Кафедра соціальних, гуманітарних та правових дисциплін

 


 

                                                             Завідувач кафедри

МІНОСЯН Андрій Сергійович, к.іст.н., професор

       Rафедра  створена в липні 2009 року на основі об’єднання кафедр українознавства й філософії та політології. З жовтня 2020 року кафедру перейменовано на кафедру соціальних, гуманітарних  та правових дисциплін.

       Науково-педагогічний колектив кафедри складає 12  осіб, з яких 4  професори, 4доцента, 7 кандидатів наук, 4 старших викладача. На кафедрі викладається 21  дисципліна студентам усіх спеціальностей університету.

        Наукові дослідження фахівців кафедри присвячені розгляду проблем гуманізації вищої освіти, що виступає стрижнем реформування вищої школи України, а також питанням глобалізації та її впливу на освітню систему в річищі положень Болонської декларації.

         Ми прагнемо виховувати майбутніх фахівців, вільних від політичних упереджень та заангажованості, переконаних патріотів нашої Батьківщини, послідовних прихильників європейського майбутнього нашої країни. Саме такі фахівці, маючи високі моральні якості, озброєні науковими знаннями, здатні діяти на благо України та її процвітання.