ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
241 Готельно-ресторанна  справа

    Вчена рада


СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ГРІНЬКО
Алла Павлівна
д.е.н., професор, декан факультету менеджменту,
Голова Вченої ради
ЧАТЧЕНКО
Ольга Євгенівна
к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій, заст. декана факультету менеджменту
ПОЛСТЯНА
Надія Володимирівна
к.т.н., професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу, заст. декана факультету менеджменту
ТЕРЕШКІН
Олег Георгійович
д.т.н., професор, зав. кафедрою готельного та ресторанного бізнесу
МІНОСЯН
Андрій Сергійович
к.іст.н., професор, зав. кафедрою суспільних та гуманітарних дисциплін
ПІЧУГІНА
Тетяна Сергіївна
д.е.н., професор, зав. кафедрою менеджменту організацій
ЯЦУН
Леонід Миколайович
д.е.н., професор, зав. кафедрою менеджменту ЗЕД
МАЛЮК
Людмила Петрівна
д.т.н., професор кафедри готельного та ресторанного бізнесу
КОНОНЕНКО
Тетяна Петрівна
д.т.н., професор кафедри готельного та ресторанного бізнесу
ВАРИПАЄВ
Олексій Михайлович
к.філос.н., доцент кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін
ВАРИПАЄВА
Людмила Миронівна
доцент кафедри готельного та ресторанного бізнесу
КУДРЯШОВ
Ігор Олександрович
доцент кафедри фізичного виховання та спорту
ЗАБРОДСЬКА
Любов Давидівна
к.е.н, професор кафедри менеджменту організацій
ТКАЧЕНКО
Ольга Петрівна
к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій
ОЛЬШАНСЬКИЙ
Олександр Васильович
к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД
ПЛЯШЕЧНИК
Анатолій Миколайович
ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту
ЛИСАК
Наталія Олегівна
доцент кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін
СЕЛЮТІН
Віктор Михайлович
к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД
Нотченко І.Р..
студ. 2 курсу гр. ГРС-38
Шевченко К.Г.
студ. 3 курсу гр. МВ-27