ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

     

ПЕРШИЙ (баклаврський) рівень вищої освіти    ДРУГИЙ (магістерський) рівень вищої освіти 
Спеціальність 051 Економіка
Освітні програми
  • Економіка підприємства
  • Економічна безпека бізнесу
  Спеціальність 051 Економіка
Магістерська освітня програма
  • Економіка підприємства
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітня програма
  • Міжнародна економіка
  Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Магістерська освітня програма
  • Міжнародна економіка
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітньо-професійні програми
  • Маркетинг
  • Маркетинг в торгівлі та готельно-ресторанній індустрії
  Спеціальність 075 Маркетинг
Магістерська освітньо-професійна програма
  • Маркетинг
    Спеціальність 073 Менеджмент
Магістерська освітньо-професійна програма
  • Бізнес-адміністрування

    Вчена рада факультету

 СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

АНДРОСОВА
Тетяна Василівна
к.е.н., професор кафедри міжнародної економіки, декан економічного факультету,
Голова Вченої ради
ЧОРНА
Марина Віталіївна
д.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного,
заступник Голови Вченої ради
ОЛІНІЧЕНКО
Катерина Сергіївна

к.е.н., доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності,
вчений секретар
КРЕСТИНСЬКА
Наталія Сергіївна
методист деканату економічного факультету, технічний секретар
ГРОСУЛ 
Вікторія Анатоліївна
д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та управління, член вченої ради
САВИЦЬКА 
Наталія Леонідівна
д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу та комерційної діяльності, член вченої ради
КОТ
Олена Володимирівна
к.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки, член вченої ради
МИХАЙЛОВА
Марія Володимирівна
к.е.н., доцент кафедри маркетингу та комерційної діяльності, зам.декану економічного факультету, член вченої ради
УШАКОВА
Наталя Григорівна
к.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії та права, член вченої ради
КРУГЛОВА
Олена Анатоліївна
к.е.н., професор кафедри економіки та управління, член вченої ради
ФІЛІПЕНКО
Олена Михайлівна
к.е.н., професор кафедри економіки та управління, член вченої ради
БУГРІМЕНКО
Роман Михайлович
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного, член вченої ради
ПОМІНОВА
Ірина Іванівна
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та права, член вченої ради
ЧЕРНИШОВА
Лариса Олексіївна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, член вченої ради
Закора Ю.О. студ. 3 курсу гр. МР-36
Рєзнік М.О. студ. 3 курсу гр. Е-26
Семенов А.А. студ. 2 курсу гр. Е-27

План роботи Вченої ради економічного факультету на І семестр 2018-2019 н.р.  Переглянути...

План роботи Вченої ради економічного факультету на ІІ семестр 2018-2019 н.р.  Переглянути...

 


Закора Ю.О.