. Вагомий внесок у організацію докуметнообігу кафедри, редагування наукових, навчально-методичних розробок докладає старший лаборант кафедри Топоркова Н.А.

На кафедрі працює висококваліфікований колектив науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, серед яких 3 лауреати Державної премії України в галузі науки й техніки, 4 відмінника освіти, 2 академіка Міжнародної академії холоду, 3 науковця, діяльність яких відзначено нагрудним знаком «За наукові досягнення», 1 одержувач гранту Президента України для обдарованої молоді. Досягнення багатьох фахівців відзначено почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної адміністрації.

 

НАГОРОДИ

Досягнення багатьох фахівців кафедри відзначено державними нагородами, серед яких – почесні грамоти та подяки Міністерства освіти і науки України, Харківської міської та обласної державної адміністрації.

 

Отримання нагороди у номінації "Кращий науковець" в рамках конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена"

Отримання премії Президента України для молодих вчених

22 лютого 2018 р. у м. Київ Відбулося вручення премії Президента України для молодих вчених - Гринченко Н.Г., Неклеси О.П., Нагорного О.Ю., Плотнікової Р.В. за результатами роботи «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації» 

 

Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2016»

1-3 листопада 2016 р. у м. Київ в рамках Міжнародного експофорума ресторанно-готельного бізнесу FoReCHвідбувся ІІ Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2016» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу. Під час проведення фестивалю фахівці мали унікальну можливість заявити про високий рівень кулінарної майстерності, збагатити свій професійний досвід, дізнатися про ноу-хау кулінарного мистецтва в Україні та світі.

В номінації "Ресторанний десерт" студентка університету Панчева Альона зайняла ІІ місце, одержала почесний диплом та медаль переможця.

 

Міжнародний кулінарний фестиваль «AgroCookFest – 2016»

    20-22 жовтня 2016 р. у м. Харків в рамках одного з наймасштабніших заходів аграрної галузі Східної Європи –  «АГРОПОРТ 2016», який включений до Всесвітнього календаря FAO під патронатом Слобожанської Гільдії «Український Кулінарний Союз», відбувся Міжнародний кулінарний фестиваль «AgroCookFest – 2016» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

   За результатами змагань в номінації «КРАЩІЙ КОНДИТЕР» зайняла IIмісце, одержала почесний диплом, медаль переможця та була нагороджена подарунком від спонсорів фестивалю студентка Університету Головашевич Вікторія.

В номінації «ВЕГЕТАРІАНСЬКА СТРАВА»зайнялаIII місце, одержала почесний диплом та медаль переможця, студентка гр. ТХ-56пр.1 курсу ННІТХ Рогожина Анастасія.

В номінації «СТРАВА З РИБИ» зайняв III місце, одержав почесний диплом та медаль переможця студент гр. ТХ-56пр. 1 курсу ННІТХ Мікс Микита.

 

Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2015»

4-6 листопада 2015 р. у м. Київ в рамках Міжнародного експофорума ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FoReCH відбувся І Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2015» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу. В номінації «Кращий шеф-кухар 2015 (CHEF 2015)» зайняв III місце, одержав почесний диплом та медаль переможця (серед 12 учасників України, Польші, Туреччини в номінації конкурсу) студент університету Кучерявий Андрій.

 

 

EcoTropheliaUkraine ‒ 2013

В травні 2013 р. проведено Перший національний студентський конкурс інноваційних харчових продуктів EcoTropheliaUkraine ‒ 2013 в м. Одеса. Командою Харківського державного університету харчування та торгівлі представлено конкурсний проект «Панна Котта на вершках з соусом фруктові сокові кульки». Учасники конкурсу – Мороз О.В., Плотнікова Р.В., Мостепанюк О.С., Веселова Н.В., М’ячикова С.О. стали переможцями конкурсу й заняли І місце.

Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України»

Колективом навчально-наукового виробничого кластеру ННІХТБ ХДУХТ взято участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України», офіційним організатором якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, і отримано диплом Лауреата у номінації «Продовольчі товари» Інноваційний продукт «Олії, жири та суміші жирові капсульвані».

Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 2013 року»

В 2013 році колектив авторів Гринченко О.О., Горальчук А.Б., Гринченко Н.Г., Неклеса О.П., Плотнікова Р.В., Мороз О.В. за інноваційність продукту напівфабрикат молочно-фруктовий для виробництва десертної продукції отримав диплом переможця в номінації «Інноваційні розробки» на Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 2013 року» .

Міжнародний конкурс EcoTrophelia (м. Кельн, Німеччина)

У жовтні 2013 р. молоді науковці ‒ О.В. Мороз, Р.В. Плотнікова та О.С. Мостепанюк під керівництвом О.О. Гринченко представляли Україну на міжнародному конкурсі EcoTrophelia в місті Кельн (Німеччина). За результатами конкурсу команда отримала міжнародний сертифікат учасників конкурсу; продукт «Panna Cotta creamy dessert with juicy – fruit bubbles sauce» включено до міжнародного каталогу інноваційних розробок європейських країн.

 

 

 

 

Державна премія України в галузі науки і техніки

У 2012 році колектив авторів Пивоваров П.П., Гринченко О.О., Михайлов В.М., Іванов С.В., Коваленко А.А., Пивоваров Є.П., Зайцев В.В., Абсалямов Ю.Г., Зайцев А.В., Янчева М.О. за роботу «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання» отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Робота є підсумком близько 30-річної (з 1980 по 2010 рр.) діяльності вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ), Національного університету харчових технологій (НУХТ), та працівників АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», корпорація «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов».

 

 

ЖИТТЯ КАФЕДРИ

 

Представлення продукції на міжнародній виставці SIAL 2018 (Франция)

 

Проведення зустрічі на міжнародному рівні з представниками компанії Future Intelligence Co (Китай)

 

Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2018»

 

Студенти ННІХТБ Харківського Державного Університету Харчування та Торгівлі взяли участь у в Міжнародному конкурсі інноваційних ресторанних технологій «BestCookFest - 2018», організований ГС «Український кулінарний союз» спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом та Егейською професійною асоціацією шеф-кухарів, який відбувся 4-6 жовтня 2018 року в Київському національному торговельно-економічному університеті. 
Для студентів була надана унікальна можливість продемонструвати свої вміння, підвищити професійну майстерність, отримати нові знання і досвід від спілкування з вітчизняними та світовими зірками кулінарного і кондитерського мистецтва. У конкурсі прийняли участь 25 країн світу. 

 

За результатами командних практичних змагань учасників закладів вищої освіти в номінації «НАЙКРАЩИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОКУ» зайняли IIІ місце, одержали почесні дипломи та бронзові медалі переможців 
КОРЯКІН ЮРІЙ
ВОЛКОВ ВЛАДІСЛАВ
БИЧКОВ ДМИТРО
(студенти НН ІХТБ гр. ТХ-37пр.).
За результатами індивідуального практичного змагання в номінації CJ (юніори) «РЕСТОРАННИЙ ДЕСЕРТ» зайняла IIІ місце, одержала почесний диплом та бронзову медаль переможця 
ЧАЙКА АЛЬОНА
(студентка НН ІХТБ гр. ТХ-26),
За результатами індивідуального практичного змагання в номінації CJ (юніори) «РЕСТОРАННИЙ ДЕСЕРТ» одержала почесний диплом 
САГАЙДАЧНА КАТЕРИНА
(студентка НН ІХТБ гр. ТХ-16)

Велика подяка тим, хто був поруч під час підготовки до змагань, за всебічну підтримку учасників команди.

 

Міжнародний кулінарний фестиваль «Оттоманська кухня-2018»

 

Кафедра технології харчування успішно підготувала учасників та переможців Міжнародного кулінарного фестивалю «Оттоманська кухня-2018», який проходив в розважальному комплексі «Аркада» у м. Харкові 13 – 14 травня 2018 року)

Чайка Альона (студентка НН ІХТБ гр. ТХ-26), зайняла 1 місце та одержала золоту медаль переможця у номінації «Десерт»

Сагайдачна Катерина (студентка НН ІХТБ гр. ТХ-16), зайняла 2 місце та одержала срібну медаль переможця у номінації арт-клас «Карвінг»

Кривоноса Максима, Кійка Олексія, Сагайдачну Катерину (студенти НН ІХТБ гр. ТХ-16, 26), які продемонстрували свої професійні вміння та навички у номінації «Краща команда кухарів»

Експертно-дегустаційна нарада зразків харчової продукції розробленої науковцями кафедр НН ІХТБ ХДУХТ

 

11 квітня 2018 року науковці кафедр НН ІХТБ ХДУХТ представили на експертно-дегустаційну нараду зразки харчової продукції, яку одержано із застосуванням інноваційних способів капсулювання та гранулювання. Роботи виконано в рамках наукової школи під керівництвом професора П.П. Пивоварова. Докторантами та аспірантами кафедр технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів к.т.н., доц. Неклесою О.П. та технології м'яса к.т.н., доц. Гринченко Н.Г., асп. Тютюковою Д.О. представлено широкий асортимент кулінарної продукції з використанням капсульованих олій, оцтів, сироватки, м`яких сирів та інш.
В роботі експертно-дегустаційної наради прийняли участь провідні фахівці 26 вищів України з Київа, Одеси, Львова, Сум, Харкова, Полтави.

Кулінарна продукція, яку представлено на дегустацію, одержала позитивну оцінку. Фахівці відзначили високий рівень новацій, які реалізовано в технології нової продукції, важливість розвитку даного сегменту для українського та світового ринків, експортноорієнтовність.

 

ІІ Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2016»

Колектив кафедри вітає Гринченко Н.Г., Неклесу О.П., Нагорного О.Ю., Плотнікову Р.В., з присудженням премії Президента України для молодих вчених 2017 року (Указ Президента України від 29.12.2017 №458/2017).

 

Прийміть найщиріші вітання та побажання творчої наснаги і професійного зростання!!!

 

 

ІІ Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2016»

1-3 листопада 2016 р. у м. Київ в рамках Міжнародного експофорума ресторанно-готельного бізнесу FoReCHвідбувся ІІ Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2016» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу. Під час проведення фестивалю фахівці мали унікальну можливість заявити про високий рівень кулінарної майстерності, збагатити свій професійний досвід, дізнатися про ноу-хау кулінарного мистецтва в Україні та світі.

Офіційними суддями кулінарних змагань під час проведення І Міжнародного кулінарного фестивалю «BESTCookFEST»-2016 були почесні міжнародні судді ВАКС кулінарних змагань, всесвітньовідомі зірки кулінарного мистецтва − Томас Гуглер (Thomas Gugler, Саудівська Аравія), Аніл Грувер (Anil Grover, Індія), Роман Давід Таубер (Roman David Towber, Польща), Іво Андріс (Ivo Andric, Сербія), Джордже Костіч (Djordje Kostic, Сербія), Cаркіс Якубян (Sarkis Yakubyan, Ізраїль), Джозеф Арбід (Yuosef Arbid, Израїль), Марія Шрамко (Ісландія), Йосип Царевич (Австрія), Мимозі Баллі (Mimoza Balla, Албанія), Людмила Радченко (Україна), Анна Гасанова (Україна), В'ячеслав Совенко (Україна), Віктор Тимчишин (Україна).

Участь у ІІ Міжнародному кулінарному фестивалі «BESTCookFEST–2016» прийняла й команда ХДУХТ.

В НОМІНАЦІЇ «РЕСТОРАННИЙ ДЕСЕРТ» ЗАЙНЯЛА II МІСЦЕ, ОДЕРЖАЛА ПОЧЕСНИЙ ДИПЛОМ ТА МЕДАЛЬ ПРЕРЕМОЖЦЯ (СЕРЕД 15 УЧАСНИКІВ УКРАЇНИ, ТУРЕЧЧИНИ В НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ) СТУДЕНТКА УНІВЕРСИТЕТУ ПАНЧЕВА АЛЬОНА.

Вітаємо Панчеву Альону, кафедру технології харчування й наш університет з перемогою, демонстрацією високих професійних компетенцій, які за оцінкою членів журі, відповідають світовим вимогам!!!

Міжнародний кулінарний фестиваль «AgroCookFest – 2016»

 

       20-22 жовтня 2016 р. у м. Харків в рамках одного з наймасштабніших заходів аграрної галузі Східної Європи –  «АГРОПОРТ 2016», який включений до Всесвітнього календаря FAO під патронатом Слобожанської Гільдії «Український Кулінарний Союз», відбувся Міжнародний кулінарний фестиваль «AgroCookFest – 2016» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

Офіційними суддями кулінарних змагань під час проведення Міжнародного кулінарного фестивалю «AgroCookFest – 2016» були почесні міжнародні судді ВАКС кулінарних змагань, всесвітньо відомі зірки кулінарного мистецтва − Томас Гуглер (Thomas Gugler, Саудівська Аравія), Мимоза Баллі (Mimoza Balla, Албанія), Людмила Радченко (Україна), Анна Гасанова (Україна), В'ячеслав Совенко (Україна), Віктор Тимчишин (Україна) та інші.

Участь у Міжнародному кулінарному фестивалі «AgroCookFest–2016» прийняла й команда Харківського Державного Університету Харчування та Торгівлі.

Підготовка команди до участі в конкурсній програмі відбулася за підтримки ректора ХДУХТ Черевка О.І., директора ННІХТБ Серіка М.Л., завідуючої кафедрою технології харчування Гринченко О.О., готували команду Ботштейн Б.Б. та Коротаєва Є.О.

За результатами змагань в номінації «КРАЩІЙ КОНДИТЕР» зайняла IIмісце, одержала почесний диплом, медаль переможця та була нагороджена подарунком від спонсорів фестивалю студентка Університету ГОЛОВАШЕВИЧ ВІКТОРІЯ

В номінації «ВЕГЕТАРІАНСЬКА СТРАВА»зайняла IIIмісце, одержала почесний диплом та медаль переможця, студентка гр. ТХ-56пр.1 курсу ННІТХ РОГОЖИНААНАСТАСІЯ.

В номінації «СТРАВА З РИБИ» зайняв IIIмісце, одержав почесний диплом та медаль переможця студент гр. ТХ-56пр. 1 курсу ННІТХ Мікс Микита.

ВІТАЄМО!!!

ГОЛОВОШЕВИЧ ВІКТОРІЮ, РОГОЖЕНУ АНАСТАСІЮ, МІКСА МИКИТУ, кафедру технології харчування й наш Університет з перемогою, демонстрацією високих професійних компетенцій, які за оцінкою членів журі, відповідають світовим вимогам!!! 

 

Ніч науки – 2015

 

Вже вдруге кафедра технології харчування приймала участь у міському заході «Ніч науки». Інноваційні характеристики асортименту продукції, що представлено на виставці «Ніч науки» повністю відповідають девізу наукових розробок кафедри технології харчування «Створюючи нову якісну продукцію – будуємо майбутнє».

Для дегустації представлена продукції різних інноваційних розробок. Серед них:
- асортимент капсульованої продукції – імітована ікра лососевих, осетрових порід, щучья; капсульований сік. Новизна даної розробки полягає у капсулюванні речовин, що містять водну складову. Технологія капсулювання гідрофільних систем (емульсій, дисперсій, суспензій і колоїдних розчинів) з отриманням капсул, мають інноваційні властивості, що полягли в основу нової продукції; 

- асортимент десертів – пудинги, чизкейки, тирамісу, панна кота, фондан. Продукція виконана виключно з натуральних інгредієнтів і містить у своєму складі тільки свіжі фрукти і вершки, сир Маскарпоне, натуральне зернове каву, чорний шоколад Brut та ін.;

 

 

- асортимент фруктово-желейних десертів. Продукція розроблена на основі плодово-ягідних соків та пюре зі шматочками свіжих фруктів. Завдяки унікальній технології виробництва зберігається максимальна кількість вітамінів, харчових, волокон та мінеральних речовин;

- гарячі закуски (жульєни) – на основі натуральної сировини (в залежності від виду: курячого філе, шампіньйонів, морепродуктів, делікатних спецій та сметанного соусу);

- закуски «Пікнік меню».

 

Проект «Ніч Науки» надасть харків’янам та гостям нашого міста унікальну можливість гідно оцінити багату наукову діяльність науковців кафедри технології харчування, а також побачити тенденції та перспективи її розвитку. 
Учасники проекту, особливо учні ЗОШ, мали унікальну можливість відкрити для себе багатогранний світ науки, ознайомитися, а також взяти участь у наукових експериментах, дискусіях і насолодитися програмою пізнавальних заходів.

Проведення проекту «Ніч науки» є досить актуальним заходом і набуває важливого значення для активізації та досягнення вагомих результатів профорієнтаційної роботи – зростає зацікавленість абітурієнтів до майбутньої спеціальності, адаптації їх до професії та формування контингенту майбутніх студентів.

Міжнародний кулінарний фестиваль «AgroCookFest – 2015»

4-6 листопада 2015 р. у м. Київ в рамках Міжнародного експофорума ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FoReCH відбувся І Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST–2015» ‒ грандіозний захід для фахівців готельно-ресторанного бізнесу. Під час проведення фестивалю фахівці мали унікальну можливість заявити про високий рівень кулінарної майстерності, збагатити свій професійний досвід, дізнатися про ноу-хау кулінарного мистецтва в Україні та світі. 

Офіційними суддями кулінарних змагань під час проведення І Міжнародного кулінарного фестивалю «BESTCookFEST»-2015 були почесні міжнародні судді ВАКС кулінарних змагань, всесвітньовідомі зірки кулінарного мистецтва − Томас Гуглер (Thomas Gugler, Саудівська Аравія), Аніл Грувер (Anil Grover, Індія), Роман Давід Таубер (Roman David Towber, Польща), Іво Андріс (Ivo Andric, Сербія), Джордже Костіч (Djordje Kostic, Сербія), Cаркіс Якубян (Sarkis Yakubyan, Ізраїль), Джозеф Арбід (Yuosef Arbid, Израїль), Марія Шрамко (Ісландія), Йосип Царевич (Австрія), Мимозі Баллі (Mimoza Balla, Албанія), Людмила Радченко (Україна), Анна Гасанова (Україна), В'ячеслав Совенко (Україна), Віктор Тимчишин (Україна).

Участь у І Міжнародному кулінарному фестивалі «BESTCookFEST–2015» прийняла й команда ХДУХТ.
В НОМІНАЦІЇ «КРАЩИЙ ШЕФ-КУХАР 2015 (CHEF 2015)» ЗАЙНЯВ III МІСЦЕ, ОДЕРЖАВ ПОЧЕСНИЙ ДИПЛОМ
ТА МЕДАЛЬ ПРЕРЕМОЖЦЯ (СЕРЕД 12 УЧАСНИКІВ УКРАЇНИ, ПОЛЬШІ, ТУРЕЧЧИНИ В НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ)
СТУДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ КУЧЕРЯВИЙ АНДРІЙ.

Міжвузівський конкурс кулінарного мистецтва студентів «Culinary Competition – 2015»

І міжвузівський конкурс кулінарного мистецтва студентів
«Culinary Competition – 2015» 
 

В рамках співпраці Харківського державного університету харчування та торгівлі та Харківського торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ 26 листопада 2015 року на базі кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі відбувся І міжвузівський конкурс кулінарного мистецтва студентів.

    

Під час проведення конкурсу студенти ХТЕК та ХДУХТ заявили про високий рівень кулінарної майстерності, збагатили свій професійний досвід.
Конкурс проходив у форматі «Чорний ящик». Учасникам конкурсу надався основний та додатковий набір продуктів командам-учасникам, які продемонстрували вміння та навички виробництва закусок або салатів та основної страви. На виконання конкурсної програми відводилося 1 година 30 хвилин.
Роботу учасників оцінювало журі, яке складалося з висококваліфікованих та незалежних експертів. Головою журі ‒ Гасанова А.Є. (Почесний Член Українського Кулінарного Союзу, журі міжнародних кулінарних конкурсів, к.т.н., старший викладач кафедри товарознавства та експертизи ХДУХТ), Золотухіна О.О. (завідувач відділення виробництва харчової продукції ХТЕК), Білецька Я.О. (директор кафе української кухні «Кобзар»), Юрченко С.Л. (к.т.н., доцент кафедри технології харчування ХДУХТ), Федак Н.В. (к.т.н., доцент ХДУХТ), Панчева О.О. (магістрант кафедри технології харчання ХДУХТ).

Учасники Конкурсу нагороджені медалями (Файсберг І. − золото, Мірошниченко Д. – срібло, Єрмолаєнко В. − бронза) та дипломами в номінаціях (Шлях Т., Вовк В., Дубінін В.).
Голова журі Гасанова А.Е. висловила подяку навчальним закладам за активну співпрацю, креативність і сучасний підхід в області харчових технологій.

Вітаємо переможців конкурсу та висловлюємо вдячність Харківському торгівельно-економічному коледжу КНТЕУ за співпрацю!

 

{slider Конференція за результатами практичної підготовки}

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Конференція за результатами практичної підготовки студентів денного відділення за 2014/2015 навчальний рік відбулася 12.11.2015 р.
Мета конференції – це підсумки результатів навчальної та виробничої практики за 2014/2015 навчальний рік.

     
    

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 Лабораторії та аудиторії кафедри оснащено сучасним обладнанням, що застосовується викладачами, аспірантами та студентами в освітній та науково-дослідної роботі.

На кафедрі функціонує 4 навчальних та 2 науково-дослідні лабораторії.

Навчальні лабораторії:
• дві навчальні лабораторії з теоретичних основ харчових технологій та методів дослідження хар

чової продукції;
• одна лабораторія сенсорної оцінки харчової продукції;
• дві навчально-виробничі лабораторії;
• одна лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій

Науково-дослідні лабораторії:
• лабораторія реологічних досліджень (керівник лабораторії – Горальчук Андрій Богданович, доц. кафедри, к.т.н.);
• лабораторія нових технологій і фізико-хімічних досліджень харчових продуктів (керівник лабораторії – Перцевой Федір Всеволодович, проф. кафедри, д.т.н.);
• у 2015 р. створено навчально-науковий виробничий кластер кафедри технології харчування НН ІХТБ ХДУХТ до складу якого входять ТОВ «КАПСУЛАР» та ТОВ «ТАЙФУН-2000».

Навчально-виробничі лабораторії та лабораторія сенсорної оцінки харчових продуктів, оснащено сучасним технологічним устаткуванням для виробництва та сенсорної оцінки харчової продукції, в рамках науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, проведення майстер-класів. В лабораторії проводяться тренінги, майстер класи, презентації нової продукції.

 

1

 

 

Блищик Світлана Сергіївна