Кафедра технології м'яса


Матеріально-технічна база кафедри

 

     Матеріальна база кафедри складається з відповідних навчальних і лабораторних приміщень, обладнаних необхідними установками і приладами, які забезпечують потрібний рівень підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.
У розпорядженні кафедри знаходяться:

 • лекційна аудиторія;
 • лабораторії для проведення лабораторних  та практичних занять;
 • спеціальна лабораторія з виробництва та контролю якості м’яса і м’ясних продуктів;
 • спеціалізована лабораторія з ПЕОМ.

    Кафедра має методичний кабінет, в якому зібрані методичні матеріали, інформаційно-довідкова література, якою постійно користуються студенти при виконанні розрахунково-проектувальних робіт.
     Матеріально-технічна база кафедри складається з сучасного обладнання, що забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності. В спеціальній лабораторії забезпечується можливість проведення всіх аудиторних занять. Навчальний процес повністю забезпечений технічними засобами, в тому числі інтерактивними.
     Студентам та викладачам надана можливість доступу до глобальної інформаційної системи «Internet», використання електронних підручників та навчальних мультимедійних програм. На території навчального закладу працює безкоштовній інтернет за технологією Wi-Fi.
      Всі лабораторні роботи та практичні заняття забезпечені потрібним обладнанням, приладами, інструментом, лабораторним посудом.
      Перелік обладнання спеціальної лабораторії кафедри технології м’яса налічує близько 30 найменувань, серед яких:

 • термокамера КТОМИ-100;
 • пароконвекційна піч Unox XVC 054;
 • шприц на 8л IS ARIES;
 • куттер С 6W;
 • йогуртниця;
 • масажер;
 • сепаратор;
 • центрифуга ОПн-3 лабораторна;
 • рН-метр рН-150МА;
 • сушильна шафа СНОЛ 24/200;
 • ваги лабораторні CERTUS-BALANCE;
 • мішалка магнітна ММ-5;
 • колориметр КРК-2.

     Для підвищення якості проведення навчальних занять, виконання розрахункових, курсових та дипломних робіт та проектів, отримання навичок в роботі з прикладними програмами використовуються комп'ютерні класи.