Кафедра технології харчування


Про кафедру

Кафедра технології харчування є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямовано на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості.

Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив  викладачів, науковців, докторантів та аспірантів, серед яких 3 лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 4 відмінника освіти, 2 академіка Міжнародної академії холоду, 3 науковця, діяльність яких відзначено нагрудним знаком «За наукові досягнення», 1 утримувач  гранту Президента України для обдарованої молоді. Досягнення багатьох фахівців відзначено почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки, України, Харківської міської та обласної державної  адміністрації.

Основна мета діяльності кафедри – створення умов для розвитку творчих здібностей та самовдосконалення особистості через організацію навчальної та науково-дослідної діяльності студентства при вивченні професійних дисциплін та практичної підготовки з урахуванням вимог галузевих стандартів вищої освіти.

В основу концепції розвитку кафедри покладено розвиток компетенцій (як системоутворюючу ідею її функціонування), яка розглядається в декількох аспектах:

  • інтеграція знань з дисциплін професійної підготовки;
  • інтеграція знань з дисциплін професійної та фундаментальної підготовки;
  • інтеграція інноваційних освітніх технологій навчання;
  • інтеграція освіти, науки та виробництва.

Корпоративні цінності колективу кафедри – робода в єдиній команді, яка розділяє і є засновником цінностей й традиції кафедри та Університету, що сприяє співпричетності загальній справі, формування позитивного іміджу, задоволеності від роботи та підвищенню її ефективності.