Кафедра фінансів та обліку


Матеріально-технічна база кафедри

Матеріально-технічна база кафедри фінансів та обліку відповідає встановленим вимогам щодо організації навчального процесу, та наукової роботи.

Для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та самостійної роботи студентів на кафедрі є аудиторії та навчальні кабінети, в яких проводяться лекційні, семінарські та практичні заняття. Приміщення для занять студентів відповідають вимогам проведення навчального процесу. В усіх аудиторіях кафедри працює Wi-Fi, завдяки чому студенти можуть користуватися Інтернетом, приймати участь у наукових інтернет-конференціях. Кабінети кафедри укомплектовані офісною та комп’ютерною технікою.

Приміщення кафедри фінансів та обліку знаходяться на двох поверхах і складають загальну площу 631 м², у т. ч. лекційні аудиторії: № 1101, 1102, 1103, 1104, 416, 418, із загальною кількістю місць 261. Аудиторія №1102 укомплектована проектором та проекційним екраном, що забезпечує належні умови для організації та проведення навчальної роботи, зокрема: проведення відео-лекцій, слайд-лекцій, візуального супроводу дисциплін; проведення конференцій; презентацій під час захисту дипломних проектів та курсових робіт. Здійсненню навчального процесу на  рівні який відповідає сучасним вимогам сприяє наявність на кафедрі лабораторії інформаційних технологій №421, що відповідає вимогам організації та методичного забезпечення навчального процесу та наукової роботи: підключена до мережі Іnternet, що дозволяє проводити лабораторні заняття з дисциплін кафедри, а також надає можливість викладачам кафедри отримувати різноманітну інформацію. Крім того всі комп’ютери лабораторії підключені до локальної мережі університету.

Для науково-методичного забезпечення навчального процесу, якісної організації самостійної та індивідуальної роботи студентів на кафедрі створено книжковий фонд, укомплектований новітньою науково-методичною, періодичною літературою, законодавчими та нормативними актами.