ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ  і  СПЕЦІАЛІЗАЦІЇЇ    МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

051 Економіка

 • Економіка підприємства
 • Економіка підприємств торгівлі і ресторанного бізнесу
 • Економічна безпека бізнесу
  056 Міжнародні економічні відносини  
 • Управління міжнародним бізнесом
 • Маркетинг на ринку товарів та послуг
 • Управління розвитком бізнесу
 • Економіка та управління у підприємствах торгівлі та ресторанного господарства
 • Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент

075 Маркетинг
Андросова Тетяна Василівна  

Декан факультету

кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти
АНДРОСОВА Тетяна Василівна
(057) 337-85-73, (057) 349-45-85; кімната 318

 

ДЕКАНАТ (057)349-45-44, кімната 320

Заступник декана
з організаційно-навчальної роботи:

СИНИЦИНА Галина Анатоліївна
Заступник декана
з науково-дослідної та організаційно-виховної роботи:

МИХАЙЛОВА Марія Володимирівна

Методист:
БУТКО Наталія Юріївна
Секретарі:
КУЧЕРЯВА Наталія Cергіївна
ТВЕРДОХЛІБ Катерина Олександрівна

 

Про факультет

Ф акультет розпочав своє функціонування у складі Харківського інституту громадського харчування водночас з його створенням у 1967 році і здійснював підготовку спеціалістів з економіки та бухгалтерського обліку для роботи в системі громадського харчування та торгівлі у різних регіонах колишнього Радянського Союзу. Факультет став основою та базою для створення і виділення в самостійний підрозділ у 1988 році обліково-фінансового факультету.

Майже за 50 років свого існування економічний факультет підготував понад 6 тисяч фахівців для громадського харчування, торгівлі та інших галузей економіки, які працюють у різноманітних структурах на посадах від економістів та інспекторів до керівників підприємств.

На факультеті працюють 128 викладачів, із них 14 – докторів наук, професорів; 65 – кандидатів наук, доцентів. Викладачі кафедр мають значний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, упроваджують у навчальний процес інноваційні технології.
Сучасна матеріально-технічна база факультету створює оптимальні умови для проведення навчального процесу та роботи викладачів.

Факультет здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та на контрактній основі за договорами з юридичними і фізичними особами за спеціальностями:

Ступінь бакалавр   
 • економіка
 • міжнародні економічні відносини
 • маркетинг
 
ОКР спеціаліст  
 • економіка
 • міжнародні економічні відносини
 • маркетинг
 
Ступінь магістр  
 • економіка
 • міжнародні економічні відносини
 • маркетинг
 • бізнес-адміністрування
 
Магістерські програми  
 • "Управління міжнародним бізнесом"
 • "Маркетинг на ринку товарів та послуг"
 • "Управління розвитком бізнесу"
 • "Економіка та управління у підприємствах торгівлі та ресторанного господарства"
 

Форми навчання:бакалавр – денна, денна прискорена, заочна, заочна прискорена; спеціаліст – денна, заочна; магістр – денна, заочна.

Студенти навчаються за новітніми методиками у сучасно обладнаних аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах при факультеті та навчально-наукового центру нових інформаційних технологій. Індивідуальний підхід до кожного студента дає змогу найкращим чином реалізувати їх здібності у навчальній, науковій, суспільній і творчій сферах діяльності і забезпечує високу конкурентоспроможність випускників на сучасному ринку праці.

Факультетом укладені угоди про творчу співпрацю з провідними підприємствами торгівлі та харчування, банківськими установами, підприємствами харчової промисловості та іншими, що є базовими для стажування викладачів і проходження студентами практики.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, беруть активну участь у міжвузівських, міських, всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конференціях та конкурсах наукових робіт. Кращі студенти отримують іменні стипендії міського голови, Президента України, Верховної Ради України, імені О. Масельського та гранти міжнародних фондів.

Факультет має ефективні зв'язки з європейською та світовою системами освіти. Студенти мають можливість пройти практику та стажування у провідних компаніях Англії, США, Туреччини, Кіпру, Єгипту, Греції тощо; отримати міжнародні гранти на навчання у країнах Європейського Союзу та США. На факультеті навчаються іноземні студенти.

Всім іногороднім студентам надається можливість проживання у гуртожитку.

Після закінчення університету 100 % наших випускників працевлаштовуються.


Положення про економічний факультет Харківського державного університету харчування та торгівлі   Ознайомитись

Презентація факультету

 

Рейтинг стипендіатів